ملک مشاع و مجازات فروش آن 

ملک مشاع و مجازات فروش آن 

ملک مشاع و مجازات فروش آن

در مالکیت مشاعی، هر شریک به اندازه سهم خود در ملک حق مالکیت دارد. این سهم می‌تواند از نظر سهم در مالکیت، استفاده، یا انتقال حقوق مالکیت مشخص شود. اما در مورد فروش یا انتقال ملک مشاع، باید با رضایت تمامی شرکا انجام شود.

اگر یکی از شرکا تصمیم به فروش ملک بگیرد، باید باقی شرکا هم موافقت کنند. اگر تمام اعضا موافق باشند، ملک می‌تواند به فروش برسد و درآمد حاصل از فروش بین شرکا به نسبت سهم‌هایشان تقسیم شود.

در مواردی که توافقی برای مالکیت مشاع به وجود نیاید و شریکان به طور رسمی تعیین نشده باشند، قوانین محلی ممکن است برای انتقال یا فروش ملک مشاع مقررات خاصی داشته باشند. برخی از موارد این گونه ممکن است نیاز به مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی داشته باشد تا مسیر صحیح برای فروش ملک مشاع مشخص شود.

مهمترین نکته این است که اگر هر یک از شرکا مخالفت کنند یا توافقی برای فروش نداشته باشند، اجازه فروش ملک بدون رضایت همه اعضا ممکن نیست و نقض قوانین مالکیت مشاع محسوب می‌شود.

 

اگر شریک حاضر به فروش ملک نباشد؟

اگر یکی از شرکا حاضر به فروش ملک نباشد و توافق کلی برای این امر وجود نداشته باشد، معامله به عنوان “معامله نافذ” در نظام حقوقی شناخته نمی‌شود. معامله نافذ به معنای صحت و اجرایی بودن معامله است، و این به تصویب و رضایت تمام شرکا وابسته است.

قانوناً، برای انجام معامله مشاعی نیاز به توافق همه شرکا است. اگر یک نفر از شرکا حق السهم خود را به فروش بگذارد و دیگری با این معامله مخالفت کند، معامله نافذ نخواهد بود و می‌تواند در دادگاه باطل شود.

بهتر است همواره قبل از هر گونه معامله یا انتقالی از ملک مشاع، توافق و رضایت تمامی شرکا را حاصل کنید یا در صورت عدم توافق، به دعوای قانونی فکر کنید تا مشکلات حقوقی پیشگیری شود.

در قوانین مختلف، مواردی که به نظر می‌رسند نافذ یا غیرنافذ هستند، ممکن است متفاوت باشد. در اینجا بیشتر در مورد دو حالتی که توضیح داده‌اید، یعنی انتقال با هماهنگی دادگاه و انتقال با عدم سوء نیت، توضیح داده می‌شود:

 1. انتقال با هماهنگی دادگاه: در برخی حالات، ممکن است دادگاه به شخصی اجازه بدهد که سهم خود را از ملک مشاع به فرد دیگری انتقال دهد. این امر معمولاً به شرطی امکان‌پذیر است که این انتقال با توافق و یا در اجرای حکم دادگاه صورت گیرد.
 2. انتقال با عدم سوء نیت: اگر فردی قصد داشته باشد سهم خود از ملک مشاع را به شخص دیگری انتقال دهد و سهم انتقال‌دهنده با سهم مال مشاع یکسان باشد، و اگر عدم سوء نیت او در انجام این انتقال ثابت شود، این امر در برخی جوانب ممکن است به عنوان قانونی مورد قبول قرار گیرد. این مسئله بیشتر به این معناست که اگر انتقال به نحوی صورت گرفته و بر اساس شواهد و مدارک موجود، سوء نیت یا تخریب حقوق شرکا ثابت نشود، ممکن است تدابیر کیفری نگرفته شود.

 

راه های فروش ملک مشاع بدون اجازه شریک

فروش ملک مشاع بدون اجازه تمامی شرکا ممکن است به لحاظ قانونی دشوار باشد و به شرایط مختلفی بستگی دارد. در اینجا چند راهکار و نکته قانونی مهم برای فروش ملک مشاع بدون اجازه تمامی شرکا ذکر شده است:

 1. توافق تمام شرکا: در صورت امکان، توافق و رضایت تمام شرکا برای فروش ملک بهترین راه حل است. اگر تمام افراد موافق باشند، معامله قانونی‌تر و مشکلی نخواهد بود.
 2. هماهنگی با دادگاه: اگر توافق تمام شرکا دستیابی به آن ممکن نباشد، می‌توانید به دادگاه مراجعه کرده و درخواست هماهنگی برای فروش ملک مشاع را ارائه دهید. این مسیر معمولاً در شرایط خاص قانونی ممکن است اجازه داده شود.
 3. انتقال با عدم سوء نیت: در برخی حالات و با شرایط خاص، اگر عدم سوء نیت از سوی فرد فروشنده قابل ثابت شد و سهم انتقال‌دهنده با سهم مال مشاع یکسان باشد، این انتقال ممکن است به عنوان قانونی مورد قبول قرار گیرد. این موضوع بستگی به قوانین محلی دارد و باید با دقت بررسی شود.
 4. درخواست حکم قضایی: اگر شرایطی به گونه‌ای است که انجام معامله به نحوی مشکل‌زا باشد، ممکن است بخواهید حکم قضایی جهت فروش ملک مشاع را اخذ کنید. این ممکن است نیاز به مشاوره حقوقی داشته باشد.
 5. مشورت با وکیل: مشاوره با وکیل یا مشاور حقوقی می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین راه حل را برای فروش ملک مشاع در شرایط خاص شما پیدا کنید.

توجه داشته باشید که هر کدام از این راهکارها به شرایط خاصی وابسته است و ممکن است در برخی مواقع تنها یک یا چند راه اجرایی باشند. همواره پیشنهاد می‌شود که مشاوره حقوقی حرفه‌ای را جستجو کنید تا در مسیر صحیح حرکت کنید.

 

فروش ملک مشاع قولنامه ای

قولنامه می‌تواند یک ابزار مفید برای نوشتن تعهدات موقتی در خصوص فروش ملک مشاع باشد. اگر شرکا توانسته باشند به توافق برسند و تعهدات لازم را در قولنامه مشخص کنند، می‌تواند فرآیند فروش ملک مشاع را آسان‌تر کند. این قولنامه می‌تواند شامل مواردی نظیر:

 1. توضیحات ملک مشاع: مشخصات دقیق و توضیحاتی در مورد ملک مشاع و سهم هر شریک.
 2. قیمت و شرایط پرداخت: مبلغ فروش، شرایط پرداخت، و هر گونه مسائل مالی مرتبط با فروش.
 3. تعهدات شرکا: تعهدات هر شریک به توافق رسیده، اعمال نامهای مشروع و امور مالی مربوط به فروش.
 4. تاریخ انجام معامله: زمان و تاریخ انجام معامله، شامل زمان افزایش ملک از مشتری جدید.
 5. شرایط فسخ قرارداد: شرایطی که در صورت عدم رعایت توسط یکی از طرفین، معامله فسخ شود.
 6. توافقات خاص: هر نکته خاصی که طرفین بر آن توافق کرده‌اند و ممکن است به مسائل ملک مشاع مرتبط باشد.

توجه داشته باشید که هرگونه قولنامه باید توسط مشاور حقوقی یا وکیل مورد بررسی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که تمام جنبه‌های حقوقی در نظر گرفته شده‌اند و مصوب انجام شده است.

 

تماس 09156024004