وکیل امور حقوقی در مشهد

وکیل امور حقوقی در مشهد

وکیل امور حقوقی در مشهد

 

وکیل امور حقوقی در مشهد

 

تعویض پلاک

تعویض پلاک از جمله کارهایی است که پس از خرید و فروش خودرو باید انجام شود .پس از آنکه میان خریدار و فروشنده قولنامه جهت خرید و فروش خودرو تنظیم شد باید نسبت به تعویض پلاک آن اقدام نمایند .

* تعویض پلاک چه مراحلی دارد ؟

به طور معمول خریدار و فروشنده باید به یکی از مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند تا کارهای مربوط به فک پلاک قبلی و نصب پلاک جدید صورت گیرد .

مدارکی که باید خریدار و فروشنده همراه خود داشته باشند شامل مدارک شناسایی خریدار و فروشنده ،برگ سبز خودرو،سند قطعی به نام فروشنده و برگ کمپانی ،برگ معاینه فنی و مدارک مربوط به احراز آدرس و محل سکونت خریدار .

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

پس از ارائه ی مدارک به مرکز تعویض پلاک و تایید ماشین توسط کارشناس امور فک پلاک آغاز می گردد .این حالت در صورتی است که خریدار و فروشنده در تعویض پلاک حاضر می شوند .اگر به هر دلیلی طرفین نتوانند حضور یابند می توانند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی اقدام به تنظیم وکالت نامه جهت تعویض پلاک نمایند .

وکالت تعویض پلاک وکالتی است که فروشنده به خریدار وکالت می دهد به عنوان وکیل و نماینده ی وی در مرکز تعویض پلاک حضور یابد و مراحل فک پلاک را انجام دهد .اگر این وکالت شامل فروش خودرو نیز باشد دیگر برای تنظیم سند نیازی به حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی نیست .

در وکالت مذکور لازم است فروشنده ضمن توافق با خریدار برای تعویض پلاک مهلتی مشخص نمایند همچنین از اعطای حق توکیل به خریدار خودداری نماید زیرا تا زمان قطعی شدن سند مسئولیت با صاحب پلاک می باشد .

 

وکیل امور حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* در جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در خصوص الزام به تنظیم سند خودرو ، تعویض پلاک خودرو ، فک پلاک خودرو، می‌توانید با شماره موجود در سایت تماس بگیرید.

تماس 09156024004