وکیل حرفه ای در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

حرفه ای ترین وکیل در مشهد

 

تعریف وکالت

یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری ‘نایب’ خود قرار می‌دهد.

وکالت شامل نیابت در کلیه اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع است.
به استثنای: وکالت ولایت بر صغیر، وصیت بر ثلث، رجوع در طلاق رجعی، لعان زوجه، نفی ولد، شهادت، سوگند، حیازت، احیای اراضی، تحجیر.

 

وكیل دادگستری باید ابتدا شغل خود را خوب شناخته و به نظامات مربوط به آن كاملاً آگاه باشد .متاسفانه اكثر كارآموزان محترمی كه سوگند یاد كرده و به حرفه شریف وكالت نایل میشوند ، تقریباً اطلاع درستی از نظامات مربوط به وكالت نداشته و گاهی در ابتدای شروع به كار ، مرتكب تخلفات انتظامی مهمی بر اثر همین عدم اطلاع میشوند كه در آتیه آنها كاملاً موثر بوده

و ممكن است به كلی آتیه حرفهای آنان را خراب كند . لذا ضروری است قوانین و مقررات وكالت به كارآموزان تدریس و امتحان گرفته شود .

امروز در اكثر كشورهای پیشرفته دنیا ، كانونهای وكلا برای جوانانی كه شروع به كار میكنند مقرراتی وضع و آنان را چه در دوره كارآموزی و یا بعد آن ، با رعایت این مقررات با نظامات

مربوط به شغل خود آشنا میكنند . این مقررات شامل یك رشته تعلیمات مخصوصی است كه تنها آزمایش عملی و كیل در دفاع نبوده و بیشتر از نظر موضوع ی مربوط به نظامات شغل وكالت است .

 

آنچه همه افراد جامعه می‌دانند حق داشتن وکیل قطعاً و یقیناً جزو حقوق شهروندی مهم در جوامع پیشرفته می باشد که هر کسی باید بتواند وکیل حرفه‌ای داشته باشد.
که مطابق قوانین بسیاری از کشورها چنانچه در یک محکمه قضایی ارکان قضایی بخواهد یکی از طرفین دعوا را از داشتن وکیل منع کند یا از داشتن وکیل حرفه‌ای یا انتخاب وکیل حرفه‌ای بازدارد اصلاً حکم آن دادگاه کن لم یکن تلقی می شود.

وکیل در انجام امور وکالتش باید از هرگونه تعقیب و مؤاخذه مصون باشد، هیچ وکیلی را نباید به خاطر وکالت ملامت کرد زیرا ممکن است در دادگاه‌ها یک مجرم وکیل بخواهد و در اینجا نباید ذهنمان برود سمت اینکه وکیل را محکوم کنیم که چرا وکیل یک آدم مجرم شده است. و اگر یک وکیل حرفه ای این چنین پرونده‌ای را قبول کرد نباید آن را ملامت کنیم و حتی از لحاظ حقوقی همان شخص مجرم هم حقوقی دارد که باید رعایت شود و این وکیل حرفه‌ای است که می تواند به او کمک کند و او را مورد حمایت قرار دهد.

با وجود وکیل حرفه‌ای و وجود قاضی عادل و باسواد می‌توان در محاکم دعاوی را کاهش داد. اگر وکیل حرفه ای و قوی و قدرتمند و صاحب نظر در دادگاه ها باشد، جامعه خود به خود با کاهش دعاوی روبروست چون شخص خاطی متوجه می‌شود که اگر تخلفی انجام دهد طرف شکایت می‌کند و می‌تواند با یک وکیل حرفه ای در دادگاه‌ها حکم به محکومیتش بگیرد، پس یک وکیل حرفه ای به همراه یک قاضی عادل می‌توانند در پیشگیری بسیاری از جرایم موثر واقع گردند.

 

در صورتی که به دنبال وکیل حرفه ای در مشهد هستید با موسسه حق جویان تماس بگیرید

تا آقای رضا حسینی برج ” بهترین وکیل پایه یک دادگستری را به شما معرفی نمایند . 

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

ویژگی های وکیل

از ویژگیهای شغل وكالت این است كه زندگی حرفهای وكیل با زندگی خصوصی او آمیختگی غیرقابل انفكاك دارد.

