وکیل ارث در مشهد

وکیل رضا حسینی برج

وکیل ارث در مشهد


وکیل ارث در مشهد

وکیل ارث در مشهد

 

سهم الارث

فروض مختلف سهم الارث در قانون:

میزان سهم الارث و اینکه چه کسانی از هم ارث می برند از جمله سوالاتی است که مکررا از وکیل پایه یک دادگستری پرسیده می شود و حجم بالایی از پرونده های دستگاه قضا نیز به این موضوع اختصاص یافته است .در این مطلب به اختصار در مورد موجبات ارث و طبقاتی که ارث می برند توضیح خواهیم داد.

 

مطابق ماده ی 861 قانون مدنی :

” موجبات ارث دو امر است : نسب و سبب ”

اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند طبق ماده ی 862 قانون مذکور عبارتند از :

1-پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد (نوه)

2-اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها

3-اعمام و عمات اخوال و خالات و اولاد آنها

نکته ی مهم در مورد ارث بری این طبقات آن است که وارثین طبقه ی بعد زمانی ارث می برند که از وارثین طبقه ی قبل کسی نباشد .

تنها کسانی که به واسطه ی سبب ارث می برند زن و شوهر می باشند .

وراث و طبقات مختلف گاهی به فرض ارث می برند یعنی سهم آنان مشخص است و گاهی به قرابت یعنی سهم آنان مشخص نیست .فرض در قانون سهم مشخص است که با نصف،ربع ،ثمن ،دو ثلث ،ثلث و سدس بیان می گردد .

اما سهم سه دسته از افراد نصف ترکه است :

1-شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفا اگر چه از شوهر دیگر باشد ؛

2-دختر اگر فرزند منحصر باشد .

چه کسانی سهمشان یک چهارم ترکه است ؟

1-شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد

2-زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد

سهم چه کسانی دو سوم ترکه است ؟

1-دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور

2-دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر

سهم مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد و همچنین کلاله ی امی در صورتی که بیش از یکی باشد یک سوم ترکه خواهد بود .

سهم سه وارث یک ششم ترکه خواهد بود :

پدر و مادر و کلاله ی امی اگر تنها باشد .

از ترکه میت ابتدا صاحبان فرض سهم خود را می برند و مابقی میان صاحبان قرابت تقسیم می شود .