نکات مربوط به دعاوی خانواده

وکیل خانواده در مشهد

نکات مربوط به دعاوی خانواده

عدم حضور زن در منزل مشترک با شوهر

در مواردی که زن اختیار تعیین خانه را ندارد، باید در خانه‌ای که شوهر تهیه کرده است، سکونت کند. در غیر اینصورت، مرد می‌تواند دعوی الزام به تمکین را مطرح کند که در صورت محکومیت زن ناشزه محسوب شده و مستحق دریافت نفقه نیست.

اگر زن از شوهر اجازه اختیار مسکن را گرفته باشد، این حق محدود به زمان خاصی نیست و هر چند مرتبه می‌تواند از این حق استفاده کند. ولی این اختیار بدان مفهوم نیست که زن بتواند زوج را مجبور به زندگی با خانواده خود یا اقامت در خارج از کشور کند؛ زیرا هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله ضرر دیگری قرار دهد.

گرچه طبق شرع و قانون، زن باید در محلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی گزیند اما مسکن باید به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و زن می‌تواند تقاضای مسکـن مستقل کند.

بنابراین زوجه با اثبات عدم تناسب مسکن با وضعیتش می‌تواند حتی اگر مدتی هم در آن منزل سکونت کرده باشد از تمکین خودداری کند.

اختیار تعیین خانه باید ضمن عقد ازدواج به زن داده شود. در عین حال شوهر می‌تواند اختیار تعیین خانه را ضمن وقوع عقد ازدواج یا بعد از وقوع آن به همسرش بدهد.

 

وکیل خانواده در مشهد

درچه صورت زن می تواند از شوهر تمكین نکند (حرف شنوی نداشته باشد)؟

در صورتی که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت او پیدا نکند، در این صورت زن می تواند به خانه شوهر نرود.

 

مشکل جنسی شوهر یا خودداری از رابطه جنسی با همسر

اگر عدم برقراری رابطه به دلیل عدم توانایی شوهر در نعوظ باشد (نعوظ یعنی راست شدن آلت) و قابل درمان نیز نباشد، زن میتواند از شوهر خود جدا شود.

 

مُلزَم کردن مرد به تهیه منزل مستقل برای زن

وظیفه قانونی شوهر این است که مسکن مستقل و جدا که مناسب حال زن باشد برایش تهیه نماید و زن اختیار دارد از زندگی زیریک سقف با دیگران سر باز زند ، چنانچه شوهر نسبت به تهیه مسکن مناسب جهت همسرش اقدام ننماید دادگاه بنا به درخواست زن ، شوهر را به تهیه منزل مناسب برای زن الزام می نماید، اما چنانچه شوهر اقدام به تهیه منزل مناسب زن نماید ولی وی از سکونت در آن خودداری نماید مطابق قانون وی ناشزه محسوب شده وحق گرفتن نفقه ازشوهر را تا زمان سکونت در آن منزل نخواهد داشت.

 

عُسرُ و حَرَج چیست؟

به معنی ؛ به سختی و مشقت افتادن است ،

در واقع به هر عملی که زن یا مرد را به تنگنا و سختی بیاندازد و انجام یا تحملش برای وی سخت و دشوار باشد عسر و حرج می‌گویند که در صورت اثبات در دادگاه، منجر به صدور حکم طلاق می‌شود.

 

مثال برای عسر و حرج

هرگاه برای زن در زندگی مشترک وضعیتی به وجود آید که ادامه زندگی برای او همراه با سختی و مشقت باشد به نحوی که به طور عادی تحمل آن مشکل باشد، می‌تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه پس از بررسی موضوع اگر شرایط را برای زن غیرقابل تحمل تشخیص داد به درخواست او پاسخ مثبت می‌دهد.

 

آیا شاغل شدن زن رضایت شوهر رامی خواهد؟

اصولا وظیفه کار و تامین معاش زندگی بر عهده مرد است. البته زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است همچنان به شغل خود ادامه دهد.

 

مجازات فریبکاری در ازدواج چیست؟

اگر مرد یا زن قبل از ازدواج طرف خود را نسبت به امور واهی فریب دهد ، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌گردد. فریب می‌تواند توسط خودِ مرد یا زن و یا از طرف شخص دیگری

با هماهنگی مرد یا زن واقع شود

 

ازدواج مجدد مرد

ازدواج مجدد مرد یا باید یا با اجازه دادگاه باشه یا اجازه همسر اول ، در غیر این صورت زن اول  می تواند با ثابت کردن ازدواج مجدد شوهرش ( چه موقت چه دایم) تقاضای طلاق کند.

 

بعد از شروع رابطه زناشویی بین زن و شوهر

اگه حضور زن در خانه شوهر، برایش ترس ، آسیب جسمی ، مالی و یا آبرویی به همراه داشته باشد ، دادگاه مرد را محکوم به تهیه منزل مناسب برای زن و پرداخت نفقه‌(خرجی) میکند.

برای مثال زن اگه بتواند بیماری پوستی یا جنسی و یا واگیردار شوهر ، یا اعتیاد ، کتک زدنش، فساد اخلاقی ،و هر خلاف دیگه ای رو تو دادگاه ثابت کند ، در اینصورت زن اگه سالها هم تمکین نکند در مهریه اش هیچ تاثیری نداره و در هر صورت میتواند مهریه اش را بخواهد.

ولی برای مثال اگه عدم تمکین زن ثابت بشود ، زن حق دریافت نفقه و خرجی از شوهرش رو ندارد و اگه عدم تمکین زن بازهم ادامه پیدا کند ، مرد در انتها می تواند اجازه ازدواج دوم رو از دادگاه بگیرد.

 

آیا میتوان اسم همسر سابق را از شناسنامه پاک کرد ؟

اگرزن باکره نباشد باشد >> خیر

اگـــر زن باکــره بــاشد >>  بــلــه

 

آیا بیماری صرع زوج به زوجه حق طلاق می دهد؟

زن برای طلاق یا باید وکالت در طلاق داشته باشد و یا استناد کند به موارد ۱۲ گانه سند ازدواج که شرایط عسرو حرج(به سختی افتادن در زندگی) خودرا به دادگاه ثابت کند بیماری صرع اگر شرایط  سختی را برای زن بوجود آورده باشد میتوان به عنوان عسرو حرج دردادگاه با مدارک پزشکی و استشهادیه شهود بررسی شود .

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

تماس 09156024004