وکیل اعسار در مشهد

بهترین وکیل اثبات جنون در مشهد

وکیل اعسار در مشهد

 

 

 مستثنیات دین

 

* بحث مسثنیات دین یکی از سوالاتی است که مکررا از وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل حقوقی در مشهد پرسیده می شود .اینکه مسثنیات دین چیست و شامل چه اموالی می شود ؟

* زمانی که شحصی مدیون می گردد، طبق قانون برخی از اموال وی توقیف نمی گردد “وکیل حقوقی در مشهد” زیرا جزو ضروریات زندگی وی می باشد. بدین مفهوم ‘مسثنیات دین’ اموالی هستند که مشمول دین بدهکار نیستند و امکان توقیف و مصادره ی آنها وجود ندارد “وکیل اعسار مشهد .

* مطابق قانون هنگامی که فردی به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی گردد مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه وجه مذکور را بپردازد “وکیل اعسار مشهد” در غیر این صورت مامور اجرای احکام طبق مفاد اجراییه اقدام به توقیف و فروش اموال بدهکار می نماید “وکیل اجرائیات در مشهد” تا از این طریق مبلغ بدهی از محل فروش اموال پرداخت گردد “وکیل اجرای احکام درمشهد” .

* سوالی که همواره از بهترین وکیل مشهد پرسیده می شود آن است که چه اموالی شامل مسثنیات دین هستند ؟ در پاسخ به این سوال وکیل پایه یک دادگستری در مشهد بیان می دارد”:طبق ماده ی ۲۴ قانون نحوه ی محکومیت های مالی مسثنیات دین شامل موارد زیر “وکیل حقوقی در مشهد “است :

١-منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد” وکیل اعسار مشهد “.

٢-اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” است .

٣-آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره “وکیل کیفری در مشهد ” می شود .

۴-کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق “وکیل کیفری در مشهد” متناسب با شان آنها

۵-وسایل و ابزار کار کسبه ،پیشه وران ،کشاورزان و سایر اشخاص “وکیل سرقفلی در مشهد” که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم” وکیل سرقفلی مشهد است .

۶-تلفن مورد نیاز مدیون ،”

 

٧-مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود “وکیل اجاره در مشهد” ،مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد وکیل عسروحرج در مشهد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد “وکیل اجاره املاک مشهد “.

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

* سوال که به ذهن متبادر می گردد و از وکیل پایه یک دادگستری در مشهد پرسیده می‌شود این است که اگر منزل مدیون بیش از نیاز و شان وی باشد و مال دیگری هم نداشته باشد میتوان منزل را توقیف نمود ؟

در پاسخ به این سوال وکیل حقوقی مشهد بیان می‌کند اگر منزل مسکونی مدیون بیش از نیاز وی باشد و مال دیگری هم نداشته باشد باید منزل خود را بفروشد وکیل فروش املاک و مستغلات در مشهد” زیرا از مسثنیات دین خارج می گردد اما اگر حاضر به فروش نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله ی مرجع اجرا کننده ی حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش می رود “وکیل اجرای احکام مشهد” و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تادیه ی دیون خواهد شد .

* نکته ی مهم در مسثنیات دین آن است که این امر تا زمان فوت محکوم علیه اجرا می گردد وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و پس از فوت وی اموالش جرء ماترک محسوب می گردد و از فروش آنها باید طلب طلبکاران پرداخت گردد ورثه نمی توانند به ادعای مسثنیات دین بودن از فروش آن استنکاف نمایند زیرا دیگر مسثنیات دین نیست .

*** در راستاي آشنایی با اموالی که جزو مستثنیات دین میباشد و چگونه فرد می‌تواند این اموال را جزو مستثنیات قلمداد کند و چگونه می‌توان از این اموال رفع توقیف نمود و یا در چه مواردی می‌توان این اموال را فروخت و از مستثنیات دین خارج نمود با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و متخصص در امور حقوقی تماس بگیرید. شماره تماس وکیل حقوقی مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