وکیل ملاقات فرزند مشهد

وکیل خوب حضانت در مشهد

وکیل ملاقات فرزند مشهد

* بررسی حکم ممانعت کنندگان ملاقات با فرزند از دیدگاه قانون

* در پرونده‌های محاکم و دادگاه‌های خانواده مواردی هم هستند که به تنش های بعد از طلاق و مشکلات ایجاد شده در ملاقات با فرزندان اختصاصمی‌یابد

 

* فرزند برای پدر و مادر عزیز است و هیچ یک با وجود ناسازگاری و جدایی از یکدیگر نمی‌توانند شرایط دوری و جدایی مطلق از فرزندشان را تحمل کنند  و در صورتی که یکی از والدین، دیگری را از این حق ممنوع و محروم کند، تکلیف از دیدگاه چگونه می‌شود.

* وکیل پایه یک دادگستری مشهد در خصوص این مشکل که اگر یکی از والدین، دیگری را از ملاقات فرزندش محروم کند، باید چه اقدامی انجام دهد، معتقد است که ابتدا باید به موضوع حضانت اشاره کرد.

* وکیل مشهد با بیان اینکه حضانت در دو مرحله قابل بررسی است می‌گوید:

١- در دوران زوجیت که والدین با هم مسئول هستند.

٢-در دوران بعد از جدایی که باید از سوی دادگاه تعیین تکلیف صورت بگیرد ، قابل بحث و بررسی است.

 

* وکیل پایه یک دادگستری مشهد می‌افزاید: تا قبل از برخی تغییرات قانونی، قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده ۱۱۶۹ بیان می‌کرد حضانت فرزند پسر تا ۲ سالگی و دختر تا ۷ سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است” وکیل حضانت در مشهد” اما با اصلاحیه مصوب سال ۸۲ که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی که فرقی بین پسر یا دختر ندارد اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از ۷ سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.

 

* وکیل مشهد می‌گوید: البته ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی هم به شرایطی اشاره کرده است که طبق آن، هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست  ، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، در نظر بگیرد.

* تغییراتی در جهت مصلحت بیشتر طفل

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد اظهارات خود به یکی از تغییرات مطلوب در قانون مربوط به حضانت فرزندان اشاره می‌کند و می‌گوید: تغییری که در قانون اتفاق افتاده و توسط  وکیل خوب مشهد ارزیابی می‌شود، تبصره‌ای است که اضافه شده و طبق آن، اگر اختلافی پیش بیاید، تعیین تکلیف در تمام شرایط به عهده دادگاه صالحه است  و دادگاه هم همواره مصلحت طفل را مدنظر قرار  می‌دهد.

 

*وکیل خوب مشهد خاطرنشان می‌کند: در قوانین قبلی بحث حق ملاقات مطرح بود که این ملاقات و نحوه آن چگونه باشد و نحوه تعیین آن هم با دادگاه بود  ؛ البته در شرایطی دادگاه مکلف به تعیین بود که طرفین به توافق دوطرفه نمی‌رسیدند

* بهترین وکیل مشهد می‌گوید: با تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۹۱ نکات کامل‌تری به امر ملاقات با فرزندان اشاره شد  که به طور مفصل و جامع در فصل این قانون با عنوان حضانت   و نگهداری اطفال و نفقه آمده  است و حال قاضی دادگاه با استناد به این قانون می‌تواند به پرونده مذکور  رسیدگی کند.

* وکیل مشهد با استناد به ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده بیان می‌کند: طبق این ماده هرکس از اجرای حکم دادگاه   در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد  ، حسب تقاضای ذی‌نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

 

* مشهد وکیل تصریح می‌کند که تاکید بر بازداشت در این ماده، در حقیقت نوعی ضمانت اجرا برای والدین به وجود آورده تا تعهد خود و از تمکین به رای دادگاه، سرپیچی نکنند

وکیل پایه یک دادگستری در ادامه به ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده اشاره و اظهار می‌کند: هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند “وکیل حضانت در مشهد” و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود ، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

* آیین‌نامه‌ای برای مصالح طفل و خانواده

وکیل مشهد در خصوص اینکه آیا سازوکاری برای مصلحت طفل در نظر گرفته شده است یا خیر، می‌گوید:
در تبصره ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده، قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم کند که قرار بر این میباشد برای تحقق این نکته، در قالب آیین‌نامه‌ اجرایی ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه کرده و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد.

* وکیل پایه یک دادگستری مشهد در خصوص یکی از موارد در نظر گرفتن مصلحت کودک می‌گوید:
در مواردی وجود دارد که کسی مانع ملاقات شود یا دستور دادگاه را انجام ندهد  و در این شرایط دادگاه می‌تواند با تعیین ‘ناظر ‘و حتی واگذار کردن نظارت به فرد واجد شرایط قانونی   ، این مساله را حل و فصل کند.

 

* به گفته وکیل مشهد، استفاده از واژه ‘شخص ناظر’ برای اولین بار بود که در قانون حمایت از خانواده مورد استفاده قرار گرفته بود و می‌تواند در بسیاری از مواقع نیز کارگشا باشد.

* وکیل مشهد در همین خصوص به ماده ۶۶ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده  که ماده ۴۱ همین قانون را خطاب قرار می‌دهد اشاره کرده و می‌گوید:
طبق این ماده، شخص «ناظر» موضوع ماده ۴۱ قانون باید حتی‌الامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد  و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردی آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعیین شود  . ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیاء طفل به اجراء دادگاه معرفی شود و در غیر این صورت توسط دادستان محل، پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق  یا گواهی عدم امکان سازش  منصوب خواهد شد، دادگاه باید مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وی به صراحت مشخص و به وی ابلاغ  کند.

 

همچنین در خصوص خروج فرزند از کشور به ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده اشاره و اظهار می‌کند: طبق این ماده، صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده   است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق  به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد  ، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد
صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق   به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد

 

* از نظر وکیل پایه یک دادگستری در مشهد همیشه در مورد فرزندان مشترک زوجین باید مصلحت کودک را در نظر بگیرند و دور از هر اختلافی که بین زن و شوهر وجود داشته و دارد همیشه ملاک و اساس تصمیمات مصلحت و خوشحالی کودک باشد لذا جهت هرگونه مشاوره در خصوص حضانت فرزند و شرایط نگهداری و مراقبت های فرزند بعد از جدایی و طلاق داشتید می‌توانید با موسسه حقوقی و داوری حق جویان تماس و از مشاوره وکیل حقوقی مشهد و وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل حضانت در مشهد بهره مند شوید.
تلفن هماهنگی :۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

1 دیدگاه دربارهٔ «وکیل ملاقات فرزند مشهد»

  1. بازتاب: وکیل مدافع دادگستری مشهد - 09153104004 - وکیل جرائم قابل گذشت

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004