وکیل تمکین در مشهد

بهترین وکیل طلاق در مشهد

 وکیل تمکین در مشهد

 

معنی لغوی تمکین

معنی لغوی تمکین فرمان بردن و قبول کردن و اطاعت است، و اصطلاح حقوقی آن انجام وظایف خاص زناشویی می باشد و ایجاد رابطه زوجیت است.

منزل مستقل در ازدواج

منظور از منزل مستقل و مجهز در دعوی تمکین چه میباشد؟

* وقتی زن و مرد به موجب عقد نکاح با یکدیگر ازدواج می نمایند از زمان وقوع عقد در مقابل یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی می شود ، به موجب این حقوق و تکالیف ، مرد موظف است به زن نفقه  دهد و همه ی نیاز های متعارف زن را از جمله مسکن ، البسه ، اثاث خانه و … را فراهم کند  . در صورتی که مرد از ادای چنین وظایفی مانند تهیه مسکن ، امتناع نماید زن می تواند دادخواستی مبنی بر الزام خوانده به تهیه مسکن مستقل بنماید ، در این راستا مرد موظف است منزلی در شأن و شخصیت زن به تشخیص دادگاه خریداری یا رهن و اجاره کند.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

در مقابل زن وظیفه دارد که از زوج تمکین عام و خاص نماید “وکیل تمکین در مشهد” 

در مواردی که زن، شوهر خود را تمکین نمی کند و خانه مشترک را ترک می نماید به دنبال ترک منزل و عدم تمکین زوج طرح دعوی الزام به تمکینمی نماید . در این راستا مرد باید مقدمات تمکین مانند تهیه مسکن و اثاث منزل را تهیه کند و طی رسیدگی به دعوی مرد باید یک منزلی معرفی کند ، بدین منظور که برای زن مسکن تهیه نموده است و از طرف دادگاه دستور بازدید از مسکن تهیه شده توسط زوج صادر می شود که به آن منزل مستقل و مجهز در دعوای تمکین گفته می شود .

* در نتیجه مرد مکلف است برای همسر خود منزل مستقل و مجهز تهیه کند چه این دادخواست از طرف زن باشد و زن دادخواست تهیه مسکن مستقل بدهد چه شوهر دادخواست الزام به تمکین  زوجه داده باشد . در هر صورتی مرد باید مسکنی متناسب با شأن زوجه تهیه نماید .

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

 

 آیا منزل پدر شوهر مسکن مستقل است؟

منزلی که از طرف مرد برای زن مورد نظر قرار گرفته می شود باید دارای ویژگی هایی باشد تا بتوان آن را به عنوان مسکن مستقل از سوی مرد پذیرفت. این ویژگی ها شامل اتاق مستقل ، حمام و سرویس بهداشتی و آشپزخانه مستقل باشد در نتیجه مرد حق ندارد همسر خود را در خانه ای که با پدر و مادر و خانواده اش مشترک است سکونت دهد . زیرا دادگاه با اعزام کارشناس ، محل مذکور را بررسی می کند و از حیث موارد مذکور در صورت برخورد با چنین مواردی ، منزل پدری را به عنوان منزل مستقل نمی پذیرد .

 

 

 آیا زندگی با اقوام شوهر در آپارتمان مشترک منزل مستقل محسوب می شود؟

در برخی موارد ممکن است زن و مرد در یکی از واحد های آپارتمانی زندگی کنند که در دیگر واحد ها اقوام یا خانواده مرد سکونت دارند در این موارد مسکن به ظاهر مستقل و مجزا محسوب می شود” وکیل خوب در مشهد” ، ولی در صورتی که دادگاه تشخیص دهد زندگی در آن آپارتمان موجب اختلاف میان زوجین است و باعث بروز مشکل و تشنج می باشد “بهترین وکیل در مشهد” مرد را موظف به تهیه مسکن در خارج از محدوده آن آپارتمان خواهد کرد که البته این مسئله به دقت مورد بررسی خواهد گرفت” وکیل در مشهد” .

* ممکن است این سوال پیش آید که اگر مرد نتواند مسکنی مستقل و مجهز برای زن تهیه “وکیل مرد در مشهد” و به دادگاه معرفی نماید چه می شود ؟
همانطور که در مطالب بالا ذکر شد مسکن از مسائل ضروری برای زندگی مشترک می باشد “وکیل خانواده در مشهد” . در صورتی که مرد نتواند مسکن مناسب برای همسر خود تهیه نماید . از موجبات عسر و حرج برای زن می باشد و از مستندات زوجه برای طرح دعوی طلاق “وکیل طلاق در مشهد” است.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

*ضرر بدنی ، مالی یا شرافتی زن در صورت زندگی در مسکن مشترک چه زمانی است؟

زمانی که زنی مسکن مشترک خود را ترک می کند در بعضی موارد زن امنیت جانی ندارد “وکیل نفقه در مشهد” و زندگی با شوهر باعث خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی می شود و به دنبال شکنجه و آزار و اعمال نامشروع منزل را ترک کرده و منزلی جداگانه اختیار می کند در این موارد قانون به موجب ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی زن حق داده است که در صورت وجود خوف ضرر بدنی یا شرافتی یا مالی در منزل دیگری به غیر از منزل شوهر زندگی کند “وکیل خانواده در مشهد” . در این موارد زندگی کردن زن در منزلی جدا از مرد هیچ ملازمه ای با عدم تمکین “وکیل تمکین در مشهد” او ندارد و مرد دیگر نمی تواند زن را ملزم به زندگی در خانه مشترک بنماید و حتی باید نفقه ی او را هم “وکیل نفقه در مشهد” بدهد .

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

 

* رابطه منزل مستقل و تمکین

زن در صورتی مستحق نفقه خواهد شد که ناشزه نباشد و بلاوجه تمکین ننماید.

