نظارت برقراردادها

موسسه حقوقی و داوری حق با ارایه مشاوره قبل از قرارداد ، و در صورت تمایل با حضور در زمان تنظیم قرارداد و حمایت از شما ، قادر است به شما کمک کند تا قراردادی منعقدنمایید که تعهدی اضافه برایتان ایجاد نکند. برای درخواست وکیل با ما تماس بگیرید.

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

تماس 09156024004