وکیل ازدواج در مشهد

وکیل ثبت ازدواج در مشهد

وکیل ازدواج در مشهد

 

بهترین وکیل ازدواج در مشهد

 

ازدواج موقت

* ازدواج موقت چگونه انجام می شود ؟

ازدواج موقت یا صیغه ی موقت نوعی از عقد نکاح است که برای یک مدت معلوم و مشخص بین زن و مرد خوانده می شود و پس از اتمام مدت مذکور محرمیت زن و مرد از بین خواهد رفت . از نکات مهم درعقد موقت آن است که هنگام عقد باید مدت عقد و میزان مهریه تعیین گردد در غیر اینصورت عقد باطل است .

* طلاق یا جداشدن در ازدواج موقت :

در ازدواج موقت طلاق به معنای آنچه در ازدواج دائم است که تشریفات خاصی دارد وجود ندارد .جدا شدن در عقد موقت یا با بذل مدت از طرف مرد امکان پذیر است یا با اتمام مدت عقد .بنابراین در عقد موقت زوجین نمیتوانند دادخواست طلاق بدهند .زیرا چنین امری در عقد موقت وجود ندارد .ماده ی ۱۱۳۹ قانون مدنی بیان میدارد ” طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود .”

* حق طلاق زن در عقد موقت :

همانگونه که بیان گردید در عقد موقت طلاق وجود ندارد بنابراین زن نمیتواند مانند عقد دائم از مرد قبل از عقد حق طلاق بگیرد .اما مرد می تواند در زمان عقد موقت به زن اجازه ی فسخ عقد را بدهد بدین مفهوم زن هر گاه که بخواهد می تواند مدت باقی مانده رابذل و از مرد جدا شود .

* وظایف مرد در صیغه ی موقت :

عقد موقت نوعی ازدواج کوتاه مدت مدت است بنابراین وظایفی که در عقد دائم بر عهده ی شوهر است در عقد موقت نیست . در عقد موقت مرد تکلیفی به پرداخت نفقه و خرجی ندارد مگر اینکه طبق ماده ی ۱۱۱۳ نفقه شرط شده باشد یا آنکه عقد بر مبنای آن جاری شده باشد . اما تکلیف زوج به پرداخت مهریه در زمان جدایی وجود دارد .همچنین مرد وظیفه و تکلیف ثبت عقد موقت را ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا زوجین توافق کرده باشند و یا اینکه عقد منجر به بارداری شود عقد باید ثبت گردد .

ازدواج های باطل

ازدواج های باطل عبارتند از:

 • ازدواج با محارم
 •  ازدواج با خواهر زن
 • ازدواج بدون اذن زوجه با دختر برادر یا دختر خواهر وی
 • ازدواج با زن شوهردار
 • ازدواج با زن سابق که به واسطه لعان از او جدا شده
 • ازدواج در حال احرام
 • عقد زنی که در زمان علقه زوجیت با همسر سابقش یا عده رجعیه با وی زنا داشته
 •  ازدواج با مادر یا خواهر، پسری که با او عمل شنیع کرده
 • ازدواج با زنی که سابقا با دختر یا مادر وی نزدیکی کرده باشد
 •  ازدواج با زن سه طلاقه خود
 • ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان و ازدواج مرد غیر مسلمان با زن مسلمان +عدم تعیین مهر و مدت در عقد موقت
 •  عدم معلوم بودن زن یا مرد برای یکدیگر
 • ازدواج با دختر باکره بدون اذن ولی

تفاوت نکاح دائم و موقت

مهم ترین تفاوت بین نکاح دائم و نکاح موقت این است که در نکاح موقت باید و حتماً مدت معین شود وگرنه نکاح باطل است ولی در نکاح دائم مدت وجود ندارد و دائمی می باشد.

تماس 09156024004