وکیل افترا در مشهد

بهترین وکیل جرم افترا در مشهد

وکیل افترا در مشهد

 

 افترا

* مطابق ماده ی ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی :
هر کس به وسیله ی اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را اثبات نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد .”وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

وکیل کیفری در مشهد

 

* بدین مفهوم باید فردی عملی که مطابق قانون جرم میباشد را به دیگری نسبت دهد تا این جرم محقق گردد. “وکیل پایه یک در مشهد

* بنابراین اگرعمل انتسابی جرم نباشد افتراء رخ نداده است . “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

* یکی از سوالاتی که مکررا از وکیل پایه یک دادگستری در مشهد پرسیده می شود این است که در دعاوی خانودگی وقتی زوج یا زوجه دعوا یا شکایتی را مطرح میکنند در صورتی که نتوانند آن را اثبات نمایند آیا افتراء می باشد ؟”وکیل خانواده در مشهد

 

وکیل افترا در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

در پاسخ وکیل خوب در مشهد گفت:
خیر این عمل افتراء نمی باشد زیرا زن یا شوهر اگر مطالبی در دادگاه بیان کرده باشند در جهت حل مشکل خانوادگی بوده نه در جهت انتساب جرمی به همسرش . “وکیل کیفری در مشهد” بنابراین وی مفتری نمی باشد و جرم افتراء نیز محقق نمی گردد . “بهترین وکیل در مشهد

* جهت آشنایی با دعاوی خانوادگی و اخذ وکیل خانواده در مشهد می توانید با شماره تلفن وکیل در مشهد بشماره ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید.