وکیل حرفه ای در مشهد

وکیل حرفه ای در مشهد

وکیل حرفه ای در مشهد

 

بیمه حوادث هوایی

به دلیل حوادث غیر منتظره ای که در یک پرواز ممکن است به وجود بیایید از طریق بیمه ی مسافرتی میتوانید

خود را در برابر این خطرات بیمه نمایید .

بیمه ی هواپیمایی نیز مانند بیمه ی اتومبیل در صورت بروز حادثه و سوانح هوایی خسارات مالی و جانی را جبران مینماید .

این بیمه شامل بدنه ی هواپیما , سرنشینان و شخص ثالث میباشد .

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

بیمه مسافرتی در سفرهای خارجی به کار میرود و بیمه ی حوادث در سفرهای داخلی استفاده میشود .

بیمه های مسافرتی علاوه بر هزینه های درمانی شامل گم شدن چمدان ,تاخیر در پرواز و… میباشد .

سوال : برای دریافت خسارت با بیمه ی مسافرتی چگونه میتوان اقدام نمود ؟

پس از وقوع حادثه با بیمه ی مسافرتی از ۲ طریق میتوان اقدام نمود

در روش اول بیمه گذار باید با شماره ای که روی بیمه نامه ی مسافرتی قرار دارد

میتواند به شرکتهای بیمه یا سازمانی که شخص بیمه گذار برای جبران خسارت با آن سرو کار دارد

مثل بیمارستان مرتبط شود و هزینه های مربوط به خسارت را به طور مستقیم در آنجا واریز نماید.

 

وکیل حرفه ای در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

در روش دوم شخص بیمه گذار تمام خسارت ها را پرداخت میکند

و با ارائه ی مدارک مربوط به شرکتهای بیمه ی مورد نظر در کشور مقصد اقدام به دریافت هزینه های خود بنماید.

برای گرفتن خسارت باید مدارکی از جمله بیمه نامه , ویزا , پاسپورت ,بلیط همراه مسافر باشد.

 

تماس 09156024004