وکیل خانواده در مشهد

وکیل دادگاه خانواده در مشهد

وکیل خانواده در مشهد

 

صلاحیت دادگاه خانواده

همیشه این پرسش به ذهن می‌آید که چه مکانی محل صالح برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی از قبیل طلاق، مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و… می باشد.
مطابق قانون حمایت خانواده اصل در رسیدگی به دعاوی خانوادگی ” دادگاه خانواده” می باشد. و مطابق تبصره های ماده ۱ قانون حمایت خانواده در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن ” دادگاه عمومی حقوقی” مطابق مقررات قانون حمایت خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.

وکیل طلاق توافقی در مشهد

*چه اموری در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شوند؟ مطابق ماده ۴قانون حمایت رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده میباشد:
١- نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن
٢- نکاح دائم، موقت و اذن
٣- شروط ضمن عقد نکاح
۴- ازدواج مجدد
۵- جهیزیه
۶- مهریه
۷- نفقه
٨- تمکین
٩-طلاق ،رجوع بذل از مدت
١٠-حضانت
۱۱- نسب
۱۲- رشد، حجر
١٣- ولایت قهری قیمومت
۱۴- نفقه اقارب
۱۵- امور راجع به غایب مفقودالاثر
۱۶- سرپرستی کودکان بی سرپرست
۱۷- اهدای جنین
۱۸ – تغییر جنسیت

 

وکیل خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

*دادگاه صالح در صلاحیت دادگاه برای زوجین دو مکان می باشد:
یک: محل اقامت خوانده( که ممکن است در برخی موارد زن و در برخی موارد مرد خواهان یا خوانده دعوا قرار گیرند)
دو: محل اقامت خود زوجه( محل سکونت زن)
*حال صلاحیت دادگاه خانواده در امور زوجین خارج از کشور توسط وکیل خوب خانواده مورد بررسی قرار می‌گیرد:
١-اگر یکی از زوجین مقیم خارج باشد>>> صلاحیت محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد میباشد.
٢- زوجین هر دو مقیم خارج باشند>>> هرکدام که محل سکونت موقت دارند و اگر هر دو محل سکونت موقت دارند محل سکونت موقت زوجه
٣-هر دو مقیم خارج باشند>>> دادگاه شهرستان تهران صالح می باشد. مگر اینکه زوجین برای اقامه دعوا توافق کنند.

 

وکیل خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* اگر احکام
از دادگاه خارج از کشورصادر شده باشد>>>
در ایران اجرا نمی شود مگر دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذ ای صادر نماید.
***در ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج کشور>>> می‌توان این ثبت را در کنسولگری ها انجام نمود.

(اما برای مطالبه حقوق ناشی از طلاق می‌بایست به دادگاه های ایران مراجعه نمایند).

2 دیدگاه دربارهٔ «وکیل خانواده در مشهد»

  1. بازتاب: وکیل طلاق مشهد - 09153104004 - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

  2. بازتاب: وکیل دادگاه خانواده در مشهد - 09153104004 - وکیل پایه یک دادگستری

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004