نحوه دریافت مهریه طبق قانون مهریه

نحوه دریافت مهریه طبق قانون مهریه

نحوه دریافت مهریه طبق قانون مهریه

برای دریافت مهریه برای عقود دائم یا موقتی که ثبت نشده و دارای سند رسمی نکاح نیستند، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. تشکیل حساب کاربری:
  • زوجه باید ابتدا به صفحه وب سامانه adliran.ir بروید.
  • در بخش احراز هویت برخط، مشخصات خود را وارد کنید و حساب کاربری خود را تشکیل دهید.
 2. تنظیم متن دادخواست:
  • بعد از تشکیل حساب کاربری، می‌توانید متن دادخواست خود را برای مطالبه مهریه تنظیم کنید. در این متن باید جزئیات مربوط به مهریه، اطلاعات شما و شواهد مربوط به عقد را ذکر کنید.
 3. ذخیره فایل دادخواست:
  • متن دادخواست را به صورت فایل Word یا مشابه ذخیره کنید. این فایل را بر روی یک وسیله ذخیره سازی مثل رم، سی دی یا تلفن همراه خود کپی کنید.
 4. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:
  • در گام بعد، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.
  • مدارک لازم را به دفتر ارائه دهید. این مدارک می‌توانند مدارک مربوط به عقد، شواهد و دلایل مطالبه مهریه باشند.
 5. پرداخت هزینه دادرسی و خدمات:
  • در این مرحله، هزینه دادرسی و هزینه خدمات ارائه شده توسط دفاتر را پرداخت کنید.
 6. ارسال دادخواست به دادگاه:
  • دادخواست مطالبه مهریه را که ثبت رسمی نشده است، به دادگاه صالح ارسال کنید. نوع دادگاه بستگی به مبلغ مهریه دارد و ممکن است شورای حل اختلاف یا دادگاه خانواده باشد.

با انجام این مراحل و ارائه مدارک و دادخواست به دادگاه، می‌توانید مهریه خود را برای عقود دائم یا موقتی که ثبت رسمی نشده است، دریافت کنید.

 

مراحل دریافت مهریه در عقد دائم یا موقتی که ثبت شده و زوجه از سند رسمی عقد نکاح یا عقدنامه رسمی برخوردار است به شرح زیر است:

 1. تشکیل حساب کاربری:
  • زوجه باید به سامانه ثبت‌نام الکترونیکی یا سامانه ثنا برود و حساب کاربری خود را تشکیل دهد.
 2. مراجعه به دفترخانه:
  • پس از تشکیل حساب کاربری، زوجه باید به دفترخانه (محلی که عقد نکاح در آن ثبت شده) مراجعه کند.
  • در این مرحله، زوجه فرم مطالبه مهریه را تکمیل کرده و ارجاع پرونده به اجرائیات ثبت را دریافت می‌کند.
 3. اجرائیات ثبت:
  • اجرائیات ثبت، از اموال مرد با سند رسمی مانند ملک، ماشین و دارایی‌های دیگر استعلام می‌گیرند.
  • سپس اقدام به ابلاغ اجراییه به همسر زن می‌نمایند تا در مهلت مقرر، برای پرداخت مهریه اقدام کند و تکلیف پرداخت مهریه مشخص شود.
 4. فروش اموال:
  • اگر مرد تعیین تکلیف پرداخت مهریه را نکرده و اموال با سند رسمی در استعلام اموال وی یافت شود، اموال او با رعایت مراحل قانونی به مزایده گذاشته می‌شود.
  • زن می‌تواند مهر خود را از مبلغ حاصل از فروش اموال مرد مطالبه کند.

در نهایت، این مراحل برای دریافت مهریه در عقد دائم یا موقتی که ثبت شده و دارای سند رسمی عقد نکاح می‌باشد. اهمیت دقیقه‌برداری و رعایت مقررات قانونی در این موارد بسیار زیاد است تا به تعیین تکلیف و دریافت مهریه به شکل قانونی و مشروع برسید.

 

 

مراحل دریافت مهریه در شرایطی که اموال مرد کافی نبوده یا او از هیچ گونه مال با سند رسمی برخوردار نیست، به شرح زیر است:

 1. تنظیم دادخواست مهریه:
  • زن باید دادخواست مطالبه مهریه خود را تهیه کند. این دادخواست شخصاً توسط زن یا با کمک یک وکیل تنظیم می‌شود.
  • در دادخواست باید جزئیات مهریه، اطلاعات مرتبط با عقد و شواهد مربوطه ذکر شوند.
 2. ذخیره دادخواست:
  • دادخواست تهیه شده را به صورت فایل Word یا مشابه ذخیره کنید. این فایل را بر روی یک وسیله ذخیره سازی نظیر رم، سی دی یا تلفن همراه خود کپی کنید.
 3. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:
  • با دادخواست و سایر مدارک مرتبط، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.
  • در این مرحله، مدارک خود را ارائه دهید و هزینه دادرسی و هزینه خدمات دفتر را پرداخت کنید.
 4. ارسال دادخواست به مرجع صالح:
  • دادخواست مطالبه مهریه را به مرجع صالح (دادگاه) ارسال کنید.
  • پس از ارسال، پرونده شما در مرجع تشکیل می‌شود و وقت جلسات رسیدگی تعیین می‌شود.
 5. رسیدگی به پرونده و صدور رای:
  • دادگاه صالح پس از بررسی مدارک و ادله ارائه شده، به صدور رای می‌پردازد.
  • پس از قطعی شدن رای، زن می‌تواند برای اجرای رای به اجرای احکام در معیت دادگاه مراجعه کند یا از مالی که از اموال مرد توقیف شده، مهریه را دریافت کند.

در نهایت، این مراحل به شما امکان دریافت مهریه را در شرایطی که اموال مرد کافی نبوده یا او از هیچ گونه مال با سند رسمی برخوردار نیست، فراهم می‌کند. همچنین، در مواردی که اموال مرد کافی نباشد، اقدام به توقیف و فروش اموال مرد جهت تامین مهریه نیز امکان‌پذیر است.