موقعیت شغلی و سوء استفاده از آن

 شکواییه شکایت علیه پزشک

 موقعیت شغلی و سوء استفاده از آن

سو استفاده در این رابطه چیست؟ وبه چه صورت است؟ آیا سوء استفاده از پیشنهاد شغلی جرم است؟ مجازات سوء استفاده از پیشنهاد شغلی چیست؟ تعریف سوء استفاده از وضعیت استخدامی چیست؟ در چه شرایطی سوء استفاده در محل کار رخ می دهد؟ مهمترین عوامل در تشخیص سوء استفاده از وضعیت شغلی چیست؟ وکیل تخلف از کار چه کاری می تواند انجام دهد؟ از یک وکیل تخلفات شغلی چه انتظاری می توانیم داشته باشیم؟


سوء استفاده از محل کار یکی از رایج ترین اتفاقات نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان است. با این حال، محیط های کاری فضاهایی را به افراد می دهد که به آنها اجازه می دهد کارها را در جهتی متفاوت از آنچه در نظر گرفته شده انجام دهند.


در واقع اگر بخواهیم تعریف واضح تری از سوء استفاده شغلی داشته باشیم، می توان گفت افرادی که شغل غیرقانونی ندارند و یا با قوانین اداری و کار سمتی که در اختیار دارند و مزایایی که از آن برخوردار است در تضاد هستند، می توان از آنها استفاده کرد. منافع شخصی یا برای اهدافی غیر از هدف مورد نظر.


فکر کنید برای بریدن میوه به شما چاقو داده اند، حالا اگر از این چاقو برای بریدن کاغذ استفاده کنید نشان می دهد که واقعا از موقعیت خود و فرصت هایی که به آنها داده شده سوء استفاده کرده اید. البته این یک مثال ساده است. برای درک سوء استفاده از موقعیت نکته ای که در این مثال می توانیم درک کنیم این است که اساسا اثبات سوء استفاده از عنوان شغلی کار ساده ای نیست. چون ظاهراً کار غیرقانونی در جریان نبوده است. این مشکل اهمیت کار وکلا در این زمینه را مشخص می کند.

سوء استفاده از موقعیت قانونی

سوء استفاده از شغل به استناد آیین دادرسی  دیوان عدالت اداری  جرم تشخیص داده می شود. در واقع، اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم، قانون شعبه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (بالاترین مرجع حقوق اداری) سوء استفاده از شغل را جرم و جزای نقدی یا مجازاتی برای آن در ماده ۹ این قانون تعیین کرده است.
به طور کلی می توان گفت که بر اساس ماده ۹ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تخلفات اداری (نه تنها سوء استفاده از موقعیت شغلی) مجازات های مختلفی در نظر گرفته شده است. این مجازات ها شامل اخطار کتبی (به دون درج در پرونده)، جریمه کتبی (درج شده در پرونده)، کسر حقوق و مزایا (حداقل یک سوم تا حداکثر یک سال)، انفصال موقت (حداکثر یک سال) است. انفصال و اخراج از خدمات دولت

مجموعه ای از مجازات ها و جزای نقدی در ماده ۹ قانون قضایی دیوان عدالت اداری برای انواع تخلفات حقوقی اداری پیش بینی شده است. هیئت بدوی و تجدید نظر تصمیم خواهند گرفت که با توجه به تخلف در محل کار و حقایق پرونده چه اقدام انضباطی انجام دهند.

سوء استفاده از این موضوع و جرم انگاری آن

سوء استفاده از موقعیت شغلی نه تنها از نظر دیوان عدالت اداری جرم تلقی می شود، بلکه از نظر حقوق کیفری نیز می تواند جرم محسوب شود و بس. یعنی قانونگذار سوء استفاده از موقعیت شغلی در قوانین جزایی را محکوم و مجازات آن را تعیین کرده است.
توجه داشته باشید که اقدام کیفری سوء استفاده از مقام بر سه رکن مادی، قانونی و معنوی بوده است. عنصر مادی، احراز این است که سوء استفاده از موقعیت شغلی بر شخص یا شرکت دیگری تأثیر نامطلوب داشته است. در عنصر معنوی روشن است که فاعل بر اساس نیت و غرض قبلی عمل کرده و از آن فعل آگاه بوده است. از سوی دیگر، از منظر قانونی، این خود قانون است که نیازمند تعریف ظرف قانونی مناسب است. یعنی قانون به طور مشخص سوء استفاده از موقعیت شغلی را جرم معرفی کرده و مصادیق آن را بیان می کند.
بنابراین سه رکن مهم، این سو استفاده در محل کار مستوجب مجازات قانونی است. توجه داشته باشید که نگاه و نشان دادن این سه رکن مهم ترین کاری است که دادگاه کیفری و وکیل در این مورد انجام می دهند. این نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد.

 

 

تماس 09156024004