وکیل اسناد تجاری در مشهد

بهترین وکیل دعاوی حقوقی در مشهد

وکیل اسناد تجاری در مشهد

 

اسناد تجاری

* تعریف سند تجاری 
سندی که به نفع دارندگان آن معرف وجود طلبی در سررسید کوتاه مدت می باشد. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

* ویژگی های سند تجاری:
١- سند عادی می باشد. “وکیل در مشهد”

٢- قابل نقل و انتقال می باشد. یعنی قابل معامله است. “وکیل مشهد”

۳- دارای سررسید میباشد.
برات و سفته > غالباً بین صدور و سررسید فاصله می باشد.
چک > به محض صدور باید در بانک محال علیه محل داشته باشد. “وکیل پایه یک چک در مشهد

۴-مدتهای این اسناد کوتاه است.” وکیل دادگستری در مشهد”

* فواید اسناد تجاری >>>
١- وسیله ای برای پرداخت که به جای پول استفاده می شود.” وکیل حقوقی در مشهد”
٢- وسیله کسب اعتبار می باشد.
* تنزیل یا اسکونت
*خرج کردن سند “وکیل حقوقی در
مشهد”
٣- وسیله ای برای انتقال طلب و انتقال وجه می باشد.” بهترین وکیل در مشهد

وکیل حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* مزایای اسناد تجاری >>>
١- مسئولیت تضامنی “وکیل پایه یک مشهد
٢- قرار تامین خواسته” وکیل در مشهد”
۳- اجرای موقت حکم “وکیل حقوقی در مشهد”

* اسناد تجاری در باب چهارم قانون تجارت بیان گردیده اند :
١- برات :که در ماده ۲۲۳ تعریف شده است.
٢- فته طلب یا سفته: که در ماده ٣٠٧ تعریف شده است.
٣- چک: که در ماده ٣١٠ تعریف شده است.

* جهت هماهنگی با وکیل چک در مشهد و اوراق تجاری و اسناد تجاری و سفته و برات میتوانید با مجموعه حقوقی حق جویان تماس حاصل نموده و از مشاوره وکیل پایه یک دادگستری و وکیل چک در مشهد بهره مند شوید.

تماس 09156024004