موسسه حقوقی حق در کلیه مطالبات ، از جمله چک و سفته و مطالبات قراردادی و همچنین مبالغی را که برخی از بانکها و موسسات به ناحق و بر خلاف قوانین و بخشنامه های بانک مرکزی بابت تسهیلات از شما اخذ نموده اند با انجام مشاوره و وکالت شما را یاری کنند

 

شماره تماس : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