مشاوره رایگان در مورد زنا با وکیل خوب در مشهد

مشاوره رایگان در مورد زنا

مشاوره رایگان در مورد زنا با بهترین وکیل کیفری در مشهد

زنا و رابطه ای نامشروع یکی از مفاسد بزرگ اجتماعی است.که نه تنها در دین مبین اسلام بلکه در سایر ادیان نیز نکوهش قرار گرفته است. مجازاتی هم چون دیه و آتش زدن زنا کار در نظر گرفته شده است.

زنا دراصطلاح عبارت است از آمیزش جنسی مرد و زن بدون آنکه بین آن دو عقد ازدواجی صورت گرفته باشد. در دین اسلام زنا از گناهان کبیره شمرده شده است. آیات و روایات متعددی درخدمت زنا بیان شده است که نمونه ی آن آیه ی 32 سوره ی نساء می باشد. “به زنا نزدیک نشوید چرا که همواره زشت و بدراهی است. ازمنظر اسلام زنا 6 اثر دارد که 3 اثر در دنیا و 3 اثر در آخرت دارد.

 

آثاردنیوی عبارتند از:

1- آبروی شخصی را می برد.

2-رزق راکم می کند.

3-مرگ ونیستی را نزدیک می کند.

 

آثار اخروی زنا شامل:

1-خشم وغضب پروردگار.

2-سختی حساب.

3-داخل شدن درآتش

(بهترین وکیل جرم زنا درمشهد)

 

علاوه برحرام بودن زنا از دیدگاه اسلام، از نظر قانونی نیز زنا جرم و قابل مجازات می باشد. دراصطلاح به مردی که مرتکب زنا شده است زانی و به زن زانیه می گویند. (بهترین وکیل کیفری درمشهد09153104004)

 

مشاوره رایگان در مورد زنا با وکیل خوب در مشهد

 

جرم زنا در4حالت قابل تصور است: 1- زنای بامحارم 2- زنای باعنف 3- زنای محصنه 4- زنای غیرمحصنه

1-زنای بامحارم عبارت است از زنا با یکی ازمحارم که ازدواج باوی حرام می باشد که مجازات این نوع زنا اعدام می باشد.

2-زنای به عنف: هرگاه زنی راضی به زنا نباشد ویا مطابق قانون زنا ازطریق تهدید ترساندن،اغفال،ربایش وفریب صورت بگیرد زنای به عنف می باشد ومجازات آن اعدام است.

3-زنا محصنه: کسی که مرتکب عمل زنا می شود دارای همسر دائمی وشرعی می باشد

ودسترسی به زن همیشه برایش وجود دارد شرایط احصان برای زن ومرد یکسان است.

مجازات این نوع زنا برای محصن ومحصنه رجم می باشد.

4-زنان غیرمحصنه:دراین نوع زنا،زانی فاقد همسر ومجرد می باشد.مطابق ماده ی230قانون مجازات اسلامی

مجازات زانی صدضربه شلاق می باشد.

وکیل کیفری در مشهد

راه های اثبات زنا درقانون عبارتند از:

1-اقرار 2-شهادت

4مرتبه اقرار زانی به امر زنا برای تحقق جرم واجرای مجازات کفایت می کند.

برای اثبات زنا ازطریق شهادت لازم است 4شاهد مرد عادل به وقوع زنا شهادت دهند

که همگی باید درشهادت وحدت موضوع داشته باشند.شهادت 2شاهد عادل و4زن برای اثبات مجازات غیررجم می باشد.

شهادت3شاهد مرد عادل ودوزن نیز کفایت می کند.

(بهترین وکیل روابط نامشروع درمشهد09153104004)

مشاوره رایگان در مورد زنا

لازم به ذکر است جرم زنا ازجمله جرایم منافی عفت می باشد که مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود ظابطان دادگستری حق تحقیق وپرسش در این زمینه را ندارند.

زنا:ازگناهان کبیره وازموجبات حد دراسلام است.

معنای زنا:آمیزش ازراه نامشروع می باشد

راه های اثبات زنا:اقرار-شهادت

 

(حرفه ای ترین وکیل کیفری  در ایران 09153104004)

مشاوره رایگان در مورد زنا با وکیل خوب در مشهد

شماره تماس موسسه حقوقی حق جویان : 09153104004

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، رضا حسینی برج

                     وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، رضا حسینی برج