در باب حرف دیگر شاید فرد بتواند زندگی خصوصی توجیه ناپذیر و رفتار و حركات مشكوك و قابل انتقاد داشته باشد بدون اینكه به زندگی حرفهای ا و لطمهای وارد شود ، اما بروز اولین آثار نامطلوب و منفی در زندگی خصوصی وكیل دادگستری را باید نشانه « آغاز پایان » زندگی حرفهای او تلقی كرد .

وكیل دادگستری باید دارای ثبات عقیده بوده و با كار بیشتر و فعالیت خستگی ناپذیر خود بسرمنزل مقصود برسد .

وكیل دادگستری باید علاوه بر اطلاعات و معلومات اكتسابی ( حرفهای ) دارای صفات و خصوصیات طبیعی نیز باشد من جمله باید بیان روانی داشته و دارای حافظه قوی بوده ، قدرت و تسلط بر رفتار و صدای خود داشته باشد .

وكیل دادگستری باید خلق ملایم داشته باشد .

مهمترین صفتی كه از نظر اخلاقی به منزله روح شغل وكالت تلقی میشود ، شرافت و درستی عمل وكیل است .

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل حرفه ای در مشهد

 

وكیل دادگستری باید كاملاً شرافتمند بوده و مظهر درستی و تقوی باشد تا بتواند احترام لباسی را كه میپوشد و سوگندی را كه میخورد محفوظ دارد .

وكیل دادگستری فقط و فقط بر اثر جلب اعتماد موكلین و وكلای طرف و قضات است كه میتواند موقعیت خود را در جامعه محفوظ و مستقر كند . وكیل دادگستری باید از نظامات مربوط به حرفه وكالت كاملاً آگاه باشد تا بتواند ه تمام معنی و به نحو مفید و شایسته به شغل وكالت ادامه دهد.

وکیل حرفه ای با توجه به تبحر و تخصص خود می‌تواند قراردادهای خصوصی فی مابین اشخاص را به بهترین نحو و مطابق با قانون تنظیم نماید.

وکیل حرفه‌ای باید چنان صبور باشد که در جلسه دادرسی بتواند خشم و عصبانیت خود را کنترل کند و تسلط بر ذهن و اعصاب خود را داشته و آشفتگی های ذهنی را دور بریزد تا نتیجه مطلوب، در دادگاه حاصل شود.

وکیل حرفه‌ای بایستی در جلسه دادگاه تمرکز و تسلط خود را حفظ کند. زیرا با درک صحیح موضوع بیان شده به نیمی از پاسخ سوال یا مطلب یاد شده مسلط می‌شود و از تعارض و تناقض سخنان و کلام طرف دعوا در جهت رد کردن سخنان خودشان استفاده کند.

وکیل در حرفه خود همیشه نگاه قانونی به امور دارد. با معیار عقل امور را می‌سنجد و با زبان منطق سخن می‌گویند. بهترین وکیل در مقام دعوا و دفاع از موکل با جدیت اقدام می‌کند. وکیل دادگستری با دفاع آزاد و شجاعانه از حق و با معیار قانون در راه عدل قدم برمی‌دارد.

وکالت ممکن است از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد. وکالت به هر لفظ یا فعل ممکن است پس ممکن است کتبی یا شفاهی باشد اما مواردی که موضوع عمل تشریفاتی است مثل بیع مال غیر منقول، وکالت باید کتبی باشد.

نکته:  در وکالت توالی عرفی ایجاب و قبول شرط نیست ،احراز رابطه معنوی کافی است، با قبول وکیل، وکالت محقق و نیاز به آگاه شدن موکل ندارد.

نکته: اگر وکیل جاهل به فوت یا حجر موکلش باشد اعمالش ‘غیرنافذ’ است ،اگر ورثه یا سرپرست اعمال را رد کند، وکیل میتواند به علت عدم خبر فوت یا حجر از آنها جبران خسارت کند.

نکته:  وکالت ‘مطلق’ باید تفسیر محدود شود ،و در مقام شک اصل بر عدم نیابت است.

موارد انحلال وکالت

موارد انحلال وکالت عبارتند از :

١- به عزل وکیل موکل
٢- به استعفای وکیل
٣- از بین رفتن متعلق وکالت
۴- به فوت یا جنون یا سفه، وکیل یا موکل ( اگر یکی از وکلای اجتماعی فوت کند ،وکالت منفسخ می‌شود.)
۵- وقتی عمل موکل منافی وکالت باشد.

وکالت با واسطه

وکالت با واسطه یعنی

١- وکالت در توکیل
٢- وکالت فضولی: وکالت خارج از اذن
٣- وکالت ظاهری: وکالت قبل رسیدن خبر عزل

وکالت بدون رضایت موکل

در عقد وکالت عدم رعایت مصلحت موکل

١- عمدی :غیر نافذ.
٢- بدون تقصیر: صحیح است.
٣- با تقصیر از روی سهل انگاری و بی مبالاتی :صحیح است.

 

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل حرفه ای در مشهد

ماده وتبصره های وکالت

در صدر ماد ه ۸۱ مرقوم و در بند ۲ ماده ۸۱ آئین نامه لایحه قانونی وكلا چنین آمده است :

متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه ۵ محكوم خواهد شد .
بند ۲ در صورتی كه به واسطه وكالت از اسرار موكل مطلع شده و آن را افشا نماید ،

اعم از اینكه اسرار مزبور مربوط به امر وكالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موكل باشد .

وکیل حرفه ای در مشهد

در بررسی اجمالی این بند از ماده ۸۱ آئیننامه لایحه قانونی استقلال

وكلا اجازه میخواهد مبحث را به شرح زیر بررسی كند :

۱ ـ تعریف سرّ ،
۲ ـ سابقهای از نظم مذكور در سایر جوامع ،
۳ ـ اشارات و تصریحات آئیننامه لایحه قانونی استقلال وكلا در مواد مختلف ،
۴ ـ بررسی در سایر قوانین حاكم ،
۵ ـ تضاد .

سرّ یا اسرار در قوانین تعریف نشده و در قوانین موجود تعریفی از سر یا اسرار بعمل نیامده است و حتی در آئین نامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلا نیز كه برای افشا اسرار به

شرح بند ۲ ماده ۸۱ و بند ۵ ماده ۷۶ همان قانون مجازات ممنوعیت از سه ماه تا سه سال از حرفه وكالت را مقرر داشته است ، تعریفی از سرّ یا اسرار بدست نداده است .

 

سرّ در فرهنگهای مختلف به شرح زیر تعریف شده است .

در فرهنگ عمید معنای سرّ به شرح زیر آمده است :
« این نسبت اسم و عربی است و معنای آن راز ، امر پوشیده و نهفته میباشد .
سرّ مطلب نهفته در دل ، آنچه كه باید پنهان داشت . »
و در فرهنگ معین معانی سرّ را چنین بیان میدارد :
« سرّ ، یعنی كار پوشیده و مخفی ، سرّ به معنای راز .
سرّ لطیفهای مودع در قلب كه محل شهود است چنان كه روح محل محبت و قلب محل معرفت است .
سرّ چیزی است كه حق آن را پنهان كرده است و مردم را بدان دسترسی نیست . »

وکیل حرفه ای در مشهد

وکیل حرفه ای در مشهد

وکیل حرفه ای در مشهد

 

بررسی در سایر جوامع

مرحوم دكتر محمود سرشار به شرح زیر گزارش خود از كنگره بین المللی وكلای دادگستری روی هم تحت عنوان كد اخلاقی وكلا طرح پیشنهادی یكی از وكلای دادگستری مكزیك به كنگره مذكور را ترجمه و در مواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۲ ۱ طرح مذكور چنین بیان میدارد .

ماده ده ـ حفظ اسرار مربوط به شغل وكالت .

حفظ اسرار مربوط به شغل وكالت یكی از تكالیف و حقوق وكلای دادگستری است . اطلاق لفظ تكلیف در حفظ اسرار از لحاظ حقوق موكل است كه باید رعایت این وصف از سایر اوصاف مختصه به این شغل تجاوز نكند ولی در رعایت و توجه به این اصل از نظر قضات و مقام قضا كلمه حق به آن اطلاق خواهدشد ، زیرا وكیل دادگستری میتواند اسراری را كه مجبور به افشای آن باشد قبول نكند . هرگاه وكیل بعنوان ادای شهادت در دادگاهی دعوت شود ، میتواند با كمال استقلال و آزادی تمام از پاسخ هر سوالی كه منتهی به افشای اسرار شغلی او شود امتناع كند

 

ماده یازده ـ توسعه تكالیف وكلا در حفظ اسرار مربوط به شغل وكالت .

وظیفه حفظ اسرار شغل وكالت نیز متضمن اسراری است كه از طرف اشخاص ثالث به مناسبت شغل وكالت به شخص وكیل داده شده است و نیز وكیل باید در حفظ اسراری كه در نتیجه مذاكرات جهت بستن قرارداد با وكیل ایجاد شده ولی صورت عمل بخود نگرفته است و همچنین اسراری كه از طرف وكلا به شخص او داده شده است كوشا بوده و در مقام حفظ آن برآید . وكیل نباید هیچ گونه دعوایی را كه در بعضی از قسمتها با اسراری كه در انجام شغل وكالت از موكل به دست آورده ، ارتباط دارد ، بدون جلب رضایت او قبول كند .

ماده دوازده ـ در ختم وظیفه مربوط به حفظ اسرار وكالت .

اگر موكلی وكیل خود را متهم به ارتكاب جرایم كند وكیل مزبور حق دارد حقایق را به درجه و میزان تهمتی كه به او استناد شده است بیان و اظهار كند و حتی در چنین مواردی وكیل میتواند اسراری را كه از طرف موكل به او داده شده است ، آشكار سازد .

اگر موكل وكیل را از قصد خود به ارتكاب جرمی مطلع كند ، وكیل الزامی به حفظ چنین سری نداشته و باید فوراً افشا كند زیرا هم كمك و معاونت به ارتكاب جرم مزبور نكرده و هم اشخاصی را كه در معرض مخاطره بودهاند حفظ كرده و از ضرر و زیان حاصله از جرم نجات داده است .

 

تصریحات قانون وكالت در آئین نامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلا  ماده ۳۰ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ مقرر میدارد . « وكیل باید اسراری را كه به واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نماید . »

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل حرفه ای در مشهد

وکیل حرفه ای در مشهد                         

ماده ۷۶ آئین نامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلا

ماده ۷۶ آئین نامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلا مجازاتهای انتظامی را به شرح زیر معین داشته است

« ۱ ـ اخطار كتبی ،
۲ ـ توبیخ با درج در پرونده ،
۳ ـ توبیخ با درج در روزنامه رسمی و روزنامه كانون ،
۴ ـ نزل درجه ،
۵ ـ ممنوعیت از سه ماه تا سه سال ،
۶ ـ محرومیت دائم از شغل وكالت . »

 

و ماده ۸۱ آئین نامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلا مقرر میدارد :

« متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه ۵ ( ممنوعیت از سه ماه تا سه سال ) محكوم خواهدشد . »

۲ ـ در صورتی كه به واسطه وكالت از اسرار موكل مطلع شده و آن را افشا نماید اعم از اینكه اسرار مربوط به امر وكالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موكل باشد .
و نهایتاً اینكه ماده ۸۸ آئین نامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلا مقرر میدارد .
« كارآموزان مشمول مقررات انتظامی در این آئین نامه خواهدبود .»

و بالاخره اینكه تبصره ۳ ماده ۶ قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری مقرر میدارد :
كارآموزان وكالت در دوران كارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند ، چنانچه به تشخیص كمیسیون كارآموزی خلاف آن احراز شود با تایید رییس كانون و رای دادگاه انتظامی پروانه كارآموزی آنان ابطال خواهدشد .

خلع ید چه زمانی مطرح می‌شود؟

خلع ید دعوایی حقوقی می باشد و در مورد اموال غیر منقول می باشد از قبیل خانه، زمین، باغ.

زمانی که شخص ملک غیر را که دارای سند مالکیت می باشد بدون اجازه مالک در تصرف خود قرار دهد این مالکیت ممکن است نسبت به کل یا ممکن است به جز آن مال باشد.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل حرفه ای در مشهد

 

بررسی در سایر قوانین

در قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی كیفری اخیرالتصویب قانونگزار به نحوی وارد این مبحث و وظیفه و تكالیف وكلا شده و مقرراتی را وضع كرده است .
در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی آمده است :
« اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كلیه كسانی كه به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند هرگاه در غیر از موارد قانونی ، اسرار مردم را افشا كنند ، به سه ماه و یك روز تا یك سال حبس و یا به یك میلیون پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محكوم میشوند . »

همچنین قانونگزار در ماده ۱۰۶ قانون آئین دادرسی كیفری اخیر التصویب مقرر داشته است كه : هرگاه متهم نوشته های خود را كه موثر در كشف جرم است به وكیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد ، قاضی میتواند آنها را برحسب مورد در حضور وكیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنكاف از ارائه آنها ، مستنكف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاكمه محكوم خواهدشد .

