وکیل حرفه ای طلاق در مشهد

وکیل طلاق توافقی در مشهد

وکیل حرفه ای طلاق در مشهد

 

 

انواع طلاق
طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن می باشد.
طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او.

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می‌گوید:

مردم می توانند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره: زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹ ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

 

وکیل حرفه ای طلاق در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

از نظر ماهیت حقوقی در قانون مدنی، طلاق ایقاعی تشریفاتی که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود.
در قانون مدنی موجباتی برای طلاق ذکر شده است:

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

***١- طلاق به اراده مرد:
مرد می‌تواند برابر مقررات قانون مدنی با مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد( ماده ۱۱۳۳).

اگر امروزه مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه مراجعه کنند

و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد

و در صورتی که بین زن و مرد سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به زوج خواهد داد،

و دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.

 

وکیل حرفه ای طلاق در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

*** ٢- طلاق به درخواست زن:
زن در موارد خاصی برابر مواد ۱١١٩، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰،
در قانون مدنی زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند، در صورتی که تخلف شوهر از ادای وظایف زوجیت باشد

و در صورتی که زندگی زناشویی و بقاء نکاح زندگی را برای زوجه با مشقت همراه کند،

قانون به زن حق می دهد که برای طلاق به حاکم شرع مراجعه نماید و حاکم شوهر را مجبور به طلاق خواهد کرد

و اگر شوهر از آن خودداری کند حاکم به عنوان ولی ممتنع زن را طلاق خواهد داد.

 

وکیل حرفه ای طلاق در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

ماده ۱۱۲۹ مربوط به استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه می باشد.
و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مربوط به عسروحرج است که دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مشقّت شدید و غیرقابل تحمل باشد.
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی وکالت زن برای طلاق میباشد.
***۳- طلاق توافقی: زوجین با شرایط خاصی می توانند درباره طلاق توافق کنند

مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ این گونه طلاق خلع و مبارات نامیده می‌شود، و در مواد ۲۵ ۲۶ ۲۷ قانون جدید حمایت خانواده به طلاق توافقی پرداخته است

ماده ۲۵ قانون خانواده در صورتی که زوجین متقاضی “طلاق توافقی” باشند

دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد،. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مزبور مطرح کنند

در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن

موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.

 

وکیل حرفه ای طلاق در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

نتیجه این که در طلاق توافقی مداخله مرکز مشاوره لازم و ضروری می باشد.

که این مرکز مطابق ماده ۱۹ قانون خانواده سعی در ایجاد صلح و سازش می نماید

و در صورت حصول سازش، سازش نامه تنظیم می کند و در غیر این صورت نظر خود را با دلایل عدم سازش

به صورت مکتوب و مستدل به دادگاه ارسال می نماید و تصمیم‌گیری در این خصوص با دادگاه است.
در نتیجه در طلاق توافقی برابر ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده موضوع به داوری ارجاع نمی شود،

زیرا مرکز‌مشاوره سعی در ایجاد سازش کرده و به نتیجه نرسیده

و در این صورت ارجاع به داوری که هدف اصلی آن ایجاد صلح و سازش است از بین خواهد رفت.

1 دیدگاه دربارهٔ «وکیل حرفه ای طلاق در مشهد»

  1. بازتاب: وکیل طلاق توافقی در مشهد - 09153104004 - وکیل خوب در مشهد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004