وکیل حضانت در مشهد

وکیل خوب حضانت در مشهد

وکیل حضانت در مشهد

 

 

ملاقات فرزند

* بررسی حکم ممانعت کنندگان ملاقات با فرزند از دیدگاه قانون و وکیل کیفری مشهد و وکیل پایه یک دادگستری در مشهد 

* در پرونده‌های محاکم و دادگاه‌های خانواده مواردی هم هستند که به تنش های بعد از طلاق و مشکلات ایجاد شده در ملاقات با فرزندان اختصاص “وکیل کیفری در مشهد” می‌یابد.

 

وکیل حضانت در مشهد 09153104004

 

* فرزند برای پدر و مادر عزیز است و هیچ یک با وجود ناسازگاری و جدایی از یکدیگر نمی‌توانند شرایط دوری و جدایی مطلق از فرزندشان را تحمل کنند “وکیل حضانت در مشهد” و در صورتی که یکی از والدین، دیگری را از این حق ممنوع و محروم کند، تکلیف از دیدگاه وکیل پایه یک دادگستری در مشهد چگونه می‌شود.

* وکیل پایه یک دادگستری مشهد در خصوص این مشکل که اگر یکی از والدین، دیگری را از ملاقات فرزندش محروم کند، باید چه اقدامی انجام دهد، معتقد است که ابتدا باید به موضوع حضانت اشاره “وکیل حضانت در مشهد” کرد.

* وکیل مشهد با بیان اینکه حضانت در دو مرحله قابل بررسی است می‌گوید:

١- در دوران زوجیت که والدین با هم مسئول هستند. “وکیل حقوقی مشهد

٢-در دوران بعد از جدایی که باید از سوی دادگاه تعیین تکلیف صورت بگیرد “وکیل طلاق در مشهد ، قابل بحث و بررسی است.

 

وکیل حضانت در مشهد 09153104004

 

* وکیل پایه یک دادگستری مشهد می‌افزاید: تا قبل از برخی تغییرات قانونی، قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می‌کرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است” وکیل حضانت در مشهد” اما با اصلاحیه مصوب سال 82 که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگی که فرقی بین پسر یا دختر ندارد اولویت دارد “وکیل طلاق توافقی در مشهد” و پس از آن با پدر است.
البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از 7 سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد “وکیل حضانت فرزند در مشهد” ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه “وکیل حقوقی در مشهد “است.

 

وکیل حضانت در مشهد 09153104004

 

* وکیل مشهد می‌گوید: البته ماده 1173 قانون مدنی هم به شرایطی اشاره کرده است که طبق آن، هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” ، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل “وکیل حضانت فرزند در مشهد ‌مقتضی بداند، در نظر بگیرد.

* تغییراتی در جهت مصلحت بیشتر طفل

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد اظهارات خود به یکی از تغییرات مطلوب در قانون مربوط به حضانت فرزندان اشاره می‌کند و می‌گوید: تغییری که در قانون اتفاق افتاده و توسط وکیل خوب مشهد ارزیابی می‌شود، تبصره‌ای است که اضافه شده و طبق آن، اگر اختلافی پیش بیاید، تعیین تکلیف در تمام شرایط به عهده دادگاه صالحه است “وکیل دادگاه مشهد” و دادگاه هم همواره مصلحت طفل را مدنظر قرار “وکیل دادگستری در مشهد” می‌دهد.

 

وکیل حضانت در مشهد 09153104004

 

*وکیل خوب مشهد خاطرنشان می‌کند: در قوانین قبلی بحث حق ملاقات مطرح بود که این ملاقات و نحوه آن چگونه باشد و نحوه تعیین آن هم با دادگاه بود “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “؛ البته در شرایطی دادگاه مکلف به تعیین بود که طرفین به توافق دوطرفه نمی‌رسیدند “وکیل دادگستری در مشهد” .

* بهترین وکیل مشهد می‌گوید: با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 91 نکات کامل‌تری به امر ملاقات با فرزندان اشاره شد “وکیل ملاقات با فرزند مشهد “که به طور مفصل و جامع در فصل این قانون با عنوان حضانت “وکیل حضانت مشهد” و نگهداری اطفال و نفقه آمده” وکیل نفقه در مشهد” است و حال قاضی دادگاه با استناد به این قانون می‌تواند به پرونده مذکور “وکیل مدافع در مشهد” رسیدگی کند.

* وکیل مشهد با استناد به ماده 40 قانون حمایت خانواده بیان می‌کند: طبق این ماده هرکس از اجرای حکم دادگاه “وکیل اجرای احکام مشهد” در مورد حضانت طفل” وکیل حضانت در مشهد” استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد” وکیل اطفال در مشهد” ، حسب تقاضای ذی‌نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین “وکیل دادگاه نخستین مشهد” تا زمان اجرای حکم بازداشت” وکیل اجرای احکام مشهد” می‌شود.

