منع اشتغال زوجه توسط زوج

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

منع اشتغال زوجه توسط زوج

اشتغال برای بانوان از منظر استقلال مالی اهمییت دارد و داشتن شغل مناسب برای آنان در اولویت قرار می گیرد .

اصولا هر انسانی حق دارد شغلی را که دوست دارد برای خودش انتخاب کند که این امر در اصل ۲۸ قانون اساسی بدان اشاره شده است

” هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند …..”.

(بهترین وکیل خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

 

بدین مفهوم هر مرد و زنی در جامعه حق اشتغال دارد و دیگری نمی تواند مانع آن گردد .

اما سوال اینجاست که در زندگی مشترک آیا زوج می تواند مانع اشتغال زوجه گردد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت قانونگذار در ماده ی ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳

و در قانون مدنی ماده ی ۱۱۱۷ به این سوال پاسخ داده و تکلیف را روشن کرده است .

ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ” شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی

یا حیثیت خود زن باشد منع کند . زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید .

دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند. ”

(بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ” شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند .:”

منافی مصالح خانوادگی بدین مفهوم است که شغل زن موجب اخلال در جریان عادی امور خانواده

و تربیت فرزندان و اداره ی خانه نگردد و نوع پوشش و کاری که انجام می دهد با حیثیت خانوادگی تناقض نداشته باشد .

(بهترین وکیل مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

 

لازم به ذکر است حق منع اشتغال زوجه امری مطلق نیست بدین مفهوم که زوج نمی تواند

با هر شغل و حرفه ای مخالفت نماید بلکه تنها با مشاغلی می تواند مخالفت کند

که با مصالح خانواده و حیثیت زوجین سازگاری نداشته باشد .

در این صورت زوج ضمن تقدیم دادخواستی به دادگاه موارد منافی مصالح خانوادگی را بیان می کند

و در صورتی که نظر دادگاه نیز در این امر مثبت باشد مرد نمی تواند مانع اشتغال همسر گردد در غیر اینصورت نمیتواند ممانعت به عمل آورد.

نکته ی مهم در خصوص حق منع اشتغال زوجه ان است که اگر زوج قبل از ازدواح از شغل زوجه و شرایط آن اگاهی داشته باشد

یا اینکه حق اشتغال زوجه به صورت شرط ضمن عقد بیان شده باشد

و مرد با این شرایط ازدواج کرده باشد دیگر نمی تواند مانع اشتغال زوجه گردد.

 

برای راهنمایی و یا مشاوره بیشتر در خصوص موضوع و یا پیگیری پرونده با این شماره تماس بگیرید .

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

تماس 09156024004