وکیل تمکین در مشهد

بهترین وکیل طلاق در مشهد

وکیل خوب طلاق در مشهد


 وکیل تمکین در مشهد

 

زن ناشزه

* تجزیه و تحلیل حکم مبنی بر ترک منزل زن از نگاه قانون و وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل خانواده در مشهد >>>

* هرگاه زن نسبت به وظایف زناشویی تمکین نکند و ناشزه باشد “وکیل خانواده در مشهد” ، شوهر می تواند به دادگاه مراجعه کرده ، الزام زن را به تمکین “وکیل تمکین در مشهد” بخواهد. در این صورت او نمی تواند از شوهر مطالبه نفقه “وکیل نفقه در مشهد” کند.

 

وکیل تمکین در مشهد 09153104004

 

* ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی می گوید : هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود . “وکیل نفقه در مشهد”
بنابراین اگر زن مانع مشروع و عذر موجهی در عدم تمکین داشته باشد ، حق وی نسبت به نفقه ساقط نخواهد شد” وکیل خانواده در مشهد” . مثلا: اگر زن به علت خطری که از جانب شوهر متوجه اوست از ماندن در خانه شوهر خودداری کند “وکیل حقوقی در مشهد” ، یا به علت ابتلای شوهر به امراض مقاربتی از رابطه جنسی با او امتناع نماید ، این امتناع مانع حق نفقه نخواهد “وکیل نفقه در مشهد “بود.

*بهترین وکیل در مشهد بیان می‌دارد نتیجه ی عدم تمکین زن موارد زیر است:

۱-عدم استحقاق زن نسبت به نفقه مستنداً به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی “وکیل نفقه در مشهد”

۲-کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مستندا مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده” وکیل خانواده در مشهد

بنابراین برای آنکه مرد بتواند زن دوم بگیرد بایستی به دادگاه رجوع و با اثبات عدم تمکین همسرش “وکیل تمکین در مشهد” ، از دادگاه اجازه ی ازدواج مجدد بگیرد.

۳-امکان طرح دعوی طلاق از سوی مرد “وکیل طلاق در مشهد

 

وکیل تمکین در مشهد 09153104004

 

البته در کلیه ی موارد فوق اقدام شوهر بایستی مسبوق به سابقه ی اثبات عدم تمکین زن باشد “وکیل تمکین در مشهد” .

قاعدتا اول مرد دادخواست تمکین به دادگاه می دهد و چنانکه دادگاه زن را به تمکین محکوم نماید و حکم قطعی شود “وکیل خوب در مشهد” مرد می تواند از این حکم برای طرح دعاوی دیگر یعنی، طلاق، “وکیل طلاق توافقی در مشهد” ، کسب اجازه ازدواج مجدد، سود جوید. چنانچه مرد بخواهد زنش را طلاق “وکیل طلاق در مشهد” دهد بایستی مهریه او را بپردازد “وکیل مهریه در مشهد” ، اما سایر حقوق مانند نفقه” وکیل نفقه در مشهد” ، نصف اموال مرد و … به زن تعلق نمی گیرد.

* نشوز شوهر یا عدم ایفای وظایف زناشویی از جانب وی نیز دارای ضمانت اجرای حقوقی است “وکیل حقوقی در مشهد “و زن می تواند با مراجعه به دادگاه الزام شوهر را به انجام وظیفه در خواست نماید . به علاوه نشوز شوهر سوء معاشرت به شمار می آید و اگر مصادیق عسر و حرج باشد ، زن می تواند از دادگاه در خواست طلاق “وکیل طلاق در مشهد” کند.

 

وکیل تمکین در مشهد 09153104004

 

*** سؤالات خود را در زمینه حقوق خانواده از قبیل طلاق و طلاق توافقی و نفقه حقوقی و نفقه کیفری و حضانت با وکیل خانواده در مشهد و وکیل پایه یک دادگستری در مشهد با مجوعه حقوقی حق جویان تماس بگیرید.