مشاوره با وکیل در مشهد

وکیل شرکت در مشهد

وکیل شرکت در مشهد


مشاوره با وکیل در مشهد

 

“دعاوی تخلیه” عین مستاجره

دعوای تخلیه به دعوایی گفته میشود که از طرف موجر علیه مستاجر طرح میشود تا ملک را تخلیه کرده و به او باز گرداند.
مهم ترین فرضی که در آن دعوای تخلیه اقامه میشود، حالتی است که مدت قرارداد اجاره منقضی شده و مستاجر خود به صورت داوطلبانه ملک را تخلیه نمیکند. اما این مورد تنها مورد اقامه ی دعوای تخلیه نیست بلکه موارد دیگری نیز میتوان بر آن افزود: مثلا ممکن است موجربرای خود در قرارداد اجاره حق فسخ پیش بینی کرده باشد که اصطلاحا به ان خیارشرط میگویند یا ممکن است مستاجر مرتکب اعمالی نسبت به ملک شود که مضر به حال ملک بوده و متعارف نباشند که در این حالت نیز قانون به موجر حق اقامه دعوای تخلیه علیه مستاجر دارد.  «جهت تماس با بهترین وکیل تخلیه مشهد با شماره ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید»

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

مرجع صالح برای اقامه دعوای تخلیه بسته به شرایط ملک مورد اجاره دارد:
اگر ملک مورد اجاره ، ملکی مسکونی یا ملکی تجاری فاقد سرقفلی یا حق کسب و پیشه باشد، مرجع صالح برای اقامه دعوای تخلیه شورای حل اختلاف محل وقوع ملک است. اما اگر ملک مورد نظر، ملکی تجاری و دارای حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه باشد، شورای حل اختلاف صالح نبوده و باید به دادگاه محل وقوع ملک رجوع کرد. ضمنا تنظیم اجاره به صورت عادی یا رسمی تفاوتی در مرجع صالح مذکوردر بالا ندارد الا اینکه اگر سند به صورت رسمی باشد، موجر به عنوان یک انتخاب اضافه میتواند تخلیه ملک را از طریق اداره اجرای ثبت نیز پیگیری کند. «جهت تماس با بهترین وکیل تخلیه مشهد با شماره ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید»

 

مشاوره با وکیل در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

دو نوع تخلیه وجود دارد: تخلیه فوری و تخلیه عادی.

در دعوای تخلیه فوری، خواهان میتواند به صرف درخواست بدون نیاز به طرح دعوای تخلیه، دستور تخلیه ملک را بخواهد.
در تخلیه فوری، جلسه رسیدگی تشکیل نمیشود و درخواست به صورت فوری و خارج از نوبت رسیدگی میشود و دستور صادره قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی هم نیست.
برای استفاده از مزیت تخلیه فوری و صدور دستور تخلیه باید شرایط زیر جمع باشد.:
۱-قرارداد اجاره مربوط به املاک غیر تجاری یا املاک تجاری، فاقد سرقفلی یا حق کسب و پیشه باشد.
۲-در قرارداد، مدت اجاره قید شده باشد.
۳-قرارداد اجاره در دو نسخه تنظیم و امضا شده باشد
۴-دو شاهد زیر قرارداد اجاره را امضا کرده باشند
۵-مدت اجاره تمام شده باشد
اگر هرکدام از شرایط بالا نباشد امکان استفاده از دستور تخلیه فوری نبوده و باید دعوای تخلیه را که طولانی تر است طرح کرد.
دستور تخلیه فوری نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مامور ابلاغ و اجرا میشود و پس از ابلاغ این دستور باید ظرف ۳ روز اجرا شده و ملک تخلیه شود. اگر موجر مبالغی تحت عنوان ودیعه یا قرض الحسنه از مستاجر دریافت کرده باشد یا اسناد تعهد اوری رابه عنوان تضمین از مستاجر گرفته باشد، اجرای دستور تخلیه منوط به تودیع آنها نزد اجرای احکام است. «جهت تماس با بهترین وکیل تخلیه مشهد با شماره ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید»

 

مشاوره با وکیل در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجراییه، برای تخلیه مورد اجاره ، از دفتر خانه تنظیم کننده سند به عمل می‌آید.
در قراردادهای اجاره ای که یکی از ۵ شرط مذکور در بالا را ندارند باید جلسه رسیدگی تشکیل شده و دفاعیات طرفین استماع شده و در صورت محق بودن موجر، حکم به تخلیه صادر شود. این حکم قابل تجدید نظر خواهی و در صورت غیابی بودن قابل واخواهی است. «جهت تماس با بهترین وکیل تخلیه مشهد با شماره ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید»

 

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۵۱۳۷۶۰۲۸۳۸ , ۰۵۱۳۷۶۰۰۰۱۱ , ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