مهر المثل و ارش البکاره

وکیل خانواده در مشهد

مهر المثل و ارش البکاره

 ارش البکاره

* مهر المثل و ارش البکاره :

در صورتی که تجاوز به عنف و اکراه اتفاق بیفتد و بکارت دختری از بین می رود طبق قانون علاوه بر ارش البکاره ، مهر المثل نیز به زن تعلق می گیرد ماده ی ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد :” هر گاه ازاله ی بکارت غیر همسر با مقاربت یا هر وسیله ی دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است .” طبق قانون و شرع ارش البکاره برابر یک مهر المثل است که با نظر کارشناس تعیین می گردد .

وکیل طلاق توافقی در مشهد

* نحوه ی محاسبه ی مهریه :

مهریه در زمان عقد ممکن است سکه باشد یا مبلغی پول باشد .در صورتی که مهریه سکه باشد در زمان طلاق باید همان تعداد سکه به زوجه داده شود مگر اینکه توافق دیگری میان زوجین شده باشد اما اگر مهریه مقدار مشخصی پول نقد باشد با توجه به تورم در کشور میزان مهریه متناسب با زمان درخواست تغییر خواهد کرد .

* نحوه ی محاسبه ی مهریه وجه نقد به نرخ روز :

اگر مهریه ای در زمان عقد به صورت وجه نقد تعیین شده باشد در زمان طلاق به نرخ روز محاسبه می گردد دلیل این امر افزایش نرخ تورم در کشور است و بانک مرکزی سالانه شاخص جدید را منتشر می نماید .بر اساس این شاخص نحوه ی محاسبه ی مهریه بدین صورت است که مبلغ مندرج در عقدنامه در عدد شاخص سال قبل ضرب و سپس بر عدد شاخص سال وقوع عقد تقسیم می شود .

* نحوه ی محاسبه مهریه ی زن بعد از فوت شوهر :

مهریه یکی از حقوق مالی زوجه است که با فوت شوهر از بین نمی رود و زن می تواند پس از فوت شوهر مهریه ی خود را از ماترک مطالبه نماید . برای مطالبه ی مهریه اگر وجه نقد باشد باید به نرخ روز محاسبه گردد برای این امر لازم است که شاخص سال فوت مرد بر شاخص سال ازدواج تقسیم و حاصل در مبلغ مهریه ضرب شود و تاریخ مطلبه ملاک محاسبه نخواهد بود .

*** مهریه ی زن فوت شده :

مهریه با فوت زن از بین نخواهد رفت و در صورتی که مرد آن را پرداخت نکرده باشد ورثه می توانند آن را مطالبه نمایند زیرا دینی بر عهده ی شوهر است که باید پرداخت گردد .

تماس 09156024004