نکات مهم

نکته:  فقط بعضی اموال ملک هستند یعنی ملک مالی که دارای مالک، ولی مباح مالی که مالک خاص ندارد، پس مال اعم از ملک و مباح می باشد.

نکته:  اراضی موات از اموال مباح هستند، اما اموال مجهول المالک در مرحله ثبوت دارای مالک اند.

نکته:   اگر وکیل اجیر نگیرد و خود عهده دار کار شود مستحق اجرت المثل هست.

نکته:  فقط بعضی اموال ملک هستند یعنی ملک مالی که دارای مالک، ولی مباح مالی که مالک خاص ندارد، پس مال اعم از ملک و مباح می باشد.

نکته:  اراضی موات از اموال مباح هستند، اما اموال مجهول المالک در مرحله ثبوت دارای مالک اند.

نکته:  اگر وکیل قبل از فوت یا عزل یا حجر در حدود وکالت اموری انجام دهد معامله صحیح و نافذ است.

نکته:  مشتری عالم به فضولی بودن بیع، فقط به میزان ثمن می‌تواند به بایع رجوع کند، ولی مشتری جاهل به فضولی بودن بیع می تواند ثمن و کلیه غرامات شامل اختلاف ثمن با قیمت و نیز اجرت المثل منافع را نیز از بایع مطالبه کند.

نکته:  شرط وکالت ضمن عقد لازم، حق انجام دادن مورد وکالت توسط موکل از بین نمی برد، مگر در شرط تصریح به سقوط این حق شود.

نکته:  وکالت ظاهری یعنی ماده ۶۸٠ قانون مدنی اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل در حدود وکالت انجام دهد نسبت به موکل نافذ است.

نکته:دادسرا و دادگاه وابسته به یکدیگر هستند در کنار دادسرای مستقل و دادگاه مستقل، حضور وکیل مستقل تکمیل‌کننده عدالت می باشد.

نکته: خودکشی جرم نمی باشد ولی تحریک و تشویق دیگران به خودکشی و آموزش راه و روش های خودکشی در فضاهای مجازی از قبیل واتساپ و تلگرام و غیره جرم محسوب می‌شود.

نکته: با حضور وکیل دادگستری، اصل مهم ترافعی بودن و امر حیاتی دفاع و آرامش خاطر بزه دیده از جرم، اطمینان خسارت دیگر و خواهان و شاکی از دادرسی عادلانه به دست می آید.

نکته: متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت اشیا را حمل می‌کند که در قانون مدنی تحت عنوان اجاره اشخاص بررسی می گردد.

* سخن بزرگان: اگر انسان کسی را جز به عمد بکشد، این خطا کوچکتر از آن است که او را در جستار زیبایی و نیکی و دادگری و قانون فریب دهد. “افلاطون

* سخن بزرگان: انسانی که با اجتماع تکامل پیدا کرده باشد، از همه جانوران بهتر است و اگر بدون قانون و عدالت زندگی کند، خطرناک ترین جانور است.

* سخن بزرگان : به دست گرفتن مال خود و انجام وظیفه خویش، عین دادگری است. (افلاطون)

 

* سخن شاعرانه:
او که هم نام خداوند جهان است وکیل/ بر سر مشکل مردم نگران است وکیل/
گاه رودیست خروشان که به دریا برسد/ گاه آرام تر از آب روان است وکیل/

 

* سخن شاعرانه:

مادام که وجدان های بیدار شرافت خود را در راه احقاق حق، وثیقه سوگند شان می سازند، عدالت هیچگاه از نفس نمی افتد و مادام که گامهای خستگی‌ناپذیر و استوار می پایند و می پیمایند حق ماندنی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تماس ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تمای حاصل نمایید.

تماس 09156024004