منع اشتغال زوجه توسط زوج

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد


منع اشتغال زوجه توسط زوج

اشتغال برای بانوان از منظر استقلال مالی اهمییت دارد و داشتن شغل مناسب برای آنان در اولویت قرار می گیرد .

اصولا هر انسانی حق دارد شغلی را که دوست دارد برای خودش انتخاب کند که این امر در اصل 28 قانون اساسی بدان اشاره شده است

” هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند …..”.

(بهترین وکیل خانواده در مشهد 09153104004)

 

بدین مفهوم هر مرد و زنی در جامعه حق اشتغال دارد و دیگری نمی تواند مانع آن گردد .

اما سوال اینجاست که در زندگی مشترک آیا زوج می تواند مانع اشتغال زوجه گردد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت قانونگذار در ماده ی 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353

و در قانون مدنی ماده ی 1117 به این سوال پاسخ داده و تکلیف را روشن کرده است .

ماده 18 قانون حمایت خانواده ” شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی

یا حیثیت خود زن باشد منع کند . زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید .

دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند. ”

(بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد 09153104004)

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

ماده 1117 قانون مدنی ” شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند .:”

منافی مصالح خانوادگی بدین مفهوم است که شغل زن موجب اخلال در جریان عادی امور خانواده

و تربیت فرزندان و اداره ی خانه نگردد و نوع پوشش و کاری که انجام می دهد با حیثیت خانوادگی تناقض نداشته باشد .

(بهترین وکیل مهریه در مشهد 09153104004)

 

لازم به ذکر است حق منع اشتغال زوجه امری مطلق نیست بدین مفهوم که زوج نمی تواند

با هر شغل و حرفه ای مخالفت نماید بلکه تنها با مشاغلی می تواند مخالفت کند

که با مصالح خانواده و حیثیت زوجین سازگاری نداشته باشد .

در این صورت زوج ضمن تقدیم دادخواستی به دادگاه موارد منافی مصالح خانوادگی را بیان می کند

و در صورتی که نظر دادگاه نیز در این امر مثبت باشد مرد نمی تواند مانع اشتغال همسر گردد در غیر اینصورت نمیتواند ممانعت به عمل آورد.

نکته ی مهم در خصوص حق منع اشتغال زوجه ان است که اگر زوج قبل از ازدواح از شغل زوجه و شرایط آن اگاهی داشته باشد

یا اینکه حق اشتغال زوجه به صورت شرط ضمن عقد بیان شده باشد

و مرد با این شرایط ازدواج کرده باشد دیگر نمی تواند مانع اشتغال زوجه گردد.

 

برای راهنمایی و یا مشاوره بیشتر در خصوص موضوع و یا پیگیری پرونده با این شماره تماس بگیرید .

09153104004