وکیل جعل اسناد در مشهد

وکیل جعل در مشهد

وکیل جعل اسناد در مشهد

 

جعل

* مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی:
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب. “وکیل جنایی در مشهد”

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

* جعل > خلق کردن، دگرگون کردن.
* تزویر > حیله و تقلب، و خلاف واقع جلوه دادن. “وکیل در مشهد”
ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری. “وکیل جرایم در مشهد”

* قلب متقلبانه حقیقت در سند یا نوشته یا چیز دیگر به قصد اضرار به غیر شرط است.

 

وکیل جعل در مشهد

قصد اضرار با اضرار فرق دارد:

در قصد اضرار ممکنه ضرری وارد نشود اما بالقوه امکان ضرر وجود داشته باشد، اما اضرار فعلیت یافتن ضرر است، و ملاک قانون قصد اضرار است.” وکیل جعل در مشهد”

* اشکال جعل:

١- ساختن > جعل کلی
٢- تغییر > جعل جزئی
“وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

* الحاق > از مصادیق جعل مادی و از قسمت تغییرات می باشد.
اضافه کردن ارقام کلمات نوشته‌ها به متن اصلی > الصاق می باشد،. “بهترین وکیل در مشهد”

 

وکیل جعل اسناد در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* اقسام جعل 

جعل دو نوع است:

١- جعل مادی
٢- جعل معنوی (مفادی)
“وکیل پایه یک دادگستری مشهد”

جعل مادی : یعنی یک واقعیت با عمل مادی مطرح می‌شود و بعد تغییر صورت می‌دهد یا اینکه یک واقعیت از اول به صورت متقلبانه با عمل مادی تحقق پیدا می‌کند. “وکیل کیفری در مشهد”

جعل معنوی : قلب حقیقت در ذهن است، حقیقت در ذهن منقلب می شود به همان صورت در خارج منعکس می شود. “وکیل جعل در مشهد”

 

http://lawyermashhad.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%ac%d8%b9%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-09153104004/

دستکاری در پلاک خودرو برای فرار از طرح ترافیک مطابق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی مرتکب به حبس از ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

الحاق

چنانچه جمله ی به متن قرارداد اضافه شود به آن الحاق می گویند و نوعی جعل میباشد.

تفاوت جعل مادی و معنوی:

جعل مادی پس از اینکه واقعیت به حقیقت در خارج منعکس شد تغییر چهره میدهد با یک عمل اضافی.
اما جعل معنوی حقیقتی که در ذهن منقلب و به خارج منعکس می شود. “وکیل خوب در مشهد”

* سند دو نوع میباشد :

١- عادی ( غیر رسمی)
٢- رسمی :به وسیله دفاتر اسناد رسمی، اداره ثبت اسناد، مامورین دولت. “وکیل سند در مشهد”

 

وکیل جعل اسناد در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

از لحاظ حقوقی سند با نوشته فرق دارد 

رابطه عموم و خصوص مطلق؛ هر سندی نوشته ولی هر نوشته ای سند نیست ولی در هر دو مورد اگر شرایط وجود داشته باشد جعلیت مصداق پیدا می کند.
مطابق قانون مدنی سند نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استفاده باشد پس هر نوشته ای نمی تواند سند باشد اگر در مقام دعوا یا دفاع بتوان به نوشته استناد کرد سند اطلاق می شود. “وکیل حقوقی در مشهد”

گاهی یک سند اصیل ولی بدون اعتبار چون تاریخ آن منقضی شده است لذا هر تغییر را نباید تغییر در سند اصل بدانیم.
و دو شرط تا عنوان جعل پیدا کند باید وجود داشته باشد: یک اصالت، دو اعتبار. “وکیل پایه یک در مشهد”

 

جعل جزئی

جعل جزئی زمانی اتفاق میافتد که شخص بخشی از یک سند یا نوشته را جعل نماید مانند جعل امضا در چک، جعل مبلغ در قرارداد و یا جعل اثرانگشت در وصیت نامه.

