وکیل جرم افترا در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل جرم افترا در مشهد

افترا

تعریف لغوی افترا: بهتان و تهمت و به دروغ کارهای ناروا را به کسی نسبت دادن.

شرایط افترا :
١_ زنده بودن مخاطب ٢_ شخص حقیقی بودن مخاطب ٣_ معین بودن مخاطب
* مبدا مرور زمان جرم افترا:تاریخ قطعیت حکم برائت متهم از انتساب اتهام
* افترا به دو صورت است: یک> انتصاب جرم به دیگری. دو> انتشار جرم انتسابی
* افترا دو نوع است: افتراء قولی که در ماده ۶۹۷ تعریف شده است: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائم یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

” ‘تبصره در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد’ ”

شرایط افتراء قولی:
١_ انتساب جرم به دیگری( تنهابه اشخاص حقیقی)
٢_ صراحت انتصاب: مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب شود
٣_ ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد (در صورتی که مرتکب بتوانند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات برساند وی به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود)
*در مواردی که نشر امری فحشا محسوب گردد هر چند که شخص بتواند صحت آن اسناد را اثبات کند وی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد.
افتراء عملی در ماده ۶۹۹ تعریف شده است.

وکیل کیفری در مشهد

ماده ۶۹۹: هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص مرتکب به حبس از ۶ ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
* نحوه تحقق به افتراء عملی به شکل یکی از افعال مثبت میباشد:( گذاردن، مخفی کردن، متعلق غیر قلمداد دادن).

 

*شرایط تحقق:
١_ اشیا آلات و ادواتی که در محل کار اتومبیل، جیب،منزل شخصی گذاشته شود یا مخفی می شوند و یا متعلق به وی قلمداد می‌گردد باید ماهیتاً نسبت به وی اتهام آور باشند.
٢_ عمل مرتکب باید بدون اطلاع طرف مقابل باشد.
٣_ عمل ارتکابی مفتری باید منجر به تعقیب مفتری علیه گردد.
۴_اثبات بی گناهی مفتری علیه از طریق اعلام برائت قطعی یا منع تعقیب.
تفاوت افتراء عملی و قولی:
افتراء قولی جرم مطلق می باشد افتراء عملی جرم مقید می باشد.
وجه اشتراک افتراء عملی و قولی: هر دو آنها آنی می باشند
هر دو قابل گذشت می باشند
هر دو علیه اشخاص حقیقی می باشند.

 

عنصر معنوی
” سوء نیت عام: در گزاردن یا مخفی کردن یا متعلق به غیر قلمداد کردن ”سوء نیت خاص: قصد متهم نمودن دیگری.
*امری که به شخص نسبت داده می‌شود علاوه بر صراحت باید مطابق قانون نیز جرم محسوب و الا به کار بردن واژه هایی مثل جانی، بزهکار، مجرم، برای تحقق افترا کفایت نمی‌کند بلکه ممکن موجب تحقق جرم توهین شود.

1 دیدگاه دربارهٔ «وکیل جرم افترا در مشهد»

  1. بازتاب: بهترین وکیل در مشهد - 09153104004 - وکیل خوب حقوقی در مشهد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004