وکیل جزائی در مشهد خراسان تهران ایران

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

بهترین وکیل کیفری در مشهد


وکیل جزائی در مشهد خراسان تهران ایران

دعاوی کیفری

شکایت کیفری : پس از مطرح نمودن در داسرا ، شکوائیه خطاب به دادستان نوشته و مشخصات مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت دارید) را با اسم و مشخصات و آدرس معین کنید و شکایت خود را بنویسید و مدارک و مستندات خود را به شكایت پیوست كنید. یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان است و برای موفقیت در دادگستری دانستن تفاوت‌های این دو عنوان خیلی موثر است: دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی

دعوای کیفری : مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می‌کند
دعوای حقوقی : دادگاه مجازاتی درنظرنمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.
شکایت کیفری : درهرکاغذی می‌توان تنظیم و به مرجع قضایی ارائه کرد
شکایت حقوقی : حتماٌ باید در كاغذ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود تا مورد پذیرش قرار گیرد. بسیاری از پرونده های شکایت‌های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند (مثل شکایت در مورد رشوه، قتل، زنا و.. ) اما شکایت‌ حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده، خاتمه می‌یابند.
در شکایت کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته می‌شود و به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می‌شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می‌گویند. اما در شکایت‌ حقوقی، به شکایت کننده خواهان می‌گویند، به طرف او خوانده گفته می‌شود و به موضوع پرونده هم خواسته می‌گویند. برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری (متهم) به دادگاه برگه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می‌شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی (خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می‌کند.

 

مشاوره حقوقی حضوری

شما می توانید با دریافت وقت جهت مشاوره حقوقی حضوری با وکلای متخصص تهران، راهکارهای حقوقی را دریافت و یا پرونده خود را جهت دادن وکالت به وکیل متخصص بسپارید.

مشاوره حقوقی تلفنی

مرکز پاسخگویی حقوقی گروه وکلای یاری، آماده بررسی مسائل و پرونده های حقوقی بصورت تلفنی است. پاسخگویی تلفنی جهت ارزیابی اولیه رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری می باشد. بررسی دقیق و کامل یک پرونده مستلزم دریافت وقت مشاوره حقوقی حضوری با وکیل متخصص می باشد.
.

مشاوره حقوقی اینترنتی رایگان

شما می توانید با کلیک روی دکمه زیر ، سوال خود را مطرح نمایید و راهکارهای حقوقی را دریافت نمایید

معامله به قصد فرار از دین چه ماهیت حقوقی دارد ؟

طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی هر گاه معامله به قصد فرار از دین صوری انجام شده باشد آن معامله باطل است . اگر طلبکار طی دادخواست دلایلی به دادگاه ارایه نماید که مدیون به فرار از دین مقصد انتقال اموال خود را دارد دادگاه دستور توقیف اموال را به میزان بدهی صادر می نماید . معمولا در معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری انجام می شود یعنی مدیون واقعا قصد معامله نداشته فقط از این تمهید استفاده نموده تا از پرداخت دین خود فرار کند که ماهیت حقوقی این اقدام بر اساس نظریه سوء استفاده از حق برای اضرار به دیگری می باشد این معامله باطل می باشد گاهی معامله به قصد فرار از دین به صورت حقیقی انجام می شود یعنی صوری نیست ولی بدهکار معامله را واقعا انجام داده تا دین خود را پرداخت ننماید که این سبک معامله بین طرفین نافذ بوده ولی طبق قانون نحوه اجرایی محکومیت های مالی در مقابل طلبکاران قابل استفاده نمی باشد .