وکالت در طلاق

وکیل طلاق توافقی در مشهد

طلاق توافقی در مشهد


وکالت در طلاق

 

وکالت در طلاق

وکالت در طلاق، که برخی به اشتباه آن را حق طلاق می گویند، سندی رسمی است که در دفترخانه ی اسناد رسمی، توسط شوهر (زوج) امضا و به همسرش (زوجه) داده می شود.

این وکالتنامه اگر به صورت کامل و با اختیارات لازم جهت اجرای صیغه ی طلاق تنظیم شود، برای درخواست طلاق از طرف زن (زوجه) می تواند مورد استفاده قرار گیرد بدون اینکه نیازی به حضور شوهر در هیچ یک از مراحل انجام کار و روند پرونده طلاق باشد.

حتی گاهی مرد زمانی از طلاق باخبر می شود که گواهی عدم امکان سازش (طلاق) صادر و ثبت شده و هیچ راه اعتراضی نیز وجود ندارد.
در وکالتنامه های ی طلاق چند نکته ی مهم وجود دارد که دادگاههای خانواده معمولا به آن توجه می کنند. (ملاحظه یک نمونه وکالتنامه طلاق) اینکه وکالت به صورت بلاعزل است یا نه؛ وکیل (زوجه) اختیار توکیل دارد یا نه؛ اینکه آیا اختیار قبول مابذل (مهریه، نفقه، اجرت المثل و…) در وکالتنامه وجود دارد یا خیر. اینکه اختیار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی به وکیل داده شده است یا نه.

اگر اختیار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی به وکیل داده شده باشد، با اعمال این حق، پس از صدور گواهی عدم امکان سازش (دادنامه طلاق)، زن می تواند به دفترخانه ی طلاق مراجعه و طلاق را ثبت کند. اگر اختیار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی در وکالتنامه قید نشده باشد، می بایست صبر کرد تا مهلت اعتراض (۲۰ روز) سپری گردد و سپس دادگاه گواهی قطعیت حکم را صادر تا بتوان طلاق را در دفترخانه ثبت نمود.

برای اینکه زن بتواند از وکالتنامه ی طلاق استفاده کند، می بایست الزاما از طرف همسرش اقدام به گرفتن وکیل دادگستری نماید و بدون حضور وکیل، امکان اعمال این وکالتنامه وجود نخواهد داشت. اما وکیل اختیار کردن برای خود زن، الزامی نیست، مگر اینکه زن نیز نخواهد در روند پرونده حضور داشته باشد گرچه حضور زن جهت آزمایش گواهی عدم بارداری ضروری است . وکیل در مشهد