وکیل الزام به تفکیک ملک

وکیل الزام به تفکیک ملک

وکیل الزام به تفکیک ملک

 

انواع دعوای تفکیک ملک کدام است؟

تفکیک ملک: انواع و مراحل

تفکیک ملک یک فرآیند حقوقی و ملکی است که به معنای تجزیه یا تقسیم یک ملک بین مالکان مختلف می‌باشد. این فرآیند می‌تواند به دلیل نیازهای مختلفی از جمله تغییرات در مالکیت، نظرات متفاوت مالکان، یا نیاز به مدیریت مستقل بخش‌های مختلف ملک ایجاد شود. در اینجا به بررسی انواع تفکیک ملک و مراحل آن پرداخته خواهد شد.

۱٫ تفکیک عرصه:

 • توضیحات: در تفکیک عرصه، ملک به دو عنصر اصلی یعنی زمین (عرصه) و ساختمان یا بنا تقسیم می‌شود.
 • مراحل:
  • تهیه نقشه دقیق ملک به همراه تعیین مرزها و محدوده‌ها.
  • تعیین سهم هر مالک در عرصه و ساختمان.
  • تصویب تقسیمات توسط شهرداری.
  • پرداخت سهم شهرداری از خدمات عمومی.

۲٫ تفکیک افزار:

 • توضیحات: این نوع تفکیک زمانی اتفاق می‌افتد که مالکان یا شرکا اتفاق نظر نداشته باشند.
 • مراحل:
  • اعلام اراده تفکیک توسط هر یک از شرکا.
  • انجام اقدامات حقوقی لازم برای تفکیک.
  • انجام اقدامات ثبتی و انتقال مالکیت.

۳٫ تفکیک اعیان:

 • توضیحات: تفکیک اعیان مرتبط با ملک‌هایی است که بناهای آپارتمانی را شامل می‌شود.
 • مراحل:
  • تعیین مرزها و حدود اعیان.
  • پرداخت مشخصات ملک به وکیل ملکی.
  • انجام اقدامات ثبتی جهت تفکیک بخش‌های اختصاصی و مشترک.

۴٫ تفکیک معمولی:

 • توضیحات: در این نوع تفکیک، مالکان با پرداخت هزینه‌های وکیل ملکی، روال تفکیک را دنبال می‌کنند.
 • مراحل:
  • ارائه درخواست تفکیک به همراه نقشه ملک.
  • تعیین سهم هر مالک در ملک.
  • انجام تراکنش‌های مالی و ثبتی برای تفکیک.

۵٫ تفکیک بخش‌های اختصاصی و مشترک:

 • توضیحات: ملک بر اساس اجزای مختلف تقسیم می‌شود، اما بخش‌هایی همچون پارکینگ یا فضاهای مشترک باقی می‌مانند.
 • مراحل:
  • تعیین بخش‌های اختصاصی و مشترک ملک.
  • تعیین سهم هر مالک در هر بخش.
  • انجام اقدامات ثبتی جهت تفکیک.

هر یک از این انواع تفکیک نیازمند مشاوره وکیل ملکی است تا فرآیند به صورت قانونی و با رعایت حقوق مالکان انجام شود.

تماس 09156024004