معایب و مزایا طلاق از دیدگاه جامعه شناسی

وکیل طلاق توافقی در مشهد

معایب و مزایا طلاق از دیدگاه جامعه شناسی

طلاق به عنوان یکی از بحران های زندگی زناشویی شناخته میشود. در این قسمت میخواهیم به بررسی معایب و مزایا طلاق از دیدگاه جامعه شناسی بپردازیم.

دیدگاه یک جامعه شناس در خصوص علل بحران زناشویی

فالسام جامعه شناس آمریکایی علل بحران زناشویی را به چهار دسته به شرح ذیل تقسیم بندی نموده است:

در صورتی که احتیاج به مشاوره با بهترین وکیل طلاق توافقی دارید اینجا کلی کنید

۱-عوامل موقعیتی وغیر شخصیتی مانند سلامت بدنی،شرایط اقتصادی ،مداخله نزدیکان ،تولد فرزند ناخواسته و…. .

۲-نارسایی شخصیتی دریکی از زوجین یا هردو مانند گرایش های روان بیمارانه،الکلیسم ،عقیم بودن،گرایش های جنسی وانحرافات اخلاقی وسایر علائم انحراف روانی

برای ارتباط با بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد کلیک کنید

۳- تفاوتها یا عدم تشابهات شخصیتی از لحاظ سوابق ذهنی ،اجتماعی مذهبی ،ویا حساسیتها

۴- عدم توافق نقش ها مانند گرایش های ناهمسان زوجین ومحرومیتهای ناشی از عدم توانایی ازدواج در برآوردن انتظارات هر کدام

بسیاری از عواملی که سبب از میان رفتن (انحلال)ازدواج می شوند ناشی از نقش هایی است که زن وشوهر در زندگی زناشویی خود ایفا می کنند وآنها رادر دوران کودکی وخانواده قبلی خود آموخته اند.

عمل کردن به این نقش ها غالباً برای هر یک از زوجین حالت ناهوشیارانه دارد وآنچه مسأله آفرین است عدم تناسب آنها با یکدیگر ودرچهارچوب یک کانون خانوادگی است.

 

 

مدارک لازم برای طلاق توافقی

درمیان این نقشها که تنوع زیادی دارند می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف:شوهر زیر نفوذ زن . مرد با پذیرش نقش تابع درگروه همبازی هایش یا درخانواده وجامعه در زندگی زناشویی نیز تسلط همسرش را می پذیرد.

ب: زن یاشوهر عزیز دردانه . چون درکودکی مورد تعریف وتمجیدوستایش بوده در زندگی زناشویی نیز همین توقعات وانتظارات را از همسرش دارد.

ج: شوهری که می خواهد اورا بپرستند.

د: حساسیت غیر عادی زن یا شوهر: که احتمالاً ناشی از محرومیتهای عاطفی در دوران کودکی است.

ه: سرد مزاجی زن .

و: زن بچه صفت(رشد نیافته از نظر شخصیت وشعور)

ز: شوهر غیر قابل اتکاء(ضعف یا عدم ثبات شخصیت)

تماس 09156024004