جرم جعل

اسناد :
اصلی
اتفاقی
سند اصلی : سندی که برای ایجاد یک رابطه حقوقی تهیه می‌شود.
سند اتفاقی : سندی که ابتدا برای ایجاد یک رابطه حقوقی تهیه و تنظیم نمی شود اتفاقاً به سند تبدیل می شود. “وکیل حرفه ای در مشهد”

جعل و تزویر هم در اسناد اصلی و هم اسناد اتفاقی قابل تصور است. “بهترین وکیل کیفری در مشهد”

اگر در رونوشت قلبی صورت گیرد اگر رونوشت برابر اصل شده باشد حکم اصلی را دارد. “وکیل کیفری مشهد”

 

وکیل جعل اسناد در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* رکن معنوی جعل :
علم و عمد در فعل یا ترک فعل، یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع. “وکیل در مشهد”

* رکن مادی جرم جعل :
١- فعل مثبت : همان قلب حقیقت در یک نوشته دارای ارزش و سندیت به یکی از صور پیش‌بینی شده در قانون.
٢- فعل منفی یا ترک فعل : که در جعل معنوی یا مفادی محقق می شود، زیرا در اثر ترک فعل سند ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی کند. مثل اینکه قسمتی از تغییرات شخصی که سند را دیکته می‌کند حذف کرده و ننویسد و بر اثر آن یک تعهد یاحقی را که موجب ضرر به غیر مخفی شده باشد. “وکیل جعل و تزویر در مشهد”

*** مصادیق جرم جرم :
١- تحصیل غافلگیرانه امضای واقعی :
هرگاه توأم با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود هرچند که امضا واقعی می باشد.
ولی دو شرط تقلب و غافلگیرانه بودن موجب تحقق جعل می‌شود و این همانند ‘استبدال شخصی’ یعنی با غصب هویت دیگری و با استفاده از نام و عنوان شخص دیگر امضای واقعی در سند گذاشته که تحت عنوان جعل هویت غیر از آن یاد می شود. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

٢- تراشیدن و خراشیدن:
تراشیدن: از بین بردن تمام کلمه میباشد. خراشیدن: از بین بردن جزء کلمه می باشد. (حسین به حسن تبدیل می شود). “وکیل کیفری در مشهد”

٣- قلم بردن در نوشته :
تغییر و تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجود بدون اینکه کلمه یا رغم جدیدی اضافه شود. مثل: تبدیل ١ به ٢
” بهترین وکیل کیفری در مشهد”

 

وکیل جعل اسکناس در مشهد

وکیل کیفری در مشهد

 

۴- اثبات در نوشته :
اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن واز بین بردن علامت بطلان سند یا باطل ازروی سند

۵- الحاق و الصاق :
الحاق: یعنی رقم یا حرف یا کلمه در متن یا حاشیه یک سند اضافه می شود.
الصاق: حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به همدیگر وصل و چسبانده می‌شود به طوری که در نظر اول یک سند به حساب می آید. “وکیل پایه یک مشهد”

*نتیجه جرم جعل:
ورود ضرر می باشد. به واسطه جعل ضرری به غیر وارد شود، عنصر ضرر در جرم جعل مفروض و ضرورتی ندارد که
مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید. همچنین احتمال ورود ضرر کفایت می کند لازم نیست که ضرر تحقق خارجی داشته باشد. “بهترین وکیل در مشهد”

* تفاوت جعل و سفید مهر:
در جعل :سپردن وجود ندارد
ولی در سفیدمهر: سند یا مهر به شخصی سپرده شده است. “وکیل حقوقی در مشهد”

استفاده عمدی و غیرمجاز علائم استاندارد ملی به منظور القا شبهه در کیفیت تولید و خدمات جعل محسوب می‌شود و حداکثر مجازات مقرر جعل یعنی ۱۰ سال حبس را دارد. “وکیل خوب در مشهد”

نکته: جرم جعل سند و استفاده از سند جعلی، احکام جعل سند هم در مقررات آئین دادرسی و هم در مقررات قانون مجازات اسلامی {تعزیرات} آمده است و مواد ۲۱۹ الی ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به جعل حقوقی اشاره دارد.

*** جهت هماهنگی با وکیل پایه یک دادگستری در زمینه جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول می توانید با شماره تلفن موسسه حقوقی حق تماس بگیرید و از وکیل پایه یک دادگستری در جرم جعل راهنمایی و مشاوره بگیرید.

2 دیدگاه دربارهٔ «وکیل جعل اسناد در مشهد»

  1. بازتاب: وکیل جرم جعل در مشهد - وکیل کیفری در مشهد - وکیل جعل در مشهد

  2. بازتاب: وکیل جرم اختلاس و روند رسیدگی - 09153104004 - وکیل خوب در مشهد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004