وکیل خانواده در مشهد

وکیل خانواده در مشهد

وکیل خانواده در مشهد

 

عدم اشتغال زنان

 

* اشتغال زنان همواره یکی از مسائل چالش برانگیز در زندگی زناشویی است که مشکلاتی را برای زوجین در صورت عدم توافق به وجود آورده است . “وکیل خانواده در مشهد”

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

* از آنجایی که استقلال مالی برای زنان اهمیت دارد سوال که مکررا از وکیل پایه یک دادگستری پرسیده می شود آن است که اگر شوهر شرطی قرار دهد که زن در منزل وی شاغل باشد و خود حقوق وی را پرداخت کند و تعهدی نیز در این زمینه از زن گرفته شود آیا شوهر می تواند در دارایی زن تصرف داشته باشد ؟ “وکیل خوب در مشهد”

* در پاسخ به این سوال باید بیان داشت مطابق ماده ی ۱۱۱۸ قانون مدنی:
زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند . “بهترین وکیل در مشهد
از جمله آثار این اصل نفی قیمومیت و سلطه ی مرد بر دارایی زن می باشد . “وکیل قیم در مشهد ”
مگر اینکه زوجین در این رابطه توافقی نموده باشند که تبعیت از توافق صورت گرفته بسیار بستگی به ماهیت حقوقی آن داشته ؛ چه بسا مواردی که امکان بر هم زدن توافق مزبور وجود داشته و زوجه از این حیث مسئولیتی نداشته باشد . “وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

وکیل خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* لازم به توضیح است که اشتغال زوجه منوط به اذن شوهر نبوده تا در ازای آن حقوق وی را طلب نماید بلکه زن می تواند در خارج از خانه کار نماید و شوهر صرفا در مواردی می تواند زوجه را از اشتغال منع نماید که شغل مزبور منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد .” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

* جهت انتخاب وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل خانواده در مشهد می توانید با شماره تلفن ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید.

تماس 09156024004