وکیل برای اظهارنامه نوشتن در مشهد

وکیل برای اظهارنامه نوشتن در مشهد

وکیل برای اظهارنامه نوشتن در مشهد

 

اظهارنامه چیست؟

بر اساس ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید؛ مشروط بر اینکه موعد مطالبه فرا رسیده باشد. بر اساس این ماده، نیازی نیست که لزوما با مراجعه به دادگاه و اقدام قضایی حق و حقوق مان را مطالبه کنیم بلکه با استفاده از اظهارنامه قضایی و بدون حضور در مراجع قضایی صرفا با اقدام به ارسال اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توان به حق دست یافت. سابقا، ارسال اظهارنامه از طریق تکمیل فرمی بود که افراد می توانستند از طریق مراجع قضایی تهیه کنند. اما امروزه با استفاده از درگاه خدمات الکترونیک قضایی و یا دفاتر خدمات الکترونیکی می توان اقدام به ثبت اظهارنامه الکترونیکی قضایی نمود.
بر اساس تعریف بالا در واقع اظهارنامه قضایی ابزاری است که قانون گذار در اختیار افراد قرار داده تا اراده خویش را به طرف مقابلشان اعلام نمایند. باید دانست ارسال اظهارنامه قضایی در برخی موارد الزامی است و در برخی موارد اختیاری است. در بسیاری از موارد چه بسا ارسال اظهارنامه رسمی سبب حل مشکلات فراوانی شده و از هرگونه اقدام قضایی جلوگیری کند. از آن جهت که اظهارنامه یک ابزار قضایی است و از طرف دادگاه به مخاطب آن ابلاغ الکترونیکی می شود، باید با بیانی محترمانه نگارش شده و حاوی مطالب تهدید آمیز نباشد. لذا اطلاع از نحوه تنظیم صحیح اظهارنامه واجد اهمیت فراوانی است.

* اظهارنامه چه کاربردی دارد

در پاسخ به این سوال که اظهارنامه چه کاربردی دارد باید گفت: همانطور که گفتیم، اظهارنامه وسیله ای است که با استفاده از آن می توان قبل از اینکه اقدام به اقامه دعوا در محاکم قضایی نمود حقی را مطالبه کرد. باید دانست در برخی موارد ارسال اظهارنامه اختیاری و در برخی موارد ارسال اظهارنامه الزامی است. بر این اساس از جمله کاربردهای اظهارنامه می توان به مثال های زیر اشاره نمود:
هنگامی که کسی بدهی به ما داشته باشد، می توان قبل از دادخواست مطالبه وجه، به موجب اظهارنامه حق را مطالبه نمود.
هنگامی زوجه اقدام به ترک منزل نموده و مرد مایل است قبل از الزام به تمکین وی، اقدام به دعوت او از طریق ارسال اظهارنامه عدم تمکین نماید.
هنگامی که کسی متعهد به انجام امری در برابر دیگری باشد و در انجام آن اهمال ورزد می توان قبل از دادخواست الزام به ایفای تعهد، به موجب اظهارنامه، ایفای تعهد را از وی درخواست کرد.
در مواردی که افراد می خواهند با هم صلح و سازش کنند نیز می توان با ارسال اظهارنامه این امر را به اطلاع طرف مقابل رساند.
در صورتی که دلیلی برای اثبات ادعا و مراجعه به دادگستری وجود نداشته باشد نیز می توان با استفاده از اظهارنامه و دریافت پاسخ طرف مقابل، به دادگاه مراجعه و به پاسخ طرف مقابل استناد نمود.
زمانی که می خواهیم چیزی را به کسی تسلیم کنیم یا به عبارتی می خواهیم وفای به عهد کنیم اما طرف مقابل از پذیرش آن خودداری می کند، می توان با استفاده از اظهارنامه این کار را انجام داد.
زمانی که طرفین معامله متعهد به معرفی داور شده باشند، و طرفین نتوانند یا نخواهند در انتخاب داور توافق کنند که این مورد از جمله موارد الزامی ارسال اظهارنامه می باشد.
از دیگر موارد الزامی ارسال اظهارنامه زمانی است که مستاجر به علت انقضای مدت اجاره می خواهد مورد اجاره را تخلیه کند اما موجر از تحویل گرفتن آن خودداری می کند، مستاجر باید به وسیله اظهارنامه از وی تقاضا کند که مال مورد اجاره را تحویل بگیرد.
بر اساس قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۵۹، در صورتی که مالک یا استفاده کننده، سهم خود از هزینه های مشترک آپارتمان را نپردازد، این هزینه ها بوسیله اظهارنامه مطالبه می شوند.
مطابق ماده ۱۳ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، در صورتی که بیمه گر، بیمه را فسخ نماید، باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی به بیمه گذار اطلاع بدهد و اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود.
به موجب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، اگر مالک ملکی از وقوع معامله مال غیر مطلع شود و تا یک ماه بعد از اطلاع از این امر ، اظهاریه ای برای اطلاع به انتقال گیرنده مال غیر نفرستد، معاون جرم محسوب می شود.
بر اساس ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه سرایدار، خادم، کارگر و بطور کلی هر امین دیگری چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی شناخته می شود؛ فلذا طرف مقابل از امتیازات مربوط به دعوای تصرف عدوانی از جمله رسیدگی خارج از مهلت بهره مند می شود.

پیگیری اظهارنامه قضایی الکترونیکی :با کد رهگیری، از طریق مراجعه به سامانه آن امکان پذیر می باشد.

از الزامات پیگیری اظهارنامه و مشاهده جواب پیگیری، داشتن کد رهگیری اظهارنامه قضایی الکترونیکی می باشد.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

تعریف اظهارنامه قضایی

یکی از ابزارهای قضایی که به موجب آن، می توان حقی را از متعهد آن، مطالبه نمود، اظهارنامه قضایی الکترونیکی است. بر اساس ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: “هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه، از دیگری، مطالبه نماید”. بر همین اساس، گاهی گام اول، برای مطالبه حق و یا ایفای تعهد از جانب دیگری، ارسال اظهارنامه است که با توجه به الکترونیکی شدن ارسال آن، می توان پس از ارسال، اقدام به پیگیری اظهارنامه قضایی الکترونیکی با کد رهگیری و مشاهده جواب پیگیری نمود.
علی الاصول، ارسال اظهارنامه، اختیاری است، مگر در مواردی که قانون گذار، ارسال آن را الزامی نموده است. ارسال اظهارنامه، صرفا به معنای تذکر و نوعی مطالبه است و جنبه دعوای حقوقی ندارد. موارد الزامی ارسال اظهارنامه، شامل مواردی نظیر اظهارنامه مطالبه هزینه های ساختمان، اظهارنامه انتقال مال غیر، اظهارنامه برای تعیین داور و سایر موارد مندرج در قانون می باشد.

اظهارنامه قضایی الکترونیکی چیست؟

سابقا، افراد، برای استفاده از کاربردهای اظهارنامه قضایی، به مراجع قضایی مراجعه می کردند و پس از دریافت فرم اظهارنامه قضایی و تنظیم متن مورد نظر، آن را جهت ارسال پستی، تحویل می دادند. اما امروزه، با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند قضایی، نحوه ارسال اظهارنامه، پاسخ به اظهارنامه و پیگیری وضعیت آن، اندکی متفاوت شده است.
در حال حاضر، ثبت اظهارنامه، پاسخ به اظهارنامه، مشاهده جواب و یا پیگیری اظهارنامه، تنها به روش الکترونیکی یا اینترنتی امکان پذیر است. امروزه، افراد، جهت تنظیم و ارسال اظهارنامه، می توانند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایند یا از طریق آدرس remission.adliran.ir، اقدام به ثبت آن نمایند. به هر اظهارنامه، پس از ثبت و ارسال، یک کد رهگیری تعلق می گیرد. هر فرد می تواند، اقدام به پیگیری اظهارنامه قضایی الکترونیکی با کد رهگیری آن نماید و پس از مشاهده جواب، از وضعیت آن مطلع شود

تفاوت اظهارنامه قضایی و دادخواست

همانطور که در بالا اشاره کردیم اظهارنامه قضایی از جمله ابزار ها و امکاناتی است که قانون گذار در اختیار افراد گذاشته تا بدون نیاز به طرح دعوی در محاکم اقدام به اعلام اراده و درخواست خویش به طرف مقابل نموده و در صورت امکان مسائل فی مابین را حل و فصل نمایند. به عبارتی اظهارنامه صرفا یک نامه قضایی است و جنبه اعلامی دارد. اما گاه پیش می آید که افراد قادر به حل و فصل مسائل به شکل مسالمت آمیز نبوده و نیاز به آرای محاکم جهت فیصله مساله فی مابین دارند که در این صورت می توانند اقدام به ارسال دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نمایند. در ادامه به بیان تفاوت اظهارنامه و دادخواست می پردازیم که عبارتند از:
در دادخواست رعایت تشریفات دادرسی الزامی است حال اینکه در اظهارنامه اینگونه نیست.
در ارسال دادخواست نیاز به پرداخت هزینه دادرسی است حال اینکه در اظهارنامه فرد صرفا هزینه ارسال آن از طریق دفاتر را می پردازد.
دادخواست نوعی شکایت است که منجر به ایجاد پرونده و صدور رای می گردد، ولی اظهارنامه صرفا جنبه اعلام اراده و اخطار دارد.

*** برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اظهارنامه قضایی چیست و اینکه چه کاربردی دارد با شماره ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید.

تماس 09156024004