نحوه تنظیم شکواییه یا شکایت نامه

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

نحوه تنظیم شکواییه یا شکایت نامه

شکوائیه

* در این مطلب وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل کیفری در مشهد به این مطلب می‌پردازد که شکواییه چیست و نحوه تنظیم آن چگونه میباشد >>>

* از آنجایی که در دعوی حقوقی برای ثبت دعوی باید برگه ‘دادخواست’ را تکمیل کرد “وکیل حقوقی در مشهد” ، برای ثبت دعوی کیفری نیز باید برگه شکوائیه را کامل کرد “وکیل کیفری در مشهد” . در واقع اولین مرحله برای ثبت شکایت کیفری مراجعه به مراجع کیفری و دریافت فرم شکوائیه است “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” .

شکوائیه یک فرم مخصوص است که قوه قضائیه موظف است آن را تهیه “وکیل مشهد” کند . شکوائیه که به آن ‘شکایت نامه’ هم گفته می شود ، ورقه چاپی ای است که موارد از قبیل نام شاکی ، آدرس و موضوع دعوی در آن نوشته شده است که باید توسط شاکی تکمیل” وکیل پایه یک دادگستری مشهد” شود . که البته یادآوری می‌گردد این فرم ها هم اکنون در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بصورت پیش فرض هر دعوایی بصورت الکترونیکی موجود است.

* شکوائیه در دعاوی کیفری مانند دادخواست دردعاوی حقوقی “وکیل حقوقی در مشهد” است . همانطور که برای اقامه یک دعوی حقوقی باید دادخواست داد برای ثبت دعوی کیفری نیز باید شکایت نامه تنظیم “وکیل کیفری در مشهد” کرد . البته یک تفاوت مهم در این زمینه وجود دارد و آن این است که دعوی حقوقی تنها و تنها با ارائه دادخواست در دادگاه رسیدگی می شود اما لزومی ندارد شکایت کیفری در برگه شکواییه تنظیم شود بلکه می توان در یک کاغذ معمولی نیز ثبت “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “گردد .

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

* نحوه تنظیم شکواییه یا شکایت نامه
بر اساس ماده ۶۸ قانون آیین دادارسی کیفری شرایط شکلی شکایت نامه و نحوه تنظیم آن مشخص شده” وکیل پایه یک مشهد” است . بر اساس این ماده اگر دعوای کیفری را در برگه شکواییه ثبت کنیم ، مواردی که جهت ثبت شکایت لازم است در آن نوشته شده است “وکیل مدافع در مشهد” و تنها شاکی باید آن را تکمیل کند،
اما اگر شکایت خود را در یک برگه معمولی ثبت کردیم باید نکات زیر حتما در آن قید کنیم :

الف – نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

ب – موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم “وکیل پایه یک مشهد

پ – ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی ” بهترین وکیل پایه یک مشهد

ت – ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان “وکیل مشهد

ث – مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان

 

*** در جهت تنظیم هرگونه شکوائیه ابتدای امر با وکلای پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل متخصص حقوقی مجموعه و موسسه حقوقی حق مشورت نمایید و از تجارب و تخصص وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل حقوقی در مشهد و وکیل کیفری در مشهد بهره مند شوید. تلفن تماس : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

تماس 09156024004