وکیل حرفه ای در مشهد

وکیل رابطه ی نامشروع در مشهد

وکیل حرفه ای در مشهد

وکیل حرفه ای در مشهد

عوامل موجهه جرم

۲- ضرورت

این عوامل کیفیتی عینی و خارجی میباشند که با زائل کردن عنصر قانونی جرم باعث مباح شدن آن عمل می‌گردند.

شامل فاعل جرم، شریک جرم، معاون جرم نیز می شود و آنها را نیز معاف می‌کند.
و در نهایه منجر به صدور قرار منع تعقیب می شود.

 

وکیل پایه یک در مشهد

 

وکیل کیفری در مشهد

 

* عوامل موجهه جرم عبارتند از:
١- امر آمر قانونی:
+ حکم قانون
+ اجازه قانون
+ اجرای قانون اهم
+ امر آمر قانونی

٢- ضرورت

٣- دفاع مشروع

۴- رضایت

* در این مطلب حقوقی به تجزیه و تحلیل’ ضرورت’ از علل موجهه جرم توسط وکیل کیفری در مشهد پرداخته می شود.

ضرورت از عوامل موجهه جرم میباشد و کیفیتی عینی و خارجی که خطر شدیدی چون آتش سوزی، سیل، طوفان و غیره می باشد و از عوامل بیرونی است.
ضرورت حالت ‘نوعی’ یعنی عمل ارتکابی جرم نیست. مثال: خوردن شراب در حال تشنگی، خوردن گوشت مردار و خوک ممنوع است مگر از ناچاری.

* تفاوت ضرورت و اضطرار :
ضرورت از علل موجهه جرم می‌باشد، ناشی از خطر عوامل بیرونی و محیطی و نوعی می باشد.
اضطرار از علل رافع مسئولیت کیفری است و شخصی می باشد.

* تفاوت اجبار و مضطر :
اجبار : قدرت عمل را از انسان سلب و راه انتخاب را می‌بندد.
مضطر :شخص در انتخاب راه آزاد و به میل خود به دفع خطر اقدام می‌کند پس فاقد اراده و اختیار نیست.

وکیل حرفه ای در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* شرایط تحقق ضرورت >>>
١- اهمیت و فعلیت خطر :
ماده قانون مجازات اسلامی در مورد ضرورت حصری نیست بلکه تمثیلی است.
جان یا مال خود یا دیگری باید:
+خطر قريب الوقوع باشد.
+شدید باشد.
+موجود باشد.

٢- ضرورت ارتکاب جرم برای حفظ جان یا مال.

٣- تناسب عمل ارتکابی با خطر : و عدم دخالت مرتکب در ایجاد خطر باید ناشی از عمل خارجی باشد.

۴- عدم ایجاد عمدی خطر توسط مرتکب.

مثال شخصی که برای جلوگیری از خسارت ناشی از سیل که باغش را فرا گرفته ناگزیر از تخریب ملک مجاور می شود، مجازات ندارد و اینجا ضرورت به وجود آمده است. “وکیل تخریب در مشهد”

وکیل حرفه ای در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* در ضرورت عمل جرم نیست، و طرح دعوای عمومی منتفی می شود.
ضرر و زیان ناشی از جرم به عنوان مسئولیت مدنی مردود است.
جبران خسارت احتمالی زیان دیده بر اساس قواعد اتلاف و تسبیب امکان پذیر است، چون زیان‌دیده در حالت ضرورت نقشی نداشته است.” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

* ضرورت برخلاف سایر علل موجهه جرم دیه و ضمان مالی باقی است. “وکیل دیه در مشهد”

* علل موجهه جرم باعث زوال مسئولیت مدنی می شوند به جز ضرورت.

* مصادیق خطر شدید در حالت ضرورت محدود به موارد مندرج در قانون نیست و هر خطر شدید بیرونی یا درونی را شامل می شود.

* مهم ترین حالت ضرورت: ضرورت دفع خطر میباشد یعنی هیچ راه دیگری به جز ارتکاب جرم نیست.

* برای پرسش های متداول حقوقی و کیفری خود با شماره تلفن موجود در سایت تماس بگیرید و از مشاوره با بهترین وکلای دادگستری شهر مشهد بهره مند شوید.