وکیل تخلیه مستاجر در مشهد

وکیل اجاره در مشهد

وکیل تخلیه مستاجر در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

دعوای تخلیه و وکیل تخلیه

یکی از دعاوی دیگری که از طرف مالک مال غیر منقول، علیه متصرف مال اقامه می شود، دعوای تخلیه است. امروزه با گسترش معاملات ملکی و پیچیدگیهای آن، تنها افراد متخصص در امور حقوقی ملکی توانایی پیشبرد پرونده های آن را دارند. به صورتی که در دعاوی تخلیه اغلب از وکیل تخلیه بهره می گیرند.

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

هنگامی که متصرف پیشتر با اذن مالک و با شرایط خاص و زمان محدود اقدام به تصرف ملک یا مال می نماید اما با از بین رفتن شرایط و پایان مهلت، اقدام به باز پس دادن مال به مالک نمی کند، مالک می تواند علیه متصرف غیر قانونی ملک خویش، دعوی تخلیه را طرح نماید. این حالت بیشتر در زمینه پایان یافتن مهلت اجاره ملک و عدم اقدام مستأجر به تخلیه ملک صورت می پذیرد. هرچند ممکن است مالک به هر دلیل دیگری با توجه به مفاد قرارداد، قصد تخلیه ملک خویش را داشته باشد.

اقامه دعوای تخلیه

برای طرح دعوای تخلیه، مالک می تواند در صورتی که مهلت اجاره به اتمام رسیده و امکان تمدید آن وجود نداشته باشد، یا در صورتی که مستأجر به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده باشد، شخصاً یا به کمک وکیل تخلیه ، درخواست خود را مبنی بر تخلیه مستأجر به مراجع قانونی ذی صلاح ارائه نماید.

 

مرجع دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات تخلیه مستأجر از املاک مسکونی، شواری حل اختلاف می باشند. اما دعاوی تخلیه اماکن تجاری و دارای سرقفلی باید در دادگاه های عمومی طرح شوند. دعاوی تخلیه از جمله دعاوی غیر مالی هستند. بنابراین هزینه دعوای تخلیه مبلغ زیادی نمی باشد. مستأجر می تواند مبلغ پیش پرداخت خود را از طریق دادگستری از موجر دریافت نماید.

 

وکیل تخلیه

در شوراهای حل اختلاف، این امکان وجود دارد که در صورت وجود شرایط لازم، حکم تخلیه یک هفته ای صادر شود. در صورتی که این مرجع دادرسی، رأی به ناتوانی مستأجر در تهیه محل سکونت جدید در عرض یک هفته دهد یا ملک فاقد سند رسمی یا اجاره نامه دارای امضای دو نفر شاهد باشد، صدور حکم یک هفته ای به مشکل بر میخورد. در این شرایط وکیل تخلیه خوانده می تواند در زمان خواهی از دادگاه برای مستأجر، و وکیل تخلیه خواهان در پیشبرد سریعتر پرونده به هر یک از طرفین دعوا کمک کنند.

در صورت نیاز به وکیل تخلیه می توانید از مشاوره حقوقی وکیل ملکی مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی حق جویان در تماس باشید 

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

تماس 09156024004