مهریه در عقد موقت

وکیل تعدیل مهریه در مشهد

مهریه در عقد موقت

 

مهریه در عقد موقت

حکم تعیین نکردن مهریه در عقد موقت :

در عقد موقت دو نکته حتما باید تعیین گردد یکی مدت زمان عقد و دیگری میزان مهریه . در عقد موقت بر خلاف عقد دائم اگر مهریه تعیین نگردد موجب بطلان عقد موقت خواهد شد در حالی که در ازدواج دائم پس از عقد نیز می توان میزان مهریه را مشخص نمود .

شرایط مهریه در طلاق :

طبق قانون به مجرد عقد زن مالک مهریه خواهد شد و هر نوع تصرفی را میتواند در مهریه بنماید . اگر زوجه در زمان جدایی باکره باشد تنها نیمی از مهریه به وی تعلق می گیرد و اگر باکره نباشد وی مستحق تمام مهریه خواهد بود .بنابراین در زمان طلاق آنچه اهمییت دارد نزدیکی یا عدم نزدیکی زوجین می باشد .

وکیل طلاق توافقی در مشهد

شرایط مهریه عند المطالبه :

مهریه در دو شکل عند المطالبه و عند الاستطاعه می باشد که شکل مرسوم آن در جامعه عند المطالبه است در مهریه ی عند المطالبه هر زمان که زوجه مطالبه مهریه نماید زوج مکلف به پرداخت آن است و زوجه لازم نیست تمکن مالی مرد را اثبات نماید اما اگر مهریه عند الاستطاعه باشد زن زمانی می تواند مهریه ی خود را مطالبه نماید که دارایی و تمکن مالی مرد را بتواند اثبات نماید .

شرایط مهریه ی قسطی :

زمانی که مهریه ی زوجه عند المطالبه است و وی مطالبه مهریه می نماید مرد باید آن را پرداخت نماید اما اگر مرد توان مالی برای پرداخت مهریه را نداشته باشد می تواند اعسار خود را در دادگاه ثابت نماید و تقاضای تقسیط مهریه را داشته باشد و دادگاه با توجه به میزان درآمد مرد مهریه ی زوجه را تقسیط می نماید .

شرایط مهریه زن نازا :

مهریه از جمله حقوقی است که در هر شرایطی به زوجه تعلق می گیرد مگر موارد مصرح در قانون مدنی که عقد از ابتدا باطل بوده یا به دلایلی فسخ گردد که مهریه ای به زوجه تعلق نمی گیرد . زوجه حتی اگر نازا باشد باز هم وی مستحق مهریه خواهد بود بدین مفهوم که مرد نمی تواند به دلیل نازایی و ناباروری از پرداخت مهریه ی زن امتناع نماید .بنابراین اگر مرد به دلیل نازایی همسر خود را طلاق دهد می بایست مهریه ی وی را به طور کامل پرداخت نماید .

تماس 09156024004