وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

وکیل طلاق توافقی در مشهد

وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

 

 استرداد جهیزیه

* استرداد جهیزیه از طریق سیاهه یا لیست جهیزیه >>>

* اصولا در طرح دعوا استرداد جهیزیه ، زن می بایست دلیلی بر مالکیت خود نسبت به وسایل و لوازم جهیزیه به دادگاه ارائه نماید که این دلیل عرفا تحت عنوان “” سیاهه یا لیست جهیزیه “” شناخته می شود که در بسیاری از شهرهای ایران چنین امری مرسوم است “وکیل جهیزیه در مشهد” .

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

 

*به بیان دیگر ، زمانیکه زن جهیزیه “وکیل جهیزیه در مشهد” را به منزل شوهر خود می برد ، بایستی لیست کاملی از جهیزیه “وکیل جهیزیه در مشهد” و حتی ویژگی های آنها در برگه ای نوشته شود . مثلا:یک کمد، یک دست مبل، یک تخته فرش دستبافت دوازده متری ، یک یخچال دو قلو و … “وکیل خانواده در مشهد

*نکته مهم در مورد این سیاهه جهیزیه “وکیل جهیزیه در مشهد” آن است که این لیست جهیزیه بایستی به امضاء مرد برسد . چرا که سیاهه جهیزیه نیز مانند هر سند دیگری ، در صورت امضاء ، تبدیل به سند عادی می شود که در موقع طرح دعوا می توان به آن استناد” وکیل خانواده در مشهد” نمود .

علاوه بر این ، بهتر است که دو مرد که ترجیحا از خویشاوندان داماد باشند تحت عنوان شاهد ذیل آن را امضاء نمایند و این لیست در اختیار خانواده زن “وکیل خانواده در مشهد” قرار گیرد تا در صورت بروز اختلاف در خصوص این اموال بتوان به آن استناد نمود .

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

آیا دختر میتواند بابت نفقه، پدر خود را ملزم به خرید جهیزیه نماید؟  مطابق با قوانین جاری کشور پدر مسئول پرداخت نفقه فرزندان خود می باشد اما جهیزیه داخل در نفقه نمی باشد.

جهیزیه دادن یک مسئله عرفی می باشد و طبق قانون، خانواده عروس موظف به تهیه جهیزیه نیستند.

نکته مهم و قابل ذکر این است که در صورتی که زن بتواند فاکتور خرید جهیزیه “وکیل جهیزیه در مشهد” را نیز به دادگاه ارائه دهد ، می تواند با استناد به فاکتور جهیزیه نیز آن را مسترد” وکیل خوب در مشهد” نماید .

* دیده شده است که برخی از خانواده ها وسایلی که مرد بعنوان کمک جهیزیه خریده است را نیز جزء لیست جهیزیه “وکیل جهیزیه در مشهد” می آوردند و مرد نیز معمولا آن را امضا می زند . در این صورت ، از آنجا که مرد مالک این وسایل است ، می تواند با ارائه دلیلی مبنی بر مالکیت این اموال ، آنها را گرفته و از استرداد آنها خودداری کند، “وکیل خانواده در مشهد” مثلا: فاکتور خرید این وسایل را به دادگاه “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” کند .

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

 

 

* استرداد جهیزیه بدون سیاهه >>>

همانطور که وکیل پایه یک دادگستری در مشهد بیان نمودند، استرداد جهیزیه از طریق سیاهه یا لیست جهیزیه “وکیل جهیزیه در مشهد “امر نسبتا ساده ای است و زن می تواند با ارائه دادخواست استرداد جهیزیه اقدام به این کار نماید .

منتها در برخی از موارد یا از اول چنین لیستی تهیه نشده است و یا اینکه در طول سال های پس از ازدواج گم می شود . البته توصیه می شود که زوجین در همان روزهای آغازین زندگی مشترک اقدام به این کار نمایند “وکیل خوب در مشهد” ، چرا که در صورت بروز اختلاف یکی از مهمترین دلایلی که می شود در خصوص استرداد جهیزیه به آن استناد نمود ، همین لیست ساده ای است که از جهیزیه “وکیل جهیزیه در مشهد” تهیه شده است .

* فقدان لیست جهیزیه یا سیاهه که در واقع سندی عادی برای اثبات دعوای استرداد جهیزیه است ، اثبات مالکیت زن بر جهیزیه را دشوار می کند “وکیل حقوقی در مشهد” . در واقع در صورت نبودن سیاهه جهیزیه ، زن برای اثبات ادعای خود فقط می تواند به شهادت شهود استناد کند که البته پذیرش اینکه این شهادت تا چه میزان اعتبار دارد با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است “وکیل خانواده در مشهد” و او می تواند این شهادت را بپذیرد و یا نپذیرد .

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

* البته شایان ذکر است که در صورتی که زن نتواند مالکیت خود بر جهیزیه را اثبات کند ، معمولا دادگاه اقدام به تقسیم وسایل می کند “وکیل پایه یک در مشهد” و آن قسم از اموال که عادتا برای مصارف مردان است را به مرد داده “وکیل مرد در مشهد” و وسایلی که معمولا زنان از آن استفاده می کنند را به زن “وکیل خانم در مشهد” می دهد .

*اگر مطابق حکم دادگاه مرد با فروش جهیزیه به عنوان فروش مال غیر محکوم شود علاوه بر مجازات مقرر در خصوص کلاهبرداری مکلف میباشد، عین مال یا مثل یا قیمت آن را به زوجه برگرداند و برای آن نیاز به ارائه دادخواست حقوقی نیست.

اگر زوجه بخواهد با شکایت کیفری موضوع فروش مال غیر را پیگیری کند می بایست در محل وقوع جرم یعنی همان دادسرایی که جهیزیه در آن حوزه به فروش رفته شکایت نماید.

تعریف جهیزیه

جهاز یا جهیزیه در ایران معمولاً شامل سرویس کامل اثاثیه مورد نیاز برای یک زندگی دو یا سه نفره است.

در واقع آوردن جهیزیه، نشانه صمیمیت و مظهری از روح تعاون بین خانواده زن و شوهر است. از سوی دیگر بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث می‌برد و دادن جهیزیه به دختر راهی است برای تعدیل قانون.

نکته: دادخواست حقوقی استرداد جهیزیه در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه می باشد.

* برای دریافت اطلاعات بیشتر از وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل خانواده در مشهد در مورد استرداد جهیزیه با داشتن سیاهه و بدون سیاهه میتوانید از موسسه حقوقی و داوری حق و وکلای پایه یک این مجموعه و وکیل جهیزیه در مشهد مشاوره بگیرید.