وکیل جرایم کیفری در مشهد

وکیل جرایم کیفری در مشهد

وکیل جرایم کیفری در مشهد

 

وکیل جرایم کیفری در مشهد

 

* آیا انتشار بیماری‌های واگیردار جرم است؟

مطابق با ماده ۲۲ قانون { طرز جلوگیری از بیمارهای آمیزشی و واگیردار که ۱۱ خرداد ماه ۱۳۲۰ به تصویب رسید } قانون‌گذار می‌گوید که اشخاصی مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی یا جریمه نقدی و یا به یکی از این دو کیفر محکوم می‌شوند.

همچنین در ماده ۱۲ قانون طرز جلوگیری از بیمارهای آمیزشی و واگیردار به‌صراحت بیان شده است که هرگاه بهداری به وجود کسی که مبتلا به بیماری واگیردار است اطلاع یافت می‌تواند به وسایل مقتضی بازجویی کند که بیمار مشغول درمان است یا نه و در صورت لزوم اخطار کند تا اگر بیمار در ظرف مهلت مقرر به درمان نپرداخت او را الزام به درمان نماید.

 

وکیل کیفری در مشهد

 

در ماده ۹ قانون {طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی واگیردار} آمده است که هرکس بداند مبتلا به بیماری واگیر بوده و یا آنکه اوضاع‌واحوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیردار است و به‌واسطه او طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند مبتلا کننده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

در قانون مجازات اسلامی هم اشاره‌ای به تهدید علیه بهداشت عمومی کرده است و در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به‌صراحت می‌گوید: هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی، یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

قانون‌گذار به‌صراحت در تبصره ۱ ماده ۶۸۸ که در سال ۱۳۷۶ اصلاح شده است می‌گوید که تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط‌زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
و در تبصره ۲ همین ماده به‌صراحت می‌گوید که منظور از آلودگی محیط‌زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به‌طوری‌که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

* جهت مشاوره با وکیل بیمه، وکیل جرایم پزشکی، قصور پزشکی، پزشکی قانونی، دیه، می‌توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی و داوری حق تماس بگیرید.

تماس 09156024004