وکیل دیه در مشهد

بهترین وکیل دیه در مشهد

 وکیل ارش و دیه در مشهد

 

 

 

دیه چیست؟

مطابق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.»

دیه در لغت به معنای خونبها است. دیه نوعی مجازات است؛ میزان دیه در شرع و قانون مشخص شده؛ حکم پرداخت دیه مستلزم درخواست مجنی علیه یا اولیای دم و افرادی که دیه را به ارث می برند است. شکایت دیه از طریق دادسرا و دادگاه کیفری صورت می گیرد و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد گرچه اگر بخواهیم دیه را از طریق دادگاه حقوقی مطالبه کنیم، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی دارد.

 

ارش چیست؟

مطابق ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «ارش، دیه ی غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.»

 

وکیل ارش و دیه در مشهد

ارش نیز همچون دیه، از طریق دادسرا و دادگاه کیفری رسیدگی و مورد حکم قرار می گیرد. در حال حاضر، دادگاهها با توجه به ماده یک قانون نظام پزشکی، تعیین ارش را به پزشکی قانونی محول می کنند گرچه تکلیفی برای ارجاع به پزشکی قانونی ندارند. بر اساس نظریه مشورتی، ۶۲۹۶/۷ مورخ ۲/۹/۱۳۷۸ ، نمی توان برای عضوی که دیه ی معین دارد مبلغی به عنوان ارش نقص زیبایی تعیین کرد. (همچنین رأی وحدت رویه  شماره ۶۱۹ دیوان عالی کشور مورخ ۶/۸/۱۳۷۶)

خسارت مازاد بر دیه موارد متعددی را در بر می گیرد و طبق تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول، مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست. اما هزینه درمان مازاد بر دیه طبق دیدگاه برخی از فقهای معاصر و طبق دیدگاه مشهور حقوقی قابل مطالبه است.

ویژگی های دیه:

١- دیه به مجنی علیه یا ولی دم پرداخت می شود.
٢- قابل بخشش است
٣- دین به عهده جانی باقی می ماند ولو بعد از فوت
۴- مهلت ندارد
۵- فقط مخصوص جنایات نفس، اطراف، منفعت، است.
۶- قابل اخذ از عاقله است.
٧- در مواردی از بیت المال پرداخت می شود.
٨- در دیه، تبدیل، تخفیف، تعلیق، راه ندارد.
٩- بر اساس موارد شش گانه در فقه است.

 

اگر پسر مسلمان پدر کافر را بکشد>
دیه کامل و تعزیر( قصاص نمی شود).

ضو سالم در برابر عضو ناسالم> قصاص نمی‌شود. فقط دیگه دارد.
عضو ناسالم در برابر عضو سالم> قصاص می‌شود.

 

اصطلاح تغلیظ دیه چیست

هرگاه قتل عمد یا غیرعمد در ماههای حرام واقع شود موجب تغلیظ دیه خواهد بود، یعنی یک دیه ی کامل به اضافه ی یک سوم دیه ی کامل. در ضمن، در حکم تغلیظ دیه فرقی بین فرد بالغ و نابالغ وجود ندارد؛ سقط جنین پس از پیدایش روح اگر در ماه های حرام اتفاق بیافتد نیز مشمول تغلیظ دیه خواهد بود؛ همچنین است در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود.

 ماه های حرام عبارتند از :

۱) رجب
۲) ذی القعده
۳) ذی الحجه
۳) محرم

 

نکته: دیه شکستن استخوان هر عضوی که دیه معین دارد، یک پنجم دیه آن عضو است. به جز استخوان بینی که در صورتی که اصلاح نشود دیه کامل دارد.

 

نکته: مسئولیت پزشک در صورتی که برائت بیمار نگرفته باشد مبتنی بر فرض تقصیر است، بنابراین اصول ضامن دیه است. مگر اینکه عدم تقصیر خود را ثبات کند.

نکته: کسی که دارای یک چشم بینا و یک چشم نابینا باشد، دیه چشم نابینا یک سوم دیه کامل است (نه یک سوم دیه چشم بینا)

نکته:  دیه شکستن گردن بطوریکه کج شود دیه کامل است.

نکته:  هرگاه صدمات وارده بر زن ناشی از سبب واحده بوده و مجموعه دیه و ارش بیش از یک سوم دیه کامل باشد، قاعدة تصنیف جاری است.

نکته: در صدمات وارده بر بدن اصل بر عدم تداخل است و در برخی موارد استثنایی دیه اعضا با هم تداخل می کند.

نکته:  حداقل جنایتی که موجب ثبوت دیه می شود سرخ شدن پوست است.

هرگاه در اثر کشتن مادر جنین او هم سقط شود، دیه مادر با دیه جنین در هر مرحله‌ای که باشد جمع میشود.

منظور از ارش جزایی چیست؟ هر موردی که شرعاً برای عضوی دیه تعیین نشده باید ارش پرداخت شود.

 

تماس 09156024004