مشاوره با وکیل مهریه در مشهد

مشاوره با وکیل مهریه در مشهد

مشاوره با وکیل مهریه در مشهد


مشاوره با وکیل مهریه در مشهد

 

مشاوره با وکیل مهریه در مشهد

 

مهر المتعه چیست ؟

طبق ماده ی 1093 قانون مدنی ” هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است . ” برای تعیین مهر المتعه بر خلاف مهر المثل وضعیت مالی مرد ملاک قرار می گیرد .

ویژگی های قانونی تعیین مهریه :

طبق قانون هر مالی را نمیتوان به عنوان مهریه تعیین گردد . قانون در مواد 1078 و 1079 قانون مدنی ویژگی های مهریه را بیان نموده است .طبق مواد مذکور ” هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرارداد همچنین مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد . ” بنابراین چیزی را که مالیت نداشته یا مجهول باشد نمیتوان به عنوان مهر تعیین کرد .

اگر مهریه ملک غیر باشد :

مهر المسمی مهریه ای است که طرفین در زمان عقد تعیین می نمایند و در سند ازدواج قید می گردد حال اگر این مهر المسمی ملک غیر باشد تکلیف مهریه چگونه است ؟ در پاسخ باید گفت که ماده ی 1100 قانون مدنی تکلیف را بیان کرده است ” در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم ( ملک غیر ) مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید .

توقیف ملک قولنامه ای برای مهریه :

در ملک قولنامه ای از آن جایی که خریدار تنها بخشی از قیمت ملک را پرداخته و سندی به نام وی منتقل نگردیده و مالکیت وی متزلزل است نمی توان ملک مذکور را برای مهریه توقیف نمود و تنها املاکی از مرد قابل توقیف است که دارای سند رسمی باشد .

 

مشاوره با بهترین وکیل مهریه در  شهر مشهد