وکیل املاک در مشهد

وکیل املاک در مشهد

وکیل املاک در مشهد


وکیل املاک در مشهد

 

 سند مالکیت المثنی

 

* قوانین و مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی از منظر قانون با تحلیل وکیل پایه یک دادگستری در مشهد 

* سند مالکیت یکی از آثار حقوقی ثبت املاک میباشد “وکیل املاک در مشهد” ، حال ممکن است این سند دستخوش مشکلاتی شده و شخص ناچار به گرفتن سند مالکیت المثنی “وکیل اداره ثبت مشهد” شود.

 

وکیل املاک در مشهد 09153104004

 

* صدور سند مالکیت المثنی دارای شرایطی میباشد و شاید هر فردی شرایط صدور سند مالکیت المثنی را نداند که وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل حقوقی مشهد شما را با آن آشنا میکند.

* سند >>> عبارت است از: هر نوشته‌ ی که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

* قانونگذار در قانون مدنی در مواد ۱۲۸۶ و ۱۲۸۹ سند را به دو نوع رسمی و عادی تقسیم‌بندی “وکیل اداره ثبت مشهد” می‌کند.

* مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی “وکیل اسناد رسمی مشهد” یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت‌های آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است و برابر ماده ۱۲۸۹ غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷، سایر اسناد عادی است “وکیل اسناد مشهد” .

 

وکیل املاک در مشهد 09153104004

 

* موارد صدور سند مالکیت المثنی عبارتند از >>>

سند مالکیت المثنی در صورت گم شدن سند مالکیت و نیز به سرقت رفتن آن؛ از بین رفتن تمام سند مالکیت یا جزیی از آن و نیز در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری بوده و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکانپذیر نباشد، صادر “وکیل حقوقی در مشهد” می‌شود.

* گم شدن سند مالکیت یا به سرقت رفتن آن >>>

در مواردی که سند مالکیت بنا به دلایلی همچون گم شدن یا به سرقت رفتن “وکیل سرقت در مشهد” وجود ندارد، مالک باید صدور سند مالکیت المثنی را تقاضا کند “وکیل املاک مشهد” .

در این خصوص مالک باید به صورت کتبی، دلیل از بین رفتن سند «مفقود شدن، به سرقت رفتن و…» را اعلام کرده و استشهادیه‌ای نیز به امضای لااقل ۳ نفر که امضای آن‌ها از سوی کلانتری محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد، به اداره ثبت محل تسلیم” وکیل اداره ثبت در مشهد” کند.

 

وکیل املاک در مشهد 09153104004

 

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد، این است که در رویه کنونی، گواهی امضا صرفاً از طرق دفاتر اسناد رسمی صورت “وکیل اسناد رسمی مشهد می‌گیرد.

در مورد استشهادیه نیز باید گفت که مطابق با نمونه‌ ی است که سازمان ثبت اسناد و املاک آن را ارائه” وکیل املاک مشهد” می‌کند و در ۲ نسخه چاپی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد وکیل پایه یک دادگستری در مشهد .

پس از طی مراحل فوق و ارایه تقاضانامه کتبی به پیوست استشهادیه، اداره ثبت اقدام به ثبت موضوع در دفتر املاک می‌کند “وکیل حقوقی در مشهد” و در حوزه‌هایی که به صورت کامپیوتری است، از طریق کامپیوتر و در حوزه‌هایی که به صورت دستی و فاقد کامپیوتر باشد، به وسیله بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌دارد “وکیل حقوقی در مشهد” و سپس ظرف ۱ هفته به هزینه درخواست‌کننده موضوع یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه‌هایی که آگهی‌های ثبتی در آن چاپ می‌شود، موضوع ثبت “وکیل اداره ثبت مشهد” می‌شود. چنانچه از تاریخ انتشار آگهی و ظرف ۱۰ روز اعتراض واصل نشود، سند مالکیت المثنی صادر “وکیل املاک در مشهد” می‌شود.

 

وکیل املاک در مشهد 09153104004

 

* نام و نام خانوادگی مالک؛ محل وقوع ملک و شماره پلاک ثبتی؛ خلاصه‌ای از ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت؛ معاملاتی که حکایت از سند ثبتی دارد، باید در آگهی منتشر “وکیل حقوقی در مشهد” شود.

* ضمناً باید تاکید کرد که هر شخصی که نسبت به ملک مذکور در آگهی، قراردادی منعقد کرده که در خلاصه سند ذکر نشده است یا اینکه سند مالکیت نزد او قرار دارد، می‌تواند ظرف ۱۰۰ روز از تاریخ نشر آگهی به اداره ثبت محل مراجعه “وکیل اداره ثبت مشهد “و ضمن ارائه اصل سند مالکیت، اعتراض خود را نیز تقدیم “وکیل حقوقی مشهد” کند.

چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود یا اینکه اعتراض واصله بدون ارائه سند مالکیت باشد “وکیل املاک در مشهد” ، اعتراض فاقد اثر بوده و سند مالکیت المثنی طبق مقررات برای متقاضی صادر “وکیل حقوقی مشهد” می‌شود.

 

وکیل املاک در مشهد 09153104004

 

* از بین رفتن تمام سند مالکیت یا جزئی از آن >>>

در این مورد نیز همچون مراحل مربوط به «گم شدن سند مالکیت یا به سرقت رفتن آن» “وکیل سرقت در مشهد “، باید با تمام شرایط ذکرشده اعم از استشهادیه و نشر روزنامه و… اقدام “وکیل خوب در مشهد “شود.

*** سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن ممکن نباشد >>>

در خصوص مواردی که سند مالکیت نزد دیگری بوده و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکانپذیر نباشد” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” ، باید گفت که به عنوان مثال، در مواردی که سند مالکیت نزد شخص ثالثی است و وی از استرداد آن استنکاف می‌کند و حتی از طریق مراجع قضایی و صدور اجراییه امکان مسترد کردن سند میسر نیست “وکیل کیفری در مشهد” ، مالک می‌تواند بدون تحقیق از شهود، «استشهادیه» و حتی انتشار آگهی و فقط با اخذ گواهی از دادگاه صادرکننده حکم و ارائه به اداره ثبت، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی کند. “وکیل دادگستری مشهد“.

وکیل املاک در مشهد 09153104004

در خصوص گرفتن سند املاک قولنامه ی از طریق ماده 147 و 148، همچنین اقدام در جهت صدور سند ملک، تفکیک ملک، اخذ سند از اداره ثبت اسناد و املاک، اقدام به گرفتن سند مالکیت المثنی، و آشنایی و مشورت با وکیل اسناد و املاک در مشهد، وکیل حقوقی مشهد، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد میتوانید با شماره 09153104004 بهترین وکیل مشهد، وکیل خوب در مشهد تماس حاصل نمایید.