وکیل انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور

وکیل انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور

وکیل انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور

انحصار وراثت به تقسیم اموال به‌جا مانده از متوفی، بر اساس طبقات وراث، بین وراث قانونی ایشان گفته می‌شود.

در صورتی که متوفی در خارج از کشور فوت شده باشد، انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور محسوب می‌شود.

برای تقسیم اموال متوفی و یا هر امر اداری و قضایی، باید ابتدا گواهی انحصار وراثت دریافت شود. برای این منظور، استفاده از خدمات یک وکیل متخصص و با تجربه در زمینه حقوق میراث و وراثت بسیار حیاتی است. وکیل متخصص می‌تواند شما را در فرآیند حاصل کردن گواهی انحصار وراثت راهنمایی کرده و در تمامی مراحل مرتبط با این فرآیند کمک کند.

تماس 09156024004