وکیل ثبت ازدواج در مشهد

بهترین وکیل دعاوی ازدواج مجدد در مشهد
وکیل ثبت ازدواج در مشهد

وکیل ثبت ازدواج در مشهد

ازدواج مجدد

شرایط چند گانه برای ازدواج مجدد :

طبق قانون مرد نمی تواند بدون اجازه ی همسر اول مجددا ازدواج نماید .حال اگر مردی اقدام به ازدواج مجدد بدون اذن همسر خود نماید حق طلاق برای زن به وجود می آید .

در چه صورتی مرد می تواند ازدواج مجدد نماید ؟

طبق ماده ی ۱۶ قانون حمایت خانواده مرد تنها با شروط ذیل میتواند ازدواج مجدد نماید :
رضایت همسر اول ، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ، عدم تمکین زن از شوهر ، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج ، ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر ،ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ،غایب یا مفقود الاثر شدن زن و محکومیت زن وفق بند ۸ماده ی ۸
وکیل طلاق توافقی در مشهد

طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر :

یکی از مواردی که به زن حق طلاق داده شده است ازدواج مجدد شوهر است .طبق بند ۱۲ شروط چاپی سند ازدواج زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند زن وکیل در طلاق خواهد بود و می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید . این امر در بند ۸ ماده ی ۱۰ قانون حمایت خانواده نیز بیان شده است .

طلاق همسر مفقود :

در ماده ی ۱۶ قانون حمایت خانواده یکی از مواردی که مرد با داشتن همسر اول می تواند همسر دوم اختیار کند را غایب یا مفقود الاثر شدن زوجه میداند .این امر برای زن نیز وجود دارد . بدین مفهوم اگر همسر اول مفقود گردیده باشد و اثری از وی نباشد مرد میتواند با مراجعه به دادگاه اجازه برای ازدواج دوم را بگیرد .همچنین اگر چهار سال از مرد خبری نباشد این حق طلاق برای زن ایجاد می گردد .

رابطه با زن در حال طلاق :

زمانی که زن در حال طلاق گرفتن از شوهر خود باشد اما هنوز صیغه ی طلاق جاری نشده باشد نمی تواند با شخص دیگر رابطه داشته باشد زیرا هنوز رابطه ی زوجیت وجود دارد و ارتباط زن با دیگری زنا محسوب می گردد .پس از اجرای صیغه ی طلاق و با اتمام عده زن میتواند مجددا ازدواج نماید .

مرجع درخواست طلاق :

اگر زنی یکی از شروط دوازده گانه سند ازدواج یا وکالت در طلاق داشته باشد باید با مدارک خود به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه و دادخواست طلاق خود ثبت نماید .دادخواست مذکور به دادگاه خانواده برای رسیدگی ارجاع داده می شود .

آیا مرد می تواند زن را بلا تکلیف بگذارد ؟

از آن جایی که در قانون حق طلاق از آن مرد می باشد وی می تواند همسر خود را طلاق ندهد مگر اینکه زن شرایط مذکور در قانون برای طلاق را داشته باشد یا وکالت در طلاق داشته باشد .اما اگر هیچکدام ازشرایط را نداشته باشد و مرد نیز راضی به طلاق نباشد راهی برای طلاق و جدایی وجود ندارد .
وکیل ثبت ازدواج در مشهد
تماس 09156024004