دعوای الزام به تمکین جنبه اجرایی دارد بدین معنا که متضمن ملزم کردن زوجه به هم خانه شدن با زوج و تمکین از وی می باشد.

* تمکین را می توانیم به دو دسته تمکین عام و تمکین خاص تقسیم نمود :
١- تمکین به معنی خاص: آن است که زن نزدیکی جنسی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد از برقراری رابطه جنسی با او سرباز نزند . البته این وظیفه فقط مختص زن نمی باشد و شوهر نیز مکلف است در حدود متعارف رابطه ی زناشوئی بازن داشته باشد و در غیر اینصورت بر خلاف وظیفه حسن معاشرت رفتار کرده “وکیل حقوقی در مشهد” است .

تمکین به معنی عام : آن است که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و عرف اطاعت کند و ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد و هر جا که مرد تعیین نمود و در هر شهری که مرد تعیین نمود با رعایت شأنیت زندگی کند . همانطور که زن ملزم می باشد که شوهر خود را تمکین کند مرد نیز وظیفه دارد منزل مستقل نسبت به شئونات زن فراهم سازد و در صورت عدم تمکین ، زن ناشزه محسوب خواهد شد و دیگر نفقه به او تعلق نمی گیرد .

نکته: دعوای اثبات عدم تمکین ،دعوایی اثباتی و اعلامی بوده و جنبه اجرایی نداشته.

نکته: اگر دادگاه حکم بر عدم تمکین زوجه را صادر کند مرد می تواند صدور حکم مبنی بر “تجویز ازدواج مجدد” را درخواست کند.

نکته: چنانچه محکمه حکم بر عدم تمکین زن بدهد مرد می تواند دعوای طلاق را مطرح کند بدون آنکه نیمی از اموال خود را به زوجه تملیک کند چون این طلاق بر اساس سوء معاشرت زن می باشد.

تمکین عام

تمکین عام یعنی حضور خانم در منزل مشترک با شوهر که همراه با حسن معاشرت باشد.

مواردی که زوجه می تواند تمکین نکند

مواردی که قانونگذار به زوجه اجازه عدم تمکین داده است :

  • زوجه دارای عذر شرعی باشد مانند بیماری
  •  زمانی که مرد دچار بیماری مقاربتی باشد و موجب سرایت بیماری گردد.
  • زن پس از عقد و قبل از نزدیکی مطالبه مهریه کرده باشد.
  • زوجه در منزل شوهر بیم خطر جسمانی داشته باشد.
  •  زوجه در منزل همسر بیم خطر مالی داشته باشد.
  •  زوجه بیم خطر حیثیتی داشته باشد.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

زن ناشزه

* تجزیه و تحلیل حکم مبنی بر ترک منزل زن از نگاه قانون و وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل خانواده در مشهد 

* هرگاه زن نسبت به وظایف زناشویی تمکین نکند و ناشزه باشد  ، شوهر می تواند به دادگاه مراجعه کرده ، الزام زن را به تمکین  بخواهد. در این صورت او نمی تواند از شوهر مطالبه نفقه کند.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

* ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی می گوید : هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .
بنابراین اگر زن مانع مشروع و عذر موجهی در عدم تمکین داشته باشد ، حق وی نسبت به نفقه ساقط نخواهد شد  . مثلا: اگر زن به علت خطری که از جانب شوهر متوجه اوست از ماندن در خانه شوهر خودداری کند  ، یا به علت ابتلای شوهر به امراض مقاربتی از رابطه جنسی با او امتناع نماید ، این امتناع مانع حق نفقه نخواهد بود.

*بهترین وکیل در مشهد بیان می‌دارد نتیجه ی عدم تمکین زن موارد زیر است:

۱-عدم استحقاق زن نسبت به نفقه مستنداً به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی

۲-کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مستندا مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده

بنابراین برای آنکه مرد بتواند زن دوم بگیرد بایستی به دادگاه رجوع و با اثبات عدم تمکین همسرش ، از دادگاه اجازه ی ازدواج مجدد بگیرد.

۳-امکان طرح دعوی طلاق از سوی مرد

البته در کلیه ی موارد فوق اقدام شوهر بایستی مسبوق به سابقه ی اثبات عدم تمکین زن باشد.

قاعدتا اول مرد دادخواست تمکین به دادگاه می دهد و چنانکه دادگاه زن را به تمکین محکوم نماید و حکم قطعی شود مرد می تواند از این حکم برای طرح دعاوی دیگر یعنی، طلاق، ، کسب اجازه ازدواج مجدد، سود جوید. چنانچه مرد بخواهد زنش را طلاق دهد بایستی مهریه او را بپردازد  ، اما سایر حقوق مانند نفقه ، نصف اموال مرد و … به زن تعلق نمی گیرد.

* نشوز شوهر یا عدم ایفای وظایف زناشویی از جانب وی نیز دارای ضمانت اجرای حقوقی است و زن می تواند با مراجعه به دادگاه الزام شوهر را به انجام وظیفه در خواست نماید . به علاوه نشوز شوهر سوء معاشرت به شمار می آید و اگر مصادیق عسر و حرج باشد ، زن می تواند از دادگاه در خواست طلاق کند.

 

سؤالات خود را در زمینه حقوق خانواده از قبیل طلاق و طلاق توافقی و نفقه حقوقی و نفقه کیفری و حضانت با  وکیل پایه یک دادگستری در مشهد با مجوعه حقوقی حق جویان تماس بگیرید.

1 دیدگاه دربارهٔ « وکیل تمکین در مشهد»

  1. بازتاب: وکیل تمکین در مشهد - 09153104004 - وکیل خوب خانواده در مشهد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004