وکیل خوب حقوقی در مشهد

وکیل خوب حقوقی در مشهد

وکیل خوب حقوقی در مشهد

قرارداد مشارکت در ساخت

نکات اصلی و مهم در قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟
دارندگان زمین و خانه‌های کلنگی مایل هستند تا در احداث ساختمان

بر روی املاک خود با سازندگان مشارکت نمایند بدین شکل که مالک ملک خود

را به عنوان آورده قرار می‌دهد و سازنده کلیه هزینه‌های ساخت را متقبل می‌شود.

در تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت نکات ذیل را مورد توجه قرار دهید:
۱- از حیث اصالت و صحت اسناد و همچنین سمت مالک موارد مذکور در معامله خانه یا زمین را باید رعایت کنید.

۲- از حیث انتخاب سازنده به نکات ذیل توجه کنید:
اولاً: سازندگان با تکیه بر توانایی های بالقوه و برنامه های مالی خود قراردادهای مشارکت را امضاء می‌کنند

و بسیار اتفاق می‌افتد که برنامه های آنها به نتیجه های مورد نظر آنها نمی رسد

و ادامه کار پروژه با مشکل مواجه می‌شود لذا ضمانت اجراهای لازم را پیش بینی کنید.

وکیل حقوقی در مشهد

ثانیاً: سازندگان برای شروع کافی است قرارداد را امضاء نمایند

و ممکن است که لازم نباشد وجهی هم در هنگام انعقاد قرارداد مبادله شود.
چه بسا اشخاصی به راحتی به امضاء قراردادهای مشارکت تن داده و متعاقباً

اجرای قرارداد را رها نمایند. اینجا مالک است که با مشکل جدی مواجه است

چرا که باید اجرای تعهدات سازنده را از دادگاه بخواهد یا با توسل

به شروط فسخ احتمالی موجود در قرارداد فسخ قرارداد را اعلام و تنفیذ آن را از دادگاه بخواهد.

 

وکیل خوب حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

لذا لازم است که به مالک تذکر داده شود که توانایی های سازنده را بررسی

و همچنین تضمینات کافی برای اجرای تعهدات سازنده اخذ شود.
ثالثاً: از آنجا که پرداخت هزینه‌های ساخت به عهده سازنده می‌باشد

سازنده برای کاهش هزینه های خود تلاش خواهد کرد و این تلاش منجر به پائین آمدن

کیفیت و عدول از شرایط قرارداد و نارضایتی و نتیجتاً بروز اختلاف خواهد شد.
لازم است مشخصات کامل مصالح تشریح شده و نقشه‌های اجرایی و تفصیلی

به صورت دقیق تهیه و ضمیمه قرارداد گردد تا زمینه این سوء استفاده از بین برود.

 

وکیل خوب حقوقی در مشهد  و ایران ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

۳- پس از رسیدگی به سمت و صلاحیتهای طرفین نوبت به تعیین آورده طرفین می‌رسد:
توجه دارید که مشارکت بدین مفهوم است که هر یک از طرفین آورده‌ای دارد

و این دو آورده با هم ممزوج شده و هر یک از طرفین بالنسبه

به میزان آورده خود در این مال ممزوج شریک می‌باشند.
باید آورده های هر یک از طرفین به دقت مشخص و ارزیابی شوند

و بر این اساس سهم هر یک از طرفین در مال مورد مشارکت مشخص گردد.

وکیل خوب در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

برای مثال اگر قیمت ملک برابر با پانصد میلیون تومان باشد و هزینه اجرا نیز به همین

میزان محاسبه و ارزیابی گردد طرفین بالمناصفه در مال مورد مشارکت شریک خواهند بود.

معمولاً آورده مالک زمین است و سازنده کلیه هزینه‌های صدور پروانه و هزینه‌های ساخت

را تقبل می‌نماید و متعهد به اخذ پایان کار و صورتجلسه تفکیکی و همچنین خرید امتیازات قانونی مانند آب و برق و گاز می‌باشد.
۴- گام چهارم مدت زمان اجرای قرارداد است.
مدت قرارداد لازم است به شکل یک برنامه زمانبندی باشد تا سازنده ملزم به پیشبردپروژه طبق برنامه باشد.

