وکیل خوب خانواده در مشهد

وکیل کودک آزاری در مشهد

وکیل خوب خانواده در مشهد

 

وکیل خوب خانواده در مشهد

 تنبیه والدین

تنبیه و قتل توسط ولی

تنبیه فرزند برای تربیت یا نشاد دادن راه درست به وی در شرع و قانون مورد حمایت قرار نگرفته و همواره تاکید بر تشویق فرزندان جهت اصلاح و تربیت آنان شده است .بر اساس آموزه های دینی تنبیه بدنی کودکان پیش از ده سالگی مجاز نیست و مقدار زدن نیز کاملا محدود است .از وصایای پیامبر (ص) به حضرت علی (ع) این است که برای تادیب بیش از سه ضربه نزن زیرا اگر چنین کردی روز قیامت قصاص خواهی شد .

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

در ماده ی ۱۱۷۹ قانون مدنی نیز بیان شده است که ” ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند .” همچنین طبق ماده ی ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ” هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه ی جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد آید ممنوع است .”

بند ت ماده ی ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز بیان میدارد ” اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد قابل مجازات نیست .”

بنابراین تنبیه را در حد وحدود و متعارف به آخرین راه تربیتی پذیرفته شده اما امروزه متاسفانه شاهد تنبیه هایی در حد قتل و نابودی فرزندان هستیم ترس آن جایی است که این تنبیه ها به امری عادی تبدیل شود .به طوری که برای اشتباهاتی که فرزند از سر جوانی و ناپختگی انجام می دهد راه حلی به جز قتل آن فرزند نباشد که این امر نیز از قانونی نشات می گیرد که پدر برای قتل فرزند قصاص نمی شود به نظر می رسد قبل از تبدیل این امر به یک فاجعه ی انسانی باید قانون تغییراتی نماید .

تماس 09156024004