 

وکیل حضانت در مشهد 09153104004

 

* مشهد وکیل تصریح می‌کند که تاکید بر بازداشت در این ماده، در حقیقت نوعی ضمانت اجرا برای والدین به وجود آورده تا تعهد خود و از تمکین به رای دادگاه، سرپیچی نکنند “وکیل تمکین در مشهد “.

وکیل پایه یک دادگستری در ادامه به ماده 41 قانون حمایت از خانواده اشاره و اظهار می‌کند: هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او استوکیل کودکان در مشهد یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند “وکیل حضانت در مشهد” و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود “وکیل حقوقی مشهد” ، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ “وکیل حقوقی در مشهد” کند.

وکیل حضانت در مشهد 09153104004

 

* آیین‌نامه‌ای برای مصالح طفل و خانواده

وکیل مشهد در خصوص اینکه آیا سازوکاری برای مصلحت طفل در نظر گرفته شده است یا خیر، می‌گوید:
در تبصره ماده 41 قانون حمایت از خانواده، قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل” وکیل ملاقات با فرزند مشهد” سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم کند که قرار بر این میباشد برای تحقق این نکته، در قالب آیین‌نامه‌ اجرایی ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه کرده “وکیل دادگستری مشهد و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد.

* وکیل پایه یک دادگستری مشهد در خصوص یکی از موارد در نظر گرفتن مصلحت کودک می‌گوید:
در مواردی وجود دارد که کسی مانع ملاقات شود یا دستور دادگاه را انجام ندهد “وکیل ملاقات با فرزند در مشهد” و در این شرایط دادگاه می‌تواند با تعیین ‘ناظر ‘و حتی واگذار کردن نظارت به فرد واجد شرایط قانونی “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” ، این مساله را حل و فصل کند.

 

وکیل حضانت در مشهد 09153104004

 

* به گفته وکیل مشهد، استفاده از واژه ‘شخص ناظر’ برای اولین بار بود که در قانون حمایت از خانواده مورد استفاده قرار گرفته “وکیل خانواده در مشهد” بود و می‌تواند در بسیاری از مواقع نیز کارگشا باشد.

* وکیل مشهد در همین خصوص به ماده 66 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده “وکیل خانواده در مشهد” که ماده 41 همین قانون را خطاب قرار می‌دهد اشاره کرده و می‌گوید:
طبق این ماده، شخص «ناظر» موضوع ماده 41 قانون باید حتی‌الامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد “وکیل اطفال در مشهد” و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردی آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعیین شود “وکیل حقوقی در مشهد” . ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیاء طفل به اجراء دادگاه معرفی شود “وکیل دادگستری در مشهد” و در غیر این صورت توسط دادستان محل، پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق وکیل طلاق در مشهد یا گواهی عدم امکان سازش “وکیل طلاق توافقی در مشهد “منصوب خواهد شد، دادگاه باید مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وی به صراحت مشخص و به وی ابلاغ “وکیل حقوقی مشهد” کند.

 

وکیل حضانت در مشهد 09153104004

 

* مشهد وکیل همچنین در خصوص خروج فرزند از کشور” وکیل ایرانیان مقیم خارج از کشور در مشهد “به ماده 42 قانون حمایت از خانواده اشاره و اظهار می‌کند: طبق این ماده، صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده “وکیل حضانت فرزند در مشهد” است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق “وکیل طلاق در مشهد” به محل دیگر یا خارج از کشور فرستادوکیل ایرانیان مقیم خارج کشور در مشهد” ، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد “وکیل سرپرستی در مشهد” .
صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار” وکیل حضانت مشهد” شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق “وکیل طلاق توافقی در مشهد” به محل دیگر یا خارج از کشور” وکیل ایرانیان مقیم خارج از کشور در مشهد” فرستاد.

 

وکیل حضانت در مشهد 09153104004

 

* از نظر وکیل پایه یک دادگستری در مشهد همیشه در مورد فرزندان مشترک زوجین باید مصلحت کودک را در نظر بگیرند و دور از هر اختلافی که بین زن و شوهر وجود داشته و دارد همیشه ملاک و اساس تصمیمات مصلحت و خوشحالی کودک باشد لذا جهت هرگونه مشاوره در خصوص حضانت فرزند و شرایط نگهداری و مراقبت های فرزند بعد از جدایی و طلاق داشتید می‌توانید با موسسه حقوقی و داوری حق جویان تماس و از مشاوره وکیل حقوقی مشهد و وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل حضانت در مشهد بهره مند شوید.
تلفن هماهنگی :09153104004