وکیل جهیزیه در مشهد

وکیل طلاق توافقی در مشهد

وکیل جهیزیه در مشهد

 

استرداد جهیزیه

* دستور موقت و استرداد جهیزیه

*سؤالی که متداولا در پله‌های دادگاه خانواده از وکیل خانواده در مشهد و وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل خوب در مشهد پرسیده می شود اینست که زن چگونه می‌تواند جهیزیه خود را از خانه شوهر خارج کند؟ زن چگونه می‌تواند با وکیل متخصص خانواده در سریع ترین زمان ممکن به جهیزیه خود دست پیدا کند؟

 

وکیل جهیزیه در مشهد 09153104004

 

* هیچ قانونی اشاره ای به وظیفه تهیه ی ‘جهیزیه’ از جانب زوجه نکرده است “وکیل خانواده در مشهد”. بدین مفهوم زوجه هیچ تکلیف قانونی و شرعی برای این امر ندارد بلکه تهیه ی جهیزیه از وظایف زوج می باشد “وکیل طلاق در مشهد” .
زمانی که زوجه جهیزیه را تهیه می کند مالکیت از آن وی می باشد “وکیل طلاق توافقی در مشهد” و شوهر فقط حق استفاده از آن را دارد اما اگر وسایل زندگی بر اثر استفاده و گذشت سال ها از زندگی خراب شده باشند و وسیله ی جدید جایگزین آن گردد وسایل مذکور دیگر جزو جهیزیه نیستند “وکیل جهیزیه در مشهد” . بنابراین اگر زوجه بخواهد دعوی استرداد جهیزیه را مطرح کند فقط نسبت به آنچه باقی مانده می تواند طرح دعوی “وکيل خانواده در مشهد” کند .

 

وکیل جهیزیه در مشهد 09153104004

 

* زوجه در این دعوی می تواند درخواست دستور موقت را مطرح کند تا زوج نتواند نسبت به حیف و میل این اموال اقدامی انجام دهد” وکیل طلاق توافقی در مشهد” .بر اساس این درخواست دادگاه دستوری مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری را صادر می کند” وکیل طلاق در مشهد“.
که این امر در ماده ی 301 قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است :” در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به درخواست ذی نفع دستور موقت صادر” وکیل حقوقی در مشهد “می کند .”

*در صورتی که این دستور صادر شود جهیزیه به طور موقت تا تعیین تکلیف به یک امین سپرده می شود “وکیل جهیزیه در مشهد” که در این صورت زوجه می بایست از باب خسارت احتمالی تا چندین درصد قیمت جهیزیه را به حساب دادگستری واریز نماید” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “که این مبلغ پس از قطعیت حکم مسترد می گردد .

 

وکیل جهیزیه در مشهد 09153104004

 

* چنانچه زوجه بخواهد نسبت به استرداد جهیزیه اقدام نماید بهتر است با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد یا وکیل خانواده در مشهد مشورت نماید تا بتواند ظرف ٣روز با کمترین پرداخت خسارت احتمالی به دادگاه نسبت به استرداد جهیزیه اقدام نماید.
تلفن وکیل :09153104004