وکیل تصادف رانندگی در مشهد

وکیل تصادف رانندگی در مشهد

وکیل تصادف رانندگی در مشهد


وکیل تصادف رانندگی در مشهد

 

 

رانندگی بدون گواهینامه

* داشتن گواهینامه رانندگی یکی از الزامات مهم در رانندگی می باشد به طوری که در صورت عدم داشتن آن قانون گذار آن را جرم انگاری نموده است “وکیل تصادف رانندگی در مشهد” .

*ماده ی ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات آن بیان می دارد :
هر کس بدون گواهینامه ی رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه ی مخصوص است بنماید “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه ی موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم “وکیل پایه یک در مشهد” خواهد شد .

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

* سوالی که از وکیل پایه یک دادگستری مشهد پرسیده می شود ان است که اگر فردی بدون گواهینامه رانندگی نماید وظیفه ی مامور راهنمایی و رانندگی چیست ؟

در پاسخ وکیل دادگستری در مشهد به این سوال میگوید: بر اساس ماده ی ۴ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی افسران وظیفه دارند که راننده ی متخلف را متوقف نمایند “وکیل در مشهد” و سپس بر اساس بند ج ماده ی ۱۰ قانون مذکور پس از توقف راننده ی متخلف ماشین وی را به پارکینگ راهنمایی و رانندگی منتقل نمایند “وکیل حقوقی در مشهد” تا در نهایت مرجع قضایی نوع مجازات راننده را مشخص “وکیل کیفری در مشهد” نماید .

*سوال : اگر گواهینامه ی فردی منقضی شده باشد و مبادرت به رانندگی نماید مشمول مجازات میگردد ؟”وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

پاسخ : در صورتی که مدت اعتبار گواهینامه ی شخصی منقضی شده “وکیل خوب در مشهد” و وی بدون تمدید آن رانندگی نماید مرتکب جرمی نشده بلکه عمل وی تخلف محسوب می گردد “وکیل بیمه در مشهد” که باید جریمه ی آن را پرداخت نماید “بهترین وکیل در مشهد “و پس از آن باید گواهینامه ی خود را تمدید کند و رانندگی نماید .
علت جرم نبودن عمل وی آن است که شخص گواهینامه ی رانندگی دارد ولی اعتبار آن به اتمام رسیده “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “بدین مفهوم مهارت لازم برای رانندگی را دارد .مجازات شامل کسانی است که اقدام به گرفتن گواهینامه ننموده اند “وکیل پایه یک در مشهد” .

 

وکیل تصادف رانندگی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* سوال : اگر شخصی بدون گواهینامه رانندگی نماید و تصادف منجر به فوت “وکیل ارث در مشهد” داشته باشد آیا مرتکب قتل عمدی ” وکیل قتل در مشهد” شده است ؟

پاسخ : در صورتی اتفاق مذکور رخ دهد با این که فرد نقض قوانین نموده است ولی نوع قتل شبه عمد” وکیل قتل در مشهد” می باشد که باید دیه ی “وکیل دیه در مشهد” فرد را بپردازد زیرا این نوع از رانندگی عدم نظامات دولتی است که بی احتیاطی می باشد.

*ماده ی ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد : هر گاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده ( اعم از وسایل نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی ) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمد “وکیل قتل در مشهد” شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه “وکیل دیه در مشهد” در صورت مطالبه از ناحیه ی اولیای دم محکوم می شود .

 

وکیل تصادف رانندگی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* همچنین طبق ماده ی ۷۱۸ قانون مذکور : اگر راننده پروانه نداشته یا از محل عبور عابر پیاده حرکت کند “وکیل تصادف رانندگی در مشهد “به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم خواهد شد دادگاه “وکیل دادگستری در مشهد” همچنین می تواند وی را برای مدت یک تا پنج سال از رانندگی محروم نماید .

* جهت آشنایی با جرم رانندگی بدون گواهینامه و نوع فوت ناشی از این تصادفات میتوانید با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل حقوقی در مشهد و وکیل دیه در مشهد با موسسه حقوقی و داوری حق با شماره تلفن ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید.