مطالبه وجه سفته

وکیل حقوقی در مشهد

سفته چیست؟

سفته سندی کاغذی و تک برگی است که به مجرد صدور آن، امضا کننده سفته متعهد به پرداخت مبلغ آن در وجه حامل یا عندالمطالبه می شود. از سفته در معاملات تجاری بسیار استفاده می شود.

چه فرد سفته دهنده و چه فردی که سفته را در دست دارد باید به خوبی با قوانین سفته آشنا باشد.  در غیر اینصورت نمی توان به درستی از ارزش اعتباری سفته بهره برد. در بسیاری از موارد از سفته بابت ضمانت استفاده می شود. به طور مثال استفاده از سفته برای استخدام، نوعی ضمانت حسن انجام کار است. همچنین در قراردادها نیز از سفته حسن انجام کار بسیار استفاده می شود. در موارد عمل نکردن طرف ارائه دهنده سفته به تعهد خود، مطالبه وجه سفته از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می گردد.

نحوه پرکردن سفته


سفته بدون تاریخ سررسید
در مواردی صادر می شود که نیاز به تحویل “سفته عندالمطالبه” یاچه آنکه سفته در وجه حامل بوده و چه آن سفته عندالمطالبه باشد، باید از قانون سفته درباره طریقه نوشتن سفته پیروی کند. بنا به ماده ۳۰۸ قانون تجارت که به قانون سفته معروف است، در نگارش سفته باید مهر و امضا، تاریخ، قیمت سفته که باید تأدیه گردد به حروف و عدد، اسم گیرنده وجه سفته و تاریخ پرداخت باشد.

“به رؤیت” باشد. در اینصورت مبلغ مندرج در سفته باید بلافاصله پس از ارائه سفته از طرف دارنده آن توسط صادر کننده سفته پرداخت شود.

 

 

قانون سفته ضمانت حسن انجام کار

پیش از از امکان ارائه سفته برای ضمانت کار صحبت کردیم. ارائه سفته بابت حسن انجام کار، وجه قانونی اطمینان بخشی به کارفرما جهت بروز مشکلات احتمالی در آینده همکاری است. از طرف دیگر کارپذیر نیز برای جلوگیری از اجبار به پرداخت وجه سفته، تلاش می کند وظیفه پذیرفته شده را به بهتربن نحو انجام دهد.

یکی از مواردی که در نوشتن سفته ضمانت کار باید در نظر گرفته شود، درج عبارت “ضمانت” در شرح سفته است. سفته های تضمین، در دفاتر ثبتی شرکت ها به عنوان حساب انتظامی ثبت می شوند و گروه بندی بدهی را ندارند.

حال دو سؤال در زمینه وجوه قانونی سفته مطرح می شود:

  • سفته حقوقی است یا کیفری؟
  • آیا سفته زندان دارد؟

در پاسخ به این سؤال که آیا سفته کیفری است یا حقوقی، باید گفت سفته بر خلاف چک حقوقی است و در صورت عدم انجام تعهدات، می توان مجازات زندان را نیز برای ارائه دهنده سفته در نظر گرفت.

در قانون سفته سفید امضا، اجازه پر کردن جای مبلغ و تاریخ برای دارنده سفته وجود دارد.

تماس 09156024004