وکیل حقوقی در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل خوب حقوقی در مشهد


وکیل حقوقی در مشهد

 

 

 

ورود و جلب شخص ثالث

* در برخی از دعاوی حقوقی واژه های ورود شخص ثالث یا جلب شخص ثالث را شنیده ایم “وکیل دعاوی حقوقی مشهد” اما شاید اطلاعات زیادی در مورد آن نداشته باشیم مثلا ندانیم این شخص ثالث چه کسی است ؟ تا چه زمانی می تواند وارد دعوی گردد “وکیل ورود ثالث در مشهد” ؟ در چه زمانی خود شخص ثالث وارد دعوی می شود “وکیل جلب ثالث در مشهد” و در چه زمانی جلب می گردد ؟ در این مطلب به اختصار به این سوالات “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” “وکیل حقوقی در مشهد” پاسخ خواهد داد.

 

وکیل حقوقی در مشهد 09153104004

 

* اصولا شخص ثالث ، فردی غیر از طرفین دعوی می باشد که در یک دعوی یا خود را محق می داند و به عنوان ثالث وارد می شود” بهترین وکیل حقوقی مشهد” یا اینکه غیر از خوانده شخص دیگری نیز در دعوی مقصر می باشد که به عنوان ثالث جلب” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” می شود .

* مطابق ماده ی ١٣٠ قانون آیین دادرسی مدنی : ” هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را درمحق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است وارد دعوی گردد “وکیل دعاوی در مشهد “، چه این رسیدگی در مرحله ی بدوی باشد” وکیل دادگاه نخستین مشهد” یا در مرحله تجدید نظر “وکیل دادگاه تجدید نظر مشهد” . در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوی در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید .” وکیل خوب مشهد

 

وکیل حقوقی در مشهد 09153104004

 

مکررا از “وکیل پایه یک دادگستری مشهد “پرسیده می شود که آیا دعوی ورود ثالث می تواند به منظور تبانی یا اطاله ی دادرسی صورت گیرد ؟

در پاسخ و طبق نظر یک “وکیل خوب مشهد” باید گفت بله ، ممکن است گاهی دعوی ورود ثالث به جهت تبانی باشد که این امر در قانون پیش بینی شده است .طبق ماده ی 133 قانون آیین دادرسی مدنی : ” هر گاه دادگاه احراز نماید که دعوی ثالث به منظورتبانی یا تاخیر در رسیدگی باشد و یا رسیدگی به دعوی اصلی منوط به رسیدگی به دعوی ثالث نمی باشد دعوی ثالث را از دعوی اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی می کند .”وکیل خوب مشهد

 

وکیل حقوقی در مشهد 09153104004

 

 

ماده ی 135 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جلب شخص ثالث بیان می دارد :” هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند تا پایان جلسه ی اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف 3 روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید ، چه دعوی در مرحله نخستین” وکیل دادگستری مشهد “باشد یا تجدیدنظر “وکیل دادگستری مشهد” .

*لازم به ذکر است شخصی که به عنوان ثالث جلب می شود “وکیل دعاوي حقوقی مشهد” مطابق قانون خوانده محسوب می گردد و تمام مقررات راجع به خوانده درباره ی وی اجرا خواهد شد “وکیل خوانده در مشهد” و در صورتی که دادگاه احراز نماید این جلب شخص ثالث به منظور اطاله ی دادرسی می باشد می تواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی کند .

***در جهت هرگونه طرح دعوا له یا علیه شما می‌توانید با “وکیل متخصص حقوقی “و” وکیل حقوقی مشهد ” تماس بگیرید و از نحوه و چگونگی رویه دادگاه و پرونده خود مطلع شوید شماره تلفن هماهنگي ٠٩١۵٣١٠۴٠٠۴ تماس بگیرید.