وکیل حرفه ای کیفری مشهد

وکیل حرفه ای کیفری مشهد

وکیل حرفه ای کیفری مشهد


وکیل حرفه ای کیفری مشهد

وکیل حرفه ای کیفری مشهد

علل رافع مسئولیت کیفری

۲-  جنون 

علل رافع مسؤولیت کیفری کیفیتی شخصی و درونی هستند که باعث غیر قابل انتساب بودن جرم به مرتکب می شوند.
عمل جرم هست ولی فرد مجازات نمی شود.
به شخص مرتکب مربوط می‌شوند.
مسئولیت معاون و شریک جرم همچنان باقی می ماند.
مسئولیت مدنی هم باقی می ماند.

 

وکیل حرفه ای کیفری مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

عوامل رافع مسئولیت

کیفیاتی شخصی و درونی که باعث غیر قابل انتساب بودن جرم به مرتکب می شود.

علل رافع مسئولیت کیفری (یا جهات مانع انتساب) 

١- علل تام
٢- علل نسبی

١- علل تام :
+ جنون
+ صغر
+ اجبار و اکراه

٢- علل نسبی :
+ خواب
+ اشتباه
+ مستی

* بهترین وکیل پایه یک دادگستری در مشهد در این مطلب به یکی از علل رافع مسئولیت کیفری، که ‘جنون’ می باشد را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد .

* جنون : جنون در حال ارتکاب به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است. “وکیل کیفری در مشهد”

 

وکیل کیفری در مشهد

وکیل حرفه ای کیفری مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

حالات جنون

١- متهم در حین ارتکاب جرم مبتلا به جنون بوده باشد : قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

٢- در حین ارتکاب جرم سالم ولی بعد از وقوع جرم و قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود : تا زمان اتفاق تعقیب متوقف می شود. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد

٣- بعد از صدور حکم قطعی : در جرایم تعزیری و حدی مجازات ساقط نمی‌شود. فقط در صورت جنون، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری ایام توقف در بیمارستان جزو محکومیت وی محسوب می شود. “بهترین وکیل در مشهد”

وکیل کیفری در مشهد

 

انواع جنون

١-دائمی
٢- ادواری

در جنون ادواری :شرط عدم مسئولیت کیفری جنون حین ارتکاب جرم است.

* جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم مهم است اگر بعداز آن (ارتکاب) عاقل شود همچنان مسئولیت کیفری ندارد. “وکیل حقوقی در مشهد”

مهمترین رکن مسئولیت، عقل است.” وکیل در مشهد”

با احراز جنون مقدار آن شرط نیست به هر درجه که باشد.

مجازات مجنون در صورتی ممکن میباشد که، در صورت موثر بودن به حکم دادگاه ممکن است.

در صورت اتلاف مال غیر و ایراد خسارت توسط مجنون، جبران از مال خود مجنون صورت می گیرد.

اگر مرتکب حین یا پس از آن، قبل از صدور حکم قطعی مجنون شود :اگر جنون و حالت خطرناکش ثابت شود با جلب نظریه پزشک متخصص و به دستور دادستان تا رفع مشکل در محل مناسبی نگهداری می‌شوند، و نگهداری او به دستور دادستان است.

وکیل حرفه ای کیفری مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

وکیل جرایم کیفری در مشهد

 

شخص مجنون یا بستگان می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد اعتراض نماید.

خارج از نوبت رسیدگی می شود و حکم مقتضی به دادستان صادر و رای قطعی است.

جنون در حین ارتکاب جرم از موارد، موقوفی تعقیب می باشد. “وکیل پایه یک در مشهد”

جنون بعد از صدور حکم قطعی چه در حدود و چه در تعزیرات، باعث سقوط مجازات نمی شود. “وکیل خوب در مشهد”

جنون پس از محکومیت به اجرای کیفرهای مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی، بی تاثیر است. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

تعیین جنون امری ماهوی است و در اختیار دادگاه می باشد. “بهترین وکیل در مشهد”

وکیل حرفه ای کیفری مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

* جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکلای پایه یک دادگستری در مشهد با شماره موجود در سایت تماس بگیرید.