وکیل املاک در مشهد تهران خراسان

وکیل اجاره در مشهد

وکیل املاک در مشهد تهران خراسان

 

بهترین وکیل املاک در مشهد تهران خراسان

دعاوی ملکی عنوانی برای مجموعه ای از دعاوی حقوقی و کیفری است که به نوعی به موضوع املاک مربوط می شوند.

در این مجموعه موضوعات بسیار متنوعی یافت می شود. از موضوعات مثل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به ایفای تعهد، الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، خلع ید و تقسیم و افراز املاک مشاع گرفته تا دعاوی کیفری مثل فروش مال غیر، کلاهبرداری، جعل سند، تصرف عدوانی و ممانعت از حق، همه این موضوعات در دایره دعاوی ملکی جای می گیرند.

 • متصرف به چه کسی گفته میشود؟
 • قرارداد اجاره چگونه باید تنظیم شود؟
 • الزام به اخذ پایان کار چه مراحلی دارد؟
 • تفاوت تفکیک، افراز و تقسیم ملک چیست؟
 • آیا خلع ید از ملک مشاع امکان پذیر میباشد؟
 • شخصی که قصد وقف مالی را دارد باید چه شرایطی داشته باشد؟
 • خریدار چگونه میتواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد؟
 • اگر مستاجر ملک اجاره ای را تخلیه نکند چگونه باید ملک را تخلیه کنیم؟

منظور از مشاع (یا ملک مشاع) ملکی است که میان چند نفر مشترک باشد و در قبال ملک مفروز استعمال می­شود.

منظور از مفروز ملکی است که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جداگانه درآمده و میان شرکا تقسیم شده باشد.

ممکن است دو یا چند نفر ملکی را به شرکت مالک باشند بدون اینکه سهم هر کدام از آنان از نظر حدود و مشخصات مشخص باشد این ملک مشاع بین مالکین است و اگر مالکین با تراضی هم، قسمت مجزا و معلومی را برای هر یک از شرکاء مشخص و تصرف کردند، یعنی در ازای سهم مشاعی قسمت معین از ملک را اختصاص به مالک معین دادند، سهم هر یک را مفروز می­نامیم.

نکته مهم در معاملات وکالتی این است که در اولین فرصت برای تبدیل سند وکالتی به قطعی اقدام شود.

اصطلاح مفروز در برابر مشاع زمانی به کار می­رود که از نظر مقررات ثبتی، قصد جداکردن یک قسمت از سهم مالکیت یکی از شرکاء از سهم سایر شرکاء در ملک معین مطرح باشد.

هرگاه هنگام اقاله بر اثر عمل خریدار قیمت مال

زیاد شود: خریدار استحقاق دریافت قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده می باشد.
کاسته شود: در اثر عمل خریدار باشد باید مقدار کاسته شده را جبران کند.

قائم مقام در قانون

١- خاص: منتقل الیه.
٢- عام: ورثه

 

تعهد طبیعی :تعهدی که مدیون ملزم به پرداخت آن نیست، هرگاه متعهد به میل خود تعهد طبیعی را اجرا کند حق استرداد آنچه را پرداخته ندارد.

 

نکته:  معامله فضولی همواره غیر نافذ ند. و اثر کشفی دارند.

 

در عقد فضولی:
١- فوت اصیل: هیچ تاثیری در عقد ندارد، وراث او قائم مقام مشارالیه می‌شوند.

٢- فوت مالک :عقد منحل نمی‌شود، اجازه یا رد با وراث است.

 اگر موضوع تعهد را متعهد معیوب دهد
١- اگر عین معین باشد> متعهدله حق رد آن ندارد، حداکثر می تواند مطالبه خسارت کند.

٢- اگر عین کلی باشد> می‌تواند آن را نپذیرد و به متعهد رد کند و الزام او را به مصداق سالم بخواهد.

 

ابرا: ایقاع مجانی و تبعی است، اسقاط حق دینی است، علم اجمالی به موضوع آن کافی است، می‌توان در آن شرط عوض کرد.

مراحل فروش ملک

مراحل فروش ملک مشاعی عبارت است از:

 • تصمیم و حکم قطعی مراجع ذیصلاح از قبیل دادگاه یا اداره ثبت
 • هر یک از شرکا می تواند درخواست فروش را بدهد
 • دادگاه هم باید دستور فروش بدهد +ملک از طریق مزایده به فروش برسد.

نکته:  مبنای حقوقی اجازه مالک در عقد فضولی، اعطای نیابت یا نمایندگی به فضول است.

نکته: هرکس مالی به دیگری دهد ظهور در وفا به عهد است بنابراین دهنده مال در صورتی می‌تواند استرداد آن را بخواهد که ثابت نماید استحقاق استرداد آن مال دارد.

نکته:  دین باید به داین یا نماینده یا ماذون از قبل او تادیه گردد.

نکته:قراردادهای پیش فروش ساختمانی حتماً و بایستی در دفتر اسناد رسمی ثبت شود و مشاورین املاک حق ثبت آن را ندارند.

نکته: نکته مهم در معاملات وکالتی حتماً مبایعه نامه علاوه بر وکالتنامه نوشته شود.

نکته: نکته مهم در معاملات وکالتی’ حتماً از این که سند در رهن بانک نباشد یا سند توقیف نباشد’ اطمینان حاصل گردد.

نکته: نکته مهم در معاملات وکالتی توجه به این مورد است که خانه بدهی مالیاتی خاصی نداشته باشد.

نکته: ملکی که بخواهد از طریق مزایده به فروش برسد در مزایده مذکور کارشناس ارزش پایه ی برای آن ملک تعیین می کند و هرکس بالاترین پیشنهاد را بدهد، برنده مزایده می گردد.

1 دیدگاه دربارهٔ «وکیل املاک در مشهد تهران خراسان»

 1. بازتاب: وکیل آپارتمان های مسکونی و واحد های تجاری در مشهد - 09153104004

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004