وکیل تاجر در تهران مشهد خراسان ایران

بهترین وکیل دعاوی حقوقی در مشهد

وکیل تاجر در تهران مشهد خراسان ایران

 

وکیل تاجر در تهران مشهد خراسان ایران

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

– معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

– کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر این که ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

 

 

معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.

۴- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد.

۵- تصدی به عملیات حراجی.

۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.

۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

۸- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

۹- عملیات بیمه بحری و غیر بحری.

۱۰- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن.

 

وکیل تاجر در تهران مشهد خراسان ایران ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:

۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک.

۲- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوایج تجارتی خود می‌نماید.

۳- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.

۴- کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.

 

موسسه حقوقی و داوری حق جویان ، خدمات حقوقی مشاوره حقوقی با وکیل متخصص، ارزیابی حقوقی، سرویس محاسبات حقوقی و دیگر خدمات حقوقی را بصورت تمام وقت در اختیار متقاضیان داخلی و خارجی قرار می دهد

تماس 09156024004