 

معمولاً اجرای پروژه به چند مرحله تقسیم و برای اجرای هر مرحله مدت زمان خاصی پیش بینی می‌شود:

۱- خاکبرداری و تجهیز کارگاه —- روز
۲- اجرای اسکلت — روز
۳- سفت کاری — روز
۴- نازک کاری — روز
۵- اخذ پایان کار و صورتجلسه تفکیکی — روز

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

بایر برای تأخیر در هر یک از مراحل برنامه زمانبندی قرارداد ضمانت اجرا مشخص شود

و سازنده خود را مکلف بداند که در ظرف برنامه زمانبندی اجرای پروژه را انجام دهد.
اگر برنامه زمانبندی پیش بینی نکنید تا پایان مدت قرارداد نمی توانید مدعی تخلف سازنده

در خصوص مدت زمان اجرا شوید و در حالیکه اطمینان به عدم اجرای پروژه دارید ناچار باید

تا پایان زمان اجرای قرارداد صبر نموده و بعد از آن اقدامات قضایی را شروع نمائید که نتیجه آن ورود ضرر زیاد به مالک است.

۵- تقسیم سود و زیان:
از آنجا که قرارداد در قالب یک عقد مشارکت است لذا مبنای تقسیم سود و زیان آورده طرفین است

و نمی توان بیش از آورده یک طرف برای وی سودی در نظر گرفت معمولاً در قراردادهای مشارکت

در ساخت پیش بینی می کنند که در پایان قرارداد آپارتمانها به چه شکل بین طرفین تقسیم شوند.

 

وکیل خوب حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

۶- پیش بینی ضمانت اجراهای لازم برای انجام تعهدات طرفین:
الف- تعهدات مالک تحویل ملک در زمان مقرر و معمولاً دادن وکالت کاری به سازنده است که تا سازنده امکان مراجعه به شهرداری و اخذ پروانه ساختمانی را داشته باشد.
در مواردی هم ممکن است پروانه ساختمانی توسط مالک اخذ شده باشد و نیاز به این وکالت کاری نباشد.
در قرارداد معمولاً تاریخ شروع مدت زمان قرارداد را تاریخ تحویل ملک توسط مالک قرار می‌دهند که باید تحویل با صورتجلسه کتبی به عمل آید و بدین شکل تأخیر در تحویل منجر به کاهش مدت زمان اجرای قرارداد نمی‌گردد و برای تأخیر در تحویل تا یک مدت زمان مشخص خسارت تأخیر قرار داده و برای بعد از آن تاریخ به سازنده حق فسخ قرارداد می‌دهند.

مالک باید زمینه اجرای قرارداد و ادامه پروژه را تا آنجا که مربوط به اوست فراهم آورد مراجع قانونی مانند شهرداری وسایر نهادهای ذیربط مالک را به رسمیت می‌شناسند.

 

وکیل خوب حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

لذا مالک باید وکالت کاری جامع در این خصوص به سازنده بدهد و یا اینکه در موارد لازم شخصاً امور قانونی مربوطه را پیگیری نماید تا از اختلال در ادامه کار پروژه جلوگیری شود و اگر اختلال در ادامه کار پروژه ناشی از عدم پیگیری مالک باشد باید ضمانت اجرای لازم را برای این مورد پیش بینی نمود.
از آنجا که سند رسمی به نام مالک می‌باشد سازنده خواستار تنظیم سند به نام خودش به نسبت سهام وی در مال مورد مشارکت می‌باشد. به نظر می‌رسد که باید ازتنظیم سند به نام سازنده در ابتدای قرارداد خودداری شود و دلیل آن روشن است چرا که هنوز سازنده آورده‌ای ندارد تا بتواند بخشی از آورده مالک را سهیم شود.

لذا بهتر است پس از پیشرفت پروژه به میزان ۵۰ درصد به همین میزان از سهم سازنده به نام وی تنظیم سند شود و الباقی در پایان پروژه معهذا تضمین لازم از مالک در این خصوص اخذ شود و ضمانت اجراهای لازم از قبیل خسارت تأخیر در تنظیم سند و یا وجه التزام کافی در قرارداد پیش بینی شود.

 بهترین وکیل کیفری مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

جهت مشاوره رایگان با بهترین وکیل در این زمینه تماس حاصل نمایید: ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

(حرفه ای ترین وکیل حقوقی  در ایران)

شماره تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

وکیل خوب مشهد

 

تماس 09